Γαλανάκη Ελεάννα

Γαλανάκη Ελεάννα

Η Δρ. Ελεάννα Γαλανάκη είναι οικονομολόγος με ειδίκευση στη διοίκηση ανθρωπίνου δυναμικού και εργάζεται ως λέκτορας στο Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών. Έλαβε το διδακτορικό της από το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, το μεταπτυχιακό της από το University of Newcastle upon Tyne της Μ. Βρετανίας και το πτυχίο της από το Οικονομικό Τμήμα του Ο.Π.Α. Έχει εργαστεί για χρόνια στο Εργαστήριο Διοίκησης Ανθρώπινου Δυναμικού του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών, όπου έχει συμμετάσχει και συντονίσει διάφορα ερευνητικά έργα. Επίσης, βοήθησε στον διοικητικό σχεδιασμό και στην οργάνωση του Μεταπτυχιακού στη Διοίκηση Ανθρώπινου Δυναμικού, κατά τα πρώτα έτη λειτουργίας του.

Τα ερευνητικά της ενδιαφέροντα συνίστανται στην εξωτερική ανάθεση υπηρεσιών, στη διοίκηση ανθρωπίνου δυναμικού και στην επιχειρηματικότητα, σχετικά περιοδικά. Διδάσκει διοίκηση ανθρωπίνων πόρων, οργανωσιακή συμπεριφορά, μάνατζμεντ και επιχειρηματικότητα σε προπτυχιακούς και μεταπτυχιακούς φοιτητές καθώς και σε στελέχη επιχειρήσεων.

 

  • Συγκριτική Έρευνα στις Πρακτικές Διοίκησης Ανθρώπινου Δυναμικού στη Ελλάδα & την Ευρώπη (Α΄ Έκδοση)

 

Συγκριτική Έρευνα στις Πρακτικές Διοίκησης Ανθρώπινου Δυναμικού στη Ελλάδα & την Ευρώπη