Γεωργίου Ανδρέας

Γεωργίου Ανδρέας

Πανεπιστήμιο Μακεδονίας,, Τμήμα Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων,
Εγνατία 156, 54006 Θεσσαλονίκη, 2310-891569

acg@uom.edu.gr
http://users.uom.gr/~acg

Καθηγητής στο Τμήμα Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων, Πανεπιστήμιο Μακεδονίας. Τα ερευνητικά ενδιαφέροντα εστιάζονται στις Ποσοτικές Μεθόδους, τις Μαρκοβιανές αλυσίδες, στη στοχαστική μοντελοποίηση, και γενικά στις τεχνικές της Επιχειρησιακής Έρευνας στον προγραμματισμό ανθρωπίνου δυναμικού, στο Μάρκετινγκ, στο Διεθνές Μάνατζμεντ, στη Διοίκηση Λειτουργιών, στον κλάδο της Υγείας, στις Τεχνικές Προσομοίωσης στη Διοίκηση Επιχειρήσεων, στη Διαχείριση Κινδύνου στη δημόσια διοίκηση και σε πολυκριτηριακές μεθόδους.

Με διδακτική και επαγγελματική εμπειρία πάνω από 30 χρόνια σε θέματα Στατιστικής, Επιχειρησιακής Έρευνας και Πληροφορικής. Διευθυντής του ΜΒΑ στο Πανεπιστήμιο Μακεδονίας καθώς επίσης και του νέου προγράμματος στην Αναλυτική των Επιχειρήσεων. Μέλος πολλών Εθνικών και Διεθνών Επιστημονικών Εταιρειών του χώρου. Πολλές συμμετοχές και συνεργασίες σε εθνικά και διεθνή συνέδρια και δημοσιεύσεις σε κορυφαία περιοδικά του χώρου όπως το Operations Research, European Journal of Operational Research, Journal of the Operational Research Society, Linear Algebra and Its Applications, Applied Probability και άλλα. Συν-συγγραφέας συγγραμμάτων Επιχειρησιακής Έρευνας και Προσομοίωσης. Κριτής σε πολλά επιστημονικά περιοδικά του χώρου με πλήθος ετεροαναναφορών στο ερευνητικό του έργο.

  • Ποσοτική Ανάλυση για τη Λήψη Διοικητικών Αποφάσεων Τόμος Α΄ (Β΄ Έκδοση)
  • Ποσοτική Ανάλυση για τη Λήψη Διοικητικών Αποφάσεων Τόμος Β΄ (Β΄ Έκδοση)
  • Επιχειρησιακή Έρευνα για τη Λήψη Διοικητικών Αποφάσεων (Β΄ Έκδοση)
  • Μελέτες Περιπτώσεων Επιχειρησιακής Έρευνας (Β΄ Έκδοση)

Ποσοτική Ανάλυση
για τη Λήψη Διοικητικών Αποφάσεων
(Τόμος Α΄)

Ποσοτική Ανάλυση
για τη Λήψη Διοικητικών Αποφάσεων
(Τόμος B΄)

Επιχειρησιακή Έρευνα για τη Λήψη Διοικητικών Απόφάσεων

Μελέτες Περιπτώσεων Επιχειρησιακής Έρευνας