Γεωργόπουλος Αντώνης

Γεωργόπουλος Αντώνης

Ο Αντώνης Γεωργόπουλος είναι Καθηγητής στις Διεθνείς Επιχειρήσεις και στην Χρηματοοικονομική Λογιστική στο Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων του Πανεπιστημίου Πατρών (Ph.D. Πανεπιστήμιο του Göttingen της Γερμανίας). Έχει εργαστεί σε διάφορους οργανισμούς στο εξωτερικό και στην Ελλάδα, μεταξύ άλλων σε εταιρία συμβούλων επιχειρήσεων στη Γερμανία για την προσαρμογή ανατολικογερμανικών επιχειρήσεων στο περιβάλλον της γερμανικής ενοποίησης και στη Δ/νση μελετών μεγάλης ελληνικής εμπορικής τράπεζας, όπου ασχολήθηκε με την χρηματοοικονομική ανάλυση κλάδων παραγωγής και την αξιολόγηση λογιστικών καταστάσεων επιχειρήσεων-πελατών της Τράπεζας.

Υπήρξε επί μακρόν εισηγητής στο ΠΑΝΤΕΙΟ Πανεπιστήμιο, και έχει διδάξει ως εξωτερικός επιστημονικός συνεργάτης στα ΤΕΙ Αθήνας, Δυτικής Ελλάδας, Πελοποννήσου και Ηπείρου. Ακόμη, έχει συνεργαστεί με το Εθνικό Κέντρο Δημόσιας Διοίκησης και την Ελληνική Εταιρία Διοίκησης Επιχειρήσεων. Έχει πραγματοποιήσει ως εισηγητής σεμινάρια στο Department of Economics, University of Sheffield (UK) και στο Department of Economics, University of Göttingen (Germany). Ήταν επισκέπτης καθηγητής στο University of Sheffield (UK), στο University of Göttingen (Germany), και στο University of Swansea (UK). Έχει μεγάλη εμπειρία στην εξ’ αποστάσεως εκπαίδευση, συνεργαζόμενος με Ανοικτά Πανεπιστήμια στην Ελλάδα και στο Εξωτερικό. Διδάσκει για μεγάλο χρονικό διάστημα σε προπτυχιακό επίπεδο τα μαθήματα «Ανάλυση Λογιστικών Καταστάσεων», «Χρηματοοικονομική Λογιστική», «Τραπεζική Ανάλυση και Χρηματοδότηση», «Αναδιοργάνωση Επιχειρήσεων», και σε επίπεδο ΜΒΑ και άλλων Μεταπτυχιακών Προγραμμάτων τα μαθήματα «Λογιστική», «Λογιστική – Χρηματοοικονομική», «Στρατηγική Επιχειρήσεων», «Πολυεθνικές Επιχειρήσεις», και «Διεθνές Μάνατζμεντ».

Τα τρέχοντα ερευνητικά του ενδιαφέροντα εστιάζονται στη διεθνοποίηση των επιχειρήσεων και στην οικονομική τους επίδοση, μεταξύ άλλων, με βάση τη λογιστική πληροφόρηση.

Έχει συγγράψει αρκετά βιβλία, ενδεικτικά αναφέρονται η «Σύγχρονη Χρηματοοικονομική Λογιστική» (Εκδόσεις Μπένου, 2016) και η «Ανάλυση Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων» (Εκδόσεις Μπένου, 2014), καθώς και δύο ηλεκτρονικά συγγράμματα στο πλαίσιο των εκδόσεων Κάλλιπος. Στο Πανεπιστήμιο του Göttingen της Γερμανίας έχει δημοσιεύσει το βιβλίο “Internationalisierung der Produktion dargestellt am Beispiel Griechenlands”. Το ερευνητικό του έργο έχει δημοσιευτεί σε ανεγνωρισμένα διεθνή ακαδημαϊκά περιοδικά όπως European Journal of Operational Research, International Journal of the Economics of Business, International Business Review, Multinational Finance Journal, International Journal of Accounting, Auditing and Performance Evaluation, Journal of Accounting and Organizational Change, Managerial Auditing Journal, Review of Accounting and Finance, European Business Review, Applied Economics, Services Industry Journal.

Επιπρόσθετα, είναι επιστημονικός κριτής σε υψηλού κύρους επιστημονικά περιοδικά όπως International Business Review, European Management Review, Transnational Corporations, Journal of Economic Integration.

Είναι μέλος σε διάφορους επιστημονικούς συλλόγους και έχει εμπειρία από ευρωπαϊκά προγράμματα.

 

  • Ανάλυση Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων (Α΄ Έκδοση)
  • Σύγχρονη Χρηματοοικονομική Λογιστική: Θεμελιώδεις Αρχές – Λυμένες Ασκήσεις (Α΄ Έκδοση)
  • Προχωρημένη Λογιστική (Α΄ Έκδοση)
  • Σύγχρονο Μάνατζμεντ (Α΄ Έκδοση)

 

Ανάλυση Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων

Σύγχρονη Χρηματοοικονομική Λογιστική:
Θεμελιώδεις Αρχές – Λυμένες Ασκήσεις

Προχωρημένη Λογιστική

Σύγχρονο Μάνατζμεντ