Μπάλλας Απόστολος

Απόστολος Α. Μπάλλας
Καθηγητής Λογιστικής
Τμήμα Λογιστικής & Χρηματοοικονομικής
Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών
Πατησίων 76, Αθήνα 10434
e-mail: aballas@aueb.gr

 

ΣΠΟΥΔΕΣ

9/87 – 11/91 PhD in Finance and Accounting, London Business School. Επιβλέπων: Prof. R. A. Brealey. Τίτλος διατριβής: The Use of Accounting Information in the Valuation of Equity Securities

9/86 – 7/87 MSc στη Λογιστική και Χρηματοοικονομική, London School of Economics and Political Science

9/82 – 7/86 Πτυχίο του Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων της ΑΒΣΘ.

ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ

1987 – 1991 Salomon Brothers International Doctoral Fellowship στη London Business School

1984 – 1986 Υπότροφος του Ιδρύματος Κρατικών Υποτροφιών (ΙΚΥ)

ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΠΡΟΫΠΗΡΕΣΙΑ

9/2015 – Καθηγητής Λογιστικής, Τμήμα Λογιστικής & Χρηματοοικονομικής, Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών

5/2011 – 9/2015 Αναπληρωτής Καθηγητής Λογιστικής, Τμήμα Λογιστικής & Χρηματοοικονομικής, Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών

9/2006 – 5/2011 Επίκουρος Καθηγητής Λογιστικής, Τμήμα Λογιστικής & Χρηματοοικονομικής, Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών (μόνιμος από 18/2/2010)

9/2003 – 9/2006 Λέκτορας Λογιστικής, Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής, Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών

10/2003 – σήμερα ΣΕΠ, ΔΕΟ25 (Λογιστική), Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο

2/1998 – 8/2006 Ειδικός Επιστήμονας (ΠΔ 407/80), Τμήμα Οικονομικής Επιστήμης, Πανεπιστήμιο Πειραιώς

9/1998 – 3/1999 Λέκτορας Λογιστικής, Τμήμα Οργάνωσης & Διοίκησης Επιχειρήσεων, Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών

9/1996 – 8/1998 Ειδικός Επιστήμονας (ΠΔ 407/80), Τμήμα Οργάνωσης & Διοίκησης Επιχειρήσεων, Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών

8/1996 – 1/1997 Επισκέπτης Επίκουρος Καθηγητής, Τμήμα Δημόσιας Διοίκησης και Διοίκησης Επιχειρήσεων, Πανεπιστήμιο Κύπρου

9/1992 – 8/2002 Τακτικό Διδακτικό Προσωπικό, ALBA

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ ΣΕ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΑ ΠΕΡΙΟΔΙΚΑ ΜΕ ΚΡΙΤΕΣ

• Ballas, A., Panagiotou, V. and C. Tzovas. (2014). Accounting Choices for Tangible Assets: A Study of Greek Firms. Σπουδαί Journal of Economics and Business, (64)4:18-38

• Ballas, A., Sykianakis, N., C. Tzovas, and C. Vasilacopoulos. (2014). An Investigation of Greek Firms’ Compliance to IFRS Mandatory Disclosure Requirements. International Journal of Corpo¬rate Finance and Accounting. 1(1): 22-39

• Sykianakis, N, D. Northcott and A. Ballas. (2013). The Role of Organisational Politics in Foreign Direct Investment. International Journal of Green Economics. (7)4: 390-404

• Kassiotaki, E. and A. Ballas. (2012). Comparative Review of Alternative Intellectual Capital Meas¬urement Methods. Journal of Computational Economics and Finance. (3)1: 43-70

• Ballas, A., C. Tzovas, and C. Chalevas. (2012). Market reaction to valuation adjustments for finan¬cial instruments: Evidence from Greece. Journal of International Accounting, Auditing and Taxa¬tion. (21)1: 52-61

• Triantafylli, A., & Ballas, A. 2010. Management Control Systems and Performance: An Empirical Analysis of the Greek Shipping Industry. Maritime Policy and Management (37)6 : 625-60

• Tzovas, C., C. Chalevas, and A. Ballas. (2010). The impact of accounting on the securities valuation on stock returns: the case of Greece. Journal of Applied Accounting Research. 11(iii): 180-94

• Ballas, A., D. Skoutela and C. Tzovas. (2010). The relevance of IFRS to an emerging Market: Evi¬dence from Greece. Managerial Finance. (36)11: 931-48

• Ballas, A. and C. Tzovas. (2010). An empirical investigation of Greek firms’ compliance to IFRS dis¬closure requirements. International Journal of Managerial and Financial Accounting, (2)1: 40-62

• Ballas, A., I. Fafaliou and D. Kaforos. (2008) Transparency and Disclosure Scores of Greek Listed Firms: An Empirical Study, International Journal of Economic Research, 5(2): 173-84.

• Ballas, A. and I. Fafaliou. (2008). Market Shares and Concentration in the EU Auditing Industry: The Effects of Andersen’s Demise. International Advances in Economic Research, 14(4): 485-97

• Ballas, A. and D. Hevas. (2005). Differences in the Valuation of Earnings and Book Value: Regula¬tion Effects or Industry Effects? International Journal of Accounting,40: 363-89

• Ballas, A. and H. Tsoukas. (2004). Accounting for the Lack of Accounting: The Case of the Greek National Health System. Human Relations,57(6): 661-90

• Ballas, A. and V. Theoharakis (2003). Exploring Diversity in Accounting through Faculty Journal Perceptions. Contemporary Accounting Research, 20(4): 619-44

• Nielsen, R. and A. Ballas (2000). The Politics of Resisting and Reforming Systematic Extortion by Tax Inspectors. Business Ethics: a European Review, 9(2): 76-85

• Ballas, A. (1999) Valuation Implications of Exceptional and Extraordinary Items. British Accounting Review, 31(3): 281-95

• Ballas, A. (1999) Privatising Statutory Auditing Services in Greece. Accounting, Business, and Fi¬nancial History, 9(3): 349-75

• Ballas, A., D. Hevas and D. Neal. (1998). The State of Accounting and the State of the State: The Regulatory Framework of Accounting in Greece. Journal of Management and Governance, (2)3: 267-85.

• Ballas, A. (1998). The Creation of the Auditing Profession in Greece. Accounting, Organizations and Society, (23)8: 715-36

• Ballas, A. and H. Tsoukas. (1998). Consequences of Distrust: The Vicious Circle of Tax Evasion in Greece. Journal of Accounting, Ethics and Public Policy, (2) 4: 572-97

• Ballas, A. (1994). Accounting in Greece. European Accounting Review, (3)1: 107-21

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ ΣΕ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟΥΣ ΤΟΜΟΥΣ

• Ballas, A., Sykianakis, N., Tzovas, C., & Vassilakopoulos, C. (2015). An Investigation of Greek Firms’ Compliance to IFRS Mandatory Disclosure Requirements. In I. Management Association (Ed.), Banking, Finance, and Accounting: Concepts, Methodologies, Tools, and Applications. (pp. 832¬849). Hershey, PA: IGI Global.

• Μπάλλας, Α., Α. Παναγοπούλου, και Χ. Τζόβας. (2012). Η συμμόρφωση των Ελληνικών εταιρειών με τους κανόνες γνωστοποίησης του ΔΛΠ 41-Γεωργια. Συλλογικός τόμο προς τιμή του ομότιμου καθηγητή Γ. Καφούση, σ. 71-88.

• Triantfylli A, & A. Ballas (2010). Aligning Strategy and Performance Measurement Systems In The Service Sector Companies: The Greek Example. In Epstein, M., Manzoni, J., & Davila, A. (2010). Performance Measurement and Management Control: Innovative Concepts & Practices. Emerald Group Publishing.

• Ballas, A. (2004). The Creation of the Auditing Profession in Greece. Στο Aisbitt, S. and L. Evans. Developments in Country Studies in International Accounting – Europe, Edward Elgar Publishing Ltd.

• Μπάλλας, Α. (2001). Η Αποτελεσματικότητα της Ενημέρωσης των Επενδυτών από τις Εισηγμένες στο ΧΑΑ Εταιρίες: Οι Μέθοδοι Λογοδοσίας των Εισηγμένων Εταιριών. Χρηματιστήριο και Προ¬στασία των Επενδυτών. Το Ελληνικό Θεσμικό Πλαίσιο και ο Ευρωπαϊκός και Διεθνής Οικονομικός Χώρος. Κέντρο Διεθνούς και Ευρωπαϊκού Οικονομικού Δικαίου

• Μπάλλας, Α. (1998). Η Ελεγκτική της Απόδοσης του Δημοσίου Τομέα. Τιμητικός τόμος Ομότιμου Καθηγητή Βασ. Σαρσέντη. Πανεπιστήμιο Πειραιώς

• Ballas, A., D. Hevas and D. Neal. (1999). The State of Accounting and the State of the State: The Regulatory Framework of Accounting in Greece. Στο S. McLeay (ed.). Contemporary Issues in Ac¬counting Regulation, Kluwer Academic Publishers

• Ballas, A. and H. Tsoukas (1998). Consequences of Distrust: The Vicious Circle of Tax Evasion in Greece. In R. McGee (ed.), The Ethics of Tax Evasion, Dumont Institute for Public Policy Research

• Ballas, A. and G. Venieris (1996). A Survey of Management Accounting Practice in Greek Compa¬nies. In A. Bhimani (ed.), Management Accounting: European Perspectives, Oxford University Press

• Ballas, A. (1993). Ratio Models for the Valuation of Equity Securities. Τιμητικός Τόμος στη Μνήμη Σπύρου Ζευγαρίδη. Πανεπιστήμιο Μακεδονίας

ΒΙΒΛΙΟΚΡΙΤΙΚΕΣ

• Ballas, A. (2005). Book Review of International Financial Reporting and Analysis (2nd ed.) by D. Alexander, A. Britton and A. Jorissen. European Accounting Review, (14)4: 869-71

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΣΕ ΣΥΝΕΔΡΙΑ ΜΕ ΚΡΙΤΕΣ / ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ ΣΕ ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΣΥΝΕΔΡΙΩΝ ΜΕ ΚΡΙΤΕΣ

• Ballas, A., V.C. Naoum and O. Vlismas. (2016). The Effect of Strategy and Managerial Ability on Asymmetric Cost Behavior. Presented at the 39th Annual Congress of the European Accounting Association

• Ballas, A. and E. Demirakos. (2016). The Valuation Implications of Strategy In R&D-Intensive In¬dustries. Presented at the 39th Annual Congress of the European Accounting Association

• Ballas, A., K. Vassilakopoulos and C. Tzovas. (2016). Banks Accounting Policy Decisions in The Basel Period: The Case of European Union Debt Crisis. Presented at the 39th Annual Congress of the European Accounting Association

• Anagnostopoulou, S. and A. Ballas. (2013). Tax Incentives as Determinants of Accounting for and Spending on R&D: An International Analysis. Presented at the 36th Annual Congress of the Euro¬pean Accounting Association

• Ballas, A., K. Vassilakopoulos and C. Tzovas. (2013). An investigation of Greek firm’s compliance to IFRS Mandatory Disclosure requirements. Presented at the 36th Annual Congress of the Euro¬pean Accounting Association

• Ballas, A., M.Panayiotou and C. Tzovas. (2012). Accounting Choices for Tangible Assets: A study of Greek Firms. Presented at the 35th Annual Congress of the European Accounting Association

• Ballas, A., G. Chalevas and C. Tzovas. (2009). Market Reaction to Valuation Adjustments for Financial Instruments: Evidence from Greece. Presented at the 32nd Annual Congress of the European Accounting Association

• Ballas, A. and A. Triantafylli. (2009). Control Systems and Performance Measures: an Empirical Analysis of the Greek Shipping Industry. Presented at the 32 nd Annual Congress of the European Accounting Association

• Ballas, A. and A. Triantafylli. (2009). Control Systems and Performance Measures: an Empirical Analysis of the Greek Shipping Industry. 7ο Ετήσιο Συνέδριο του Συνδέσμου Επιστημών Χρηματο¬οικονομικής και Λογιστικής Ελλάδος (H.F.A.A.)

• Μπάλλας, Α., Δ. Π. Μπατσούλης και Χ. Τζόβας. (2008). Συγκριτική Ανάλυση Εισηγμένων και μη Εισηγμένων Εταιρειών: Στοιχεία από το ΧΑ. 7ο Ετήσιο Συνέδριο του Συνδέσμου Επιστημών Χρη¬ματοοικονομικής και Λογιστικής Ελλάδος (H.F.A.A.)

• Ballas, A. and N. Hatzidakis. (2007). Stock Market Perceptions of Audit Quality: Size and Reputa¬tion Effects. Presented at the 30th Annual Congress of the European Accounting Association

• Ballas, A. and N. Sykianakis. (2006). Ideology vs Formal Systems as a Control Mechanism: A Case Study. Presented at the 29th Annual Congress of the European Accounting Association

• Ballas, A. (2005). Market Shares and Concentration in the EU Auditing Industry. Presented at the 28th Annual Congress of the European Accounting Association

• Ballas, A. and D. Hevas. (2004). Differences in the Valuation of Earnings and Book Value: Regula¬tion Effects or Industry Effects? Presented at the 27th Annual Congress of the European Accounting Association

• Ballas, A. and A. Apostolou. (2004). Managing Perceptions of Corporate Governance Practices: the Case of the Early Adoption of IAS by Greek Companies, ICAFT

• Ballas, A. and D. Hevas. (2004). Differences in the Valuation of Earnings and Book Value: Regula¬tion Effects or Industry Effects? Proceedings of the International Accounting Conference

• Ballas, A. and A. Apostolou. (2003). Managing Perceptions of Corporate Governance Practices: the Case of the Early Adoption of IAS by Greek Companies. Presented at the 26th Annual Congress of the European Accounting Association

• Ballas, A. and V. Theoharakis. (2002). Faculty Perceptions and Readership Patterns of Accounting Journals: A Global View. Presented at the 25th Annual Congress of the European Accounting Asso¬ciation

• Ballas, A. and R. Nielsen. (2001). Auditing as a Corporate Governance Mechanism in Emerging Markets. Presented at the 24th Annual Congress of the European Accounting Association

• Ballas, A. and H. Tsoukas. (2000). Accounting for the Lack of Accounting: The Case of the Greek National Health System. Presented at the 23rd Annual Congress of the European Accounting As¬sociation

• Ballas, A. and D. Hevas. (2000). The Evolution of [Tax] Accounting in Greece: An Institutional The¬ory Perspective. Presented at the 23rd Annual Congress of the European Accounting Association

• Ballas, A. and D. Hevas. (1999). Determinants of the Cross Section Variability in Corporate Effective Tax Rates: Some Further Evidence. Presented at the 22nd Annual Congress of the European Ac¬counting Association

• Ballas, A. and H. Tsoukas. (1998). Consequences of Distrust: The Vicious Circle of Tax Evasion in Greece. Presented at the 21st Annual Congress of the European Accounting Association

• Ballas, A. (1997) Valuation Implications of the Components of Earnings: Cross Sectional Evidence for Greece. Παρουσιάσθηκε στο 3ο συνέδριο της Multinational Finance Society

• Ballas, A. (1997) Political Attitudes and Auditing Expectations: The Privatisation of Auditing Ser¬vices in Hellas. EIASM Workshop on Auditing Regulation in Europe

• Ballas, A. (1997). Political Attitudes and Auditing Expectations: The Privatisation of Auditing Ser¬vices in Hellas. Presented at the 20th Annual Congress of the European Accounting Association

• Ballas, A. (1996). The Creation of the Auditing Profession in Greece. Presented at the 19th Annual Congress of the European Accounting Association

• Ballas, A. (1996). The Information Content of the Components of Earnings: Evidence from the Ohlson Model. Presented at the 19th Annual Congress of the European Accounting Association

• Ballas, A. (1995). The Information Content of Exceptional and Extraordinary Items: A Valuation Perspective. Presented at the 18th Annual Congress of the European Accounting Association

• Ballas, A. (1994). A Theoretical Comparison of the PE and PB Ratios as Valuation Models. Presented at the 17th Annual Congress of the European Accounting Association

• Ballas, A. (1992). Stock Market Volatility in EC Countries: Some Recent Developments. Πρακτικά το 3ου Διεθνούς Συνεδρίου της Εταιρίας Οικονομολόγων Θεσ/νίκης.

• Ballas, A. (1992). The Information Content of the Components of Earnings: A Valuation Perspec¬tive. Presented at the 15th Annual Congress of the European Accounting Association

• Ballas, A. (1991). Simple Models for the Valuation of Equity Securities. Presented at the 14th An¬nual Congress of the European Accounting Association

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ

• Πλέον των 700 ετεροαναφορών στο δημοσιευμένο επιστημονικό έργο (h=13, g=26)

• Μέλος (2003-2011) του Editorial Board, European Accounting Review.

• Μέλος του Scientific Committee, 28th and 29th Annual Congress, European Accounting Association

• Ad hoc κριτής άρθρων στα περιοδικά Accounting, Organizations and Society, Abacus, European Accounting Review, International Journal of Accounting, Journal of International Accounting, Au¬diting & Taxation, Journal of Applied Accounting Research, International Review of Economics and Finance, Σπουδαί

• Κριτής ανακοινώσεων στο 27ο ετήσιο συνέδριο της European Finance Association.

ΕΠΙΒΛΕΨΗ ΔΙΑΤΡΙΒΩΝ

• Επιβλέπων καθηγητής των διδακτόρων Α. Τριανταφύλλη και Γ. Καρμπαδάκη και μέλος της τριμε¬λούς επιτροπής των διδακτόρων Λ. Δουκάκη και Ν. Καϋμενάκη

• Επιβλέπων καθηγητής των υποψήφιων διδακτόρων Κ. Γκιζά, Α. Φίλιου και Κ. Παπαστεργίου.

• Επιβλέπων καθηγητής σε διπλωματικές εργασίες στο ΠΜΣ του Τμήματος Λογιστικής και Χρημα-τοοικονομικής, στο Διατμηματικό MBA και στο Athens MBA

ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ

■ Σε προπτυχιακό επίπεδο: Εισαγωγή στη Λογιστική, Χρηματοοικονομική Λογιστική Ι, Λογιστική Κόστους, Ελεγκτική, Συστήματα Ελέγχου Διοίκησης (στο Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών), Λο¬γιστική Ι & ΙΙ, Διοικητική Λογιστική και Χρηματοδοτικοί Οργανισμοί και Αγορές (στο Πανεπιστήμιο Πειραιώς μέχρι το 2006) και ΔΕΟ25-Λογιστική (στο Ε.Α.Π.)

■ Σε μεταπτυχιακό επίπεδο: Χρηματοοικονομική Λογιστική, Προχωρημένη Χρηματοοικονομική Λο¬γιστική, Λογιστική Κόστους, Ελεγκτική (στο ΠΜΣ του Τμήματος Λογιστικής και Χρηματοοικονομι¬κής), Χρηματοοικονομική Λογιστική, Διοικητική Λογιστική (στο διατμηματικό ΠΜΣ στη Διοίκηση Επιχειρήσεων) και Ανάλυση Λογιστικών Καταστάσεων (στο δια-πανεπιστημιακό ΠΜΣ στη Διοί¬κηση Επιχειρήσεων, Athens MBA) (όλα, προγράμματα του ΟΠΑ)

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΒΟΗΘΗΜΑΤΑ

• Μπάλλας, Α και Δ. Χέβας. (2014). Λογιστική Κόστους. Εκδόσεις Μπένου

• Μπάλλας, Α και Δ. Χέβας. (2016, Δ’ έκδοση). Χρηματοοικονομική Λογιστική. Εκδόσεις Μπένου

• Δημητράς, Α. και Α. Μπάλλας. (2009). Διοικητική Λογιστική για Προγραμματισμό κι Έλεγχο. Εκδό¬σεις Τυπωθήτω-Δαρδανός.

• Ευθύμογλου, Π. και Α. Μπάλλας. (2008). Χρηματοδοτικοί Οργανισμοί και Αγορές. 4η έκδοση. Εκ¬δόσεις Ε. Μπένου

ΑΡΘΡΑ ΣΤΟΝ ΤΥΠΟ

• Μπάλλας, Α. (2000). Η Αγένεια των Αριθμών. Καθημερινή

• Μπάλλας, Α. (2000). Αναγκαία η Διαφάνεια. Οικονομική Επιθεώρηση

• Μπάλλας, Α. (1997). Η Λογιστική Βοηθάει την Άσκηση Ελέγχου. Οικονομικός Ταχυδρόμος. (6 Φε¬βρουάριου)

ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

• Μέλος της Επιτροπής (Ομάδα Διαχείρισης Έργου) για το Διπλογραφικό στις Δημόσιες Μονάδες Υγείας, Υπουργείο Υγείας (2007 -2009)

• Μέλος της Ομάδας του Συμβούλου Τεχνικής Υποστήριξης (ΣΤΥ) για το Ολοκληρωμένο Πληροφο¬ριακό Σύστημα Δημοσιονομικού Ελέγχου (ΟΠΣΔΠ) του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους (2005 – 2008)

• Συμμετοχή σε έργα του ΚΕΠΠ για το ΔΕΣΜΗΕ και τη ΔΕΗ με θέμα την αγορά ηλεκτρικής ενέργειας και το λογιστικό διαχωρισμό της ΔΕΗ ΑΕ (1997-2003)

ΛΟΙΠΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

• Διευθυντής του ΜΠΣ Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής του Τμήματος Λογιστικής και Χρημα-τοοικονομικής του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών (2012-1026)

• Μέλος (2005-2007, 2011-2012, 2016-) της επιτροπής ΠΜΣ του Τμήματος Λογιστικής και Χρημα-τοοικονομικής και της Διατμηματικής Επιτροπής του ΠΜΣ I-MBA (2007 – 2012)

• Συντονιστής (μαζί με Σ. Σπύρου) προγράμματος ERASMUS του τμήματος ΛΟ.ΧΡΗ (-2013).

• Εκπρόσωπος του Τμήματος ΛΟ.ΧΡΗ. στο ΔΙΚΑΤΣΑ (έως το 2007)

• Εισηγητής σε προγράμματα σεμιναρίων του ΚΕΚ-ΟΠΑ (Λογιστική, Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα), και στο παρελθόν του ΚΕΠΠ, του ΚΕΚ-ΕΛΤΑ, του London Business School και του ICMBS στη Γενεύη

• Μέλος της επιτροπής μετεγγραφών και κατατάξεων τα διδακτικά έτη 2003-04 και 2004-05 του Τμήματος Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής

• Μέλος και Εθνικός αντιπρόσωπος στο Management Board της European Accounting Association (2009-2015, 2018-2020)

 

  • Χρηματοδοτικοί Οργανισμοί & Αγορές (Δ΄ Έκδοση)

  • Εφαρμογές Χρηματοοικονομικής Λογιστικής (Α΄ Έκδοση)

  • Χρηματοοικονομική Λογιστική (Δ΄ Έκδοση)

  • Λογιστική Κόστους (Γ΄ Έκδοση)

  • Χρηματοοικονομική Λογιστική με Ελληνικά Πρότυπα (Α΄ Έκδοση)

  • Λογιστική: Χρηματοοικονομικές Αναφορές σύμφωνα με τα Ελληνικά και τα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα (Α΄ Έκδοση)

    

Χρηματοδοτικοί Οργανισμοί & Αγορές

Εφαρμογές Χρηματοοικονομικής Λογιστικής

Χρηματοοικονομική Λογιστική

Λογιστική Κόστους

Χρηματοοικονομική Λογιστική με Ελληνικά Πρότυπα

Λογιστική: Χρηματοοικονομικές Αναφορές σύμφωνα με τα Ελληνικά και τα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα