Δαμιανός  Δημήτριος

Δαμιανός Δημήτριος

Μετά την αποφοίτησή του από το Κολλέγιο Αθηνών ο Δημήτρης Δαμιανός πραγματοποίησε σπουδές στις Ηνωμένες Πολιτείες. Ολοκλήρωσε τις βασικές του πανεπιστημιακές σπουδές στο Πολιτειακό Πανεπιστήμιο του Rhode Island (1970). Από το Πολιτειακό Πανεπιστήμιο της Virginia του απενεμήθη Δίπλωμα Master of Science (1972) και Διδακτορικό Δίπλωμα (1975) στην Αγροτική Οικονομική – Οικονομική των Φυσικών Πόρων και του Περιβάλλοντος. Στο Πολιτειακό Πανεπιστήμιο της California – Berkeley διεξήγαγε μεταδιδακτορική Έρευνα (1979).

Έχει υπηρετήσει στη Διεύθυνση Μελετών της Αγροτικής Τράπεζας (1976-1979). Υπηρέτησε ως ειδικός σύμβουλος για θέματα αγροτικής πολιτικής στο Υπουργείο Γεωργίας (1981 -1985), στο Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας (1986 – 1987) και στο γραφείο του πρωθυπουργού (1996-2002). Διετέλεσε Γενικός Γραμματέας Αγροτικής Πολιτικής του Υπουργείου Γεωργίας (1994). Υπήρξε μέλος του διδακτικού και ερευνητικού προσωπικού στο Τμήμα Οικονομικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Πατρών (1986 – 2002) και Καθηγητής στο Τμήμα Αγροτικής Οικονομίας & Ανάπτυξης του Γεωπονικού Πανεπιστήμιο Αθηνών από το 2002. Το 2013 όταν παραιτήθηκε του απενεμήθη ο τίτλος του Ομότιμου Καθηγητή.

 

    • Αγροτική Οικονομική: Θεωρία και Πολιτική (Δ΄ Έκδοση)

Αγροτική Οικονομική: Θεωρία και Πολιτική