Δαγδιλέλης Βασίλειος

Γεννήθηκε στη Θεσσαλονίκη το 1951. Κατέχει διδακτορικό στη Διδακτικής της Πληροφορικής του Πανεπιστημίου Μακεδονίας (τμήμα Εφ. Πληροφορικής) και μεταπτυχιακό Didactique Mathematiques et Informatique του Universite Grenoble Γαλλίας. Είναι επίσης πτυχιούχος Μαθηματικός του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης.

  • Διδακτική: Μέθοδοι & Εφαρμογές (Α΄ Έκδοση)

 

Διδακτική: Μέθοδοι & Εφαρμογές