Γεωργακόπουλος Θεόδωρος

Ο Θεόδωρος Γεωργακόπουλος διετέλεσε καθηγητής οικονομικών στο Τμήμα Διεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονομικών Σπουδών του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών.

  • Εισαγωγή στη Φορολογία (Β΄ Έκδοση)
  • Εισαγωγή στην Πολιτική Οικονομία (Ζ΄ Έκδοση)
  • Εισαγωγή στη Δημόσια Οικονομική (Δ΄ Έκδοση)

 

Εισαγωγή στη φορολογία

Εισαγωγή στην Πολιτική Οικονομία

Εισαγωγή στη Δημόσια Οικονομική