Όνομα Επώνυμο

Όνομα Επώνυμο

H Όνομα είναι Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Λογιστικής Εκπαίδευσης στο Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής και Διευθύντρια του τομέα Οικονομικής

 

    • Βιβλίο 01 (A΄ Έκδοση)

Master (Λογιστικά)