Φίλος Γιάννης

Φίλος Γιάννης

Ο Γιάννης Φίλος είναι Αναπληρωτής Καθηγητή, Ελεγκτικής – Διεθνών Προτύπων του Πάντειου Πανεπιστημίου στο Τμήμα Δημόσιας Διοίκησης.

Πτυχιούχος ΑΣΟΕΕ, κάτοχος MBA (University of Connecticut, ΗΠΑ), διδάκτωρ Δημόσιας Διοίκησης Παντείου Πανεπιστημίου. Έχει αποκτήσει τους επαγγελματικούς τίτλους πιστοποιημένου ελεγκτή CIA και CFE. Έχει εργαστεί στην Arthur Andersen και ως σύμβουλος ιδιωτικών και δημοσίων επιχειρήσεων καθώς και ως μέλος ΔΣ και Ελεγκτικών Επιτροπών.

Την περίοδο 2000-2007 δίδαξε στην ΑΣΟΕΕ ως ειδικός συνεργάτης και το 2007 εξελέγη μέλος ΔΕΠ στο Πάντειο Πανεπιστήμιο. Είναι Μέλος του Συμβουλίου Ποιοτικού Ελέγχου [ΣΠΕ] της ΕΛΤΕ, Πρόεδρος της Επιτροπής Τιμών Φαρμάκων του Υπουργείου Υγείας και μέλος ΔΣ του Ελληνικού Ινστιτούτου Επιχειρηματικής Ηθικής (ΕΒΕΝ Gr) & αντιπρόεδρος (πρόεδρος 2008-2015) της Ακαδημαϊκής Επιτροπής του. Έχει διατελέσει Πρόεδρος Τοπικής Κοινότητας της Αττικής (Καλλικράτης, 2011-14) και Αναπληρωτής Πρύτανη Οικονομικού Προγραμματισμού και Ανάπτυξης (Πάντειο 2016).

Είναι συγγραφέας αρκετών βιβλίων και άρθρων σε ελληνικά και ξενόγλωσσα επιστημονικά περιοδικά, ενώ έχει συμμετάσχει ως ομιλητής (και διοργανωτής) σε πολλά επαγγελματικά και επιστημονικά συνέδρια.

e-mail: filosj@panteion.gr

 

    • Λογιστική και Οικονομική των Επιχειρήσεων (A΄ Έκδοση)

Λογιστική και Οικονομική
των Επιχειρήσεων