Λιάπης Κωνσταντίνος

Λιάπης Κωνσταντίνος

Προσωπικά Στοιχεία:

Ονοματεπώνυμο: Κωνσταντίνος Λιάπης
Πατρώνυμο: Ιωάννης
Μητρώνυμο: Αθηνά
Ημ/νία Γέννησης: 09/10/1964
Διεύθυνση Κατοικίας: Ερμού 64, Αθήνα, Τ.Κ 10551
Οικογενειακή Κατάσταση: Έγγαμος, πατέρας δύο τέκνων
Τηλέφωνο: 210-9201850
Καθηγητής Παντείου Πανεπιστημίου, Τμήμα Οικονομικής και Περιφερειακής Ανάπτυξης

Γνωστικό αντικείμενο: «Λογιστική και Διοίκηση Επιχειρήσεων» (ΦΕΚ τεύχος. Γ 160/14-2-2020).

Διδακτική Εμπειρία:
Πάντειο Πανεπιστήμιο, Τμήμα Οικονομικής και Περιφερειακής Ανάπτυξης, ΠΜΣ ΤΟΠΑ« Αγορές Ακινήτων» Τμήμα Οικονομικής & Περιφερειακής Ανάπτυξης, ΠΜΣ ΟΠΑ Τραπεζικής & Χρηματοοικονομικής, Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Τμήμα Αγροτικής Ανάπτυξης και Οικονομίας, Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο ΠΜΣ Τραπεζικής, ΠΜΣ «Ναυτιλιακών Σπουδών».

Επαγγελματική Εμπειρία:
Σύμβουλος Διοίκησης και μέλος της επενδυτικών επιτροπών Τραπεζών & Ταμείων, Αναπληρωτής Γενικός Διευθυντής, Διευθυντής Οικονομικών Υπηρεσιών του Ομίλου Τραπέζης Πειραιώς, Λογιστής Φοροτεχνικός – Σύμβουλος Επιχειρήσεων.

Επιστημονικές Δημοσιεύσεις
Άρθρα σε Διεθνή Επιστημονικά Περιοδικά με Κριτές 30, Βιβλία 5, Δημοσιεύσεις σε Εκδόσεις Διεθνών Επιστημονικών Τόμων με Κριτές 20, Συμμετοχές σε Διεθνή Επιστημονικά Συνέδρια που εκδίδουν Πρακτικά, με Κριτές 65.

Συμμετοχή σε Επιστημονικές Επιτροπές Διεθνών, Επιστημονικών Περιοδικών
Συμμετοχή στο Advisory Council / Editorial Board των επιστημονικών περιοδικών “European Reaserch Studies Jurnal” και “ International Journal of Economics and Business Administration”

e-mail: Konstantinos.liapis@panteion.gr

 

   • Οικονομική των Επιχειρήσεων & Λογιστική (A΄ Έκδοση)

   • Εισαγωγή στην Οικονομική των Επιχειρήσεων & τη Λογιστική (Β΄ Έκδοση)

   • Λογιστική Εταιρειών : θεωρητικά & πρακτικά θέματα (A΄ Έκδοση)

   • Λογιστική και Οικονομική των Επιχειρήσεων (A΄ Έκδοση)

   • Λογιστική Εταιρειών, Φορολογία και Εταιρικοί Μετασχηματισμοί (A΄ Έκδοση)

Οικονομική των Επιχειρήσεων & Λογιστική

Εισαγωγή στην Οικονομική των Επιχειρήσεων & τη Λογιστική

Λογιστική Εταιρειών:
θεωρητικά & πρακτικά θέματα

Λογιστική και Οικονομική
των Επιχειρήσεων

Λογιστική Εταιρειών, Φορολογία και Εταιρικοί Μετασχηματισμοί