Μπένος Θεοφάνης

Βιογραφικό Σηµείωµα

ΟΝΟΜΑ: Θεοφάνης
ΕΠΩΝΥΜΟ: Μπένος
ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΟΣ: Ευάγγελος
ΟΝΟΜΑ ΜΗΤΡΟΣ: Γεωργία
ΕΤΟΣ ΓΕΝΝΗΣΕΩΣ: 1938
ΚΑΤΟΙΚΙΑ: Αγελάου 3, Αγία Παρασκευή 153-43

ΣΠΟΥΔΕΣ:

(1) Πτυχίον Οικονοµικού Πανεπιστηµίου Αθηνών (1962)
(2) Master Οικονοµικών Πανεπιστηµίου Rochester, USA (1967)
(3) Ph.D. Οικονοµικών Πανεπιστηµίου Rochester, USA (1970) ΑΚΑΔΗΜΑÏΚΗ

ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ:

(1) Πανεπιστήµιο Florida, USA (1970-1975)
(2) Πανεπιστήµιο Μακεδονίας (πρώην Α.Β.Σ.Θ.) (1975-1985)
(3) Πανεπιστήµιο Πειραιώς (1985-2005)

ΑΚΑΔΗΜΑÏΚΟΙ ΤΙΤΛΟΙ:

(1) Πρύτανης Πανεπιστηµίου Μακεδονίας (1980-1983)
(2) Οµότιµος καθηγητής Πανεπιστηµίου Πειραιώς (2005

 

  • Εισαγωγή στην Πολιτική Οικονομία (Ζ΄ Έκδοση)

  • Μακροοικονομική Θεωρία & Πολιτική (Ζ΄ Έκδοση)

  • Θεωρία Χρήματος (Β΄ Έκδοση)

  • Λυμένες Ασκήσεις Μακροοικονομικής Αναλύσεως (Β΄ Έκδοση)

  • Εισαγωγή στην Οικονομετρική Ανάλυση (Τόμος Β΄)

  • Εισαγωγή στην Οικονομετρική Ανάλυση (Τόμος Α΄)

  • Αρχές Οικονομετρικής Ανάλυσης (Α΄ Έκδοση)

  • Σύγχρονη Μικροοικονομική Ανάλυση (Β΄ Έκδοση)

  • Αρχές Νομισματικής Θεωρίας & Πολιτικής (Α΄ Έκδοση)

  • Σύγχρονες Τάσεις στη Μακροοικονομική Θεωρία (Β΄ Έκδοση)

Εισαγωγή στην Πολιτική Οικονομία

Μακροοικονομική Θεωρία
& Πολιτική

Θεωρία Χρήματος

Λυμένες Ασκήσεις Μακροοικονομικής Αναλύσεως

Εισαγωγή στην Οικονομετρική Ανάλυση (Τόμος Β’)

Εισαγωγή στην Οικονομετρική Ανάλυση (Τόμος Α’)

Αρχές Οικονομετρικής Ανάλυσης

Σύγχρονη Μικροοικονομική Ανάλυση

Αρχές Νομισματικής Θεωρίας και Πολιτικής

Εισαγωγή στην Οικονομετρική Ανάλυση (Τόμος Α’)