Ευθύμογλου Πρόδρομος

Ο Ευθύμογλου Πρόδρομος Γ. είναι Ομότιμος καθηγητής του Τμήματος Οικονομικής Επιστήμης στο Πανεπιστήμιο Πειραιώς.

 

    • Χρηματοδοτικοί Οργανισμοί & Αγορές (Δ΄ Έκδοση)
    • Σύγχρονη Μικροοικονομική Ανάλυση (Β΄ Έκδοση)

Χρηματοδοτικοί Οργανισμοί & Αγορές

Σύγχρονη Μικροοικονομική Ανάλυση