Γιαβρίμης Παναγιώτης

Ο Παναγιώτης Γιαβρίμης αποφοίτησε από την Παιδαγωγική Ακαδημία Μυτιλήνης. Φοίτησε στο ΜΔΔΕ (Ειδική Αγωγή) και είναι κάτοχος μεταπτυχιακού Σχολικής Ψυχολογίας (Τμ. Φ.Π.Ψ., ΕΚΠΑ), μεταπτυχιακού σχετικό με την τοπική ανάπτυξη και έρευνα (Τμ Κοινωνιολογίας, Παν. Αιγαίου) κα διδακτορικού του Τμήματος ΦΠΨ του ΕΚΠΑ. Διορίστηκε ως δάσκαλος το 1987 και από το 2003 έως το 2009 διετέλεσε Σχολικός Σύμβουλος ΠΕ, Υποδ/ντής του Π.Ε.Κ. Μυτιλήνης, Προϊστάμενος Παιδαγωγικής Επιστημονικής Καθοδήγησης στην Περιφέρεια του Β. Αιγαίου, Υπ. Σχολών Γονέων στο Ν. Λέσβου και δίδαξε βάσει του ΠΔ 407/80 στο Παν/μιο Αιγαίου. Τον Μάιο του 2009 διορίστηκε ως Λέκτορας στο Τμήμα Κοινωνιολογίας του Πανεπιστημίου Αιγαίου. Σήμερα είναι Επίκουρος καθηγητής με γνωστικό αντικείμενο “Κοινωνιολογία της Εκπαίδευσης και Εκπαιδευτική Έρευνα”. Από το 1997 μέχρι και σήμερα συμμετέχει ενεργά σε επιμορφωτικές, παρεμβατικές και ερευνητικές δραστηριότητες. Έχει δημοσιεύσει 10 βιβλία και εργασίες σε ελληνικά και διεθνή περιοδικά, σε πρακτικά συνεδρίων και συλλογικούς τόμους. Τα επιστημονικά του ενδιαφέροντα επικεντρώνονται στο πλαίσιο της Κοινωνιολογίας της Εκπαίδευσης και αφορούν τις εκπαιδευτικές ανισότητες, τις ΤΠΕ, τη δια βίου εκπαίδευση, την ειδική αγωγή, την εκπαιδευτική πολιτική και έρευνα και τη διδακτική της Κοινωνιολογίας.

Επιλεγμένες δημοσιεύσεις

 • Γιαβρίμης, Π., Παπάνης, Ε. & Ρουμελιώτου, Μ. (2009). Θέματα Κοινωνιολογίας της Εκπαίδευσης. Αθήνα: Σιδέρης.
 • Παπάνης, Ε., Γιαβρίμης, Π. & Βίκη, Α. (2009). Καινοτόμες προσεγγίσεις στην Ειδική Αγωγή. Αθήνα: Σιδέρης.
 • Παπασταμάτης, Α., Γρίβα, Ε., Βαλκάνος, Ε. & Γιαβρίμης, Π. (2011). Επαγγελματική ανάπτυξη εκπαιδευτικών: Ανάγκες των εκπαιδευτικών των ΣΔΕ και προτεινόμενες πολιτικές επιμόρφωσης. Θεσσαλονίκη: Αφοί Κυριακίδη
 • Γιαβρίμης, Π. (2015). Κοινωνιολογία: Διδακτικές και παιδαγωγικές προσεγγίσεις. Αθήνα.
 • Γιαβρίμης, Π. (2015). Εισαγωγή στην Κοινωνιολογία της Εκπαίδευσης : Θεωρητικές και ερευνητικές προσεγγίσεις. Αθήνα.
 • Γιαβρίμης, Π., Ζήση, Χ. & Πετρά Λ (2017). Ποσοτική και ποιοτική προσέγγιση των αξιών των εκπαιδευτικών. Θεσσαλονίκη: Επίκεντρο.
 • Νικολάου, Σ.Μ., Ελευθεράκης, Θ., Καλεράντε, Ε., Γιαβρίμης, Π. & Κουστουράκης, Γ. (Επιμ.) (2018). Νέες Προκλήσεις στην Εκπαίδευση και τη Δημοκρατία. Κοινωνιολογικές και παιδαγωγικές προσεγγίσεις της δημοκρατικής εκπαίδευσης. Αθήνα: Gutenberg
 • Giavrimis P., Konstantinou, Ε. & Hatzichristou, C. (2003). Dimensions of immigrant students’ adaptation in the Greek schools: Self-Concept and Coping Strategies. Intercultural education, 14 (4), 423-435.
 • Giavrimis, P., Papanis, E. Mitrellou, S. & Nikolarea, E. (2009). Lifelong learning and vocational training programmes in Northern Aegean (Greece): weaknesses, possibilities and prospects. International Journal of Lifelong Education, 28(5), 583 – 600
 • Giavrimis, P., Papanis, E. & Nikolarea, E. (2009). Primary School Teachers’ Training in ICT. Educating the adult educator: Quality provision and assessment in Europe. 1st International Conference, University of Macedonia, Thessaloniki, Greece, November 6-8, 2009
 • Giavrimis, P. (2011). Social exclusion and Individuals with Intellectual Disability (Id): The views of Greek Secondary Education Teachers. Intercultural Communications, 16, 238-245.
 • Giavrimis, P. (2011). The internet as a tool of informal learning: Greek universities students’ opinions. International Journal of Humanities and Social Science (IJHSS), 1(3), 28-34.
 • Giavrimis, P., Giossi, S. & Papastamatis, A. (2011). Teachers’ attitudes towards training in ICT: a critical approach. Quality Assurance in Education, 19(3), 283 – 296.
 • Giavrimis, P., Papanis, E. & Roumeliotou, M. (2011). Social Networks and Trust if Immigrant Students in Greek Preliminary Schools. International Journal of Academic Research, 3(5), 62-66
 • Giavrimis, P., Papanis, E. & Papani, M. (2011). Information and communication technologies and development of learners’ critical thinking: Primary school teachers’ attitudes. International Education Studies, 4(3), 150-160
 • Giavrimis, P., Papanis, E., Panitsidou E. & Papastamatis A. (2011). Empirical research on education and student failure: Teachers’ psychological and sociological interpretations. International Journal of Humanities and Social Science, 1(8), 40-47
 • Giavrimis, P., Papastamatis A., Valkanos, E. & Anastasiou, A. (2011). Informatics and communication technologies (ICT) and in-service teachers’ training. Review of European studies, 3(1), 2-12
 • Giavrimis, P. (2012). Trust and Greek Teachers’ Attitudes towards Individuals with an Intellectual Disability. Academic Research International, 2(1), 357-365.
 • Giavrimis, P., Valkanos, E., Anastasiou, A. & Siskos, A. (2012). Teachers’ Perspectives on Information and Communications Technology Training Programmes. International Journal of Academic Research in Progressive Education and Development, 1(3), 135-150.
 • Giavrimis P. & Nikolarea, E. (2012). Primary School Pupils’ ICT Literacy in Northern Aegean. Mediterranean Journal of Social Sciences, 3(1), 21-31
 • Giavrimis, P., Zafiri, M., Charitos, V. & Papastamatis, A. (2013). The conception of the “self” in immigrant children: The case of Albanians in the Greek educational system. MENON: Journal of Educational Research, 2b, 110-121
 • Giavrimis, P. (2013). Social inequalities, ICT and education. Teachers’ perceptions. Statistical Review, 9(1-2), 63-80.
 • Kokkinou, A., Korres, G., Papanis, E. & Giavrimis, P. (2013). Education Policy and Regional Convergence in the European Union. In Carayannis E. & Korres G. (Eds), European Socio-Economic Integration: Challenges, Opportunities and Lessons Learned (pp. 113- 128). Springer. ISBN: 978-1-4614-5253-9 (Print) 978-1-4614-5254-6 (Online).
 • Kokkinou, A., Korres, G., Papanis, E. & Giavrimis, P. (2013). A Benchmarking Study for Human Capital in Europe. In Carayannis E. & Korres G. (Eds), European Socio-Economic Integration: Challenges, Opportunities and Lessons Learned (pp. 147- 162). Springer. ISBN: 978-1-4614-5253-9 (Print) 978-1-4614-5254-6 (Online).
 • Kokkinou, A., Korres, G., Papanis, E. & Giavrimis, P. (2013). Social Policy and Socio-economic Integration in Europe. In Carayannis E. & Korres G. (Eds), European Socio-Economic Integration: Challenges, Opportunities and Lessons Learned (pp. 163- 172). Springer. ISBN: 978-1-4614-5253-9 (Print) 978-1-4614-5254-6 (Online).
 • Giavrimis, P. (2014). In-service ICT training of Greek primary schools teachers and related factors. Elixir Social Studies, 77, 29399-29402.
 • Giavrimis, P. (2014). The social representations of immigrants held by Greek primary school pupils in the North Aegean Region. Journal of Regional & Socio-Economic Issues, 4(2), 71-82.
 • Giavrimis, P. & Tsagkatos, E. (2014). Ethnic identity of immigrant students in compulsory education. Statistical Review, 8(1-2), 3-19.
 • Tsagkatos, E., Giavrimis, P. & Sargioti, V. (2014). Intercultural interactions in compulsory education in Chios island. Socio-Economic Sustainability, Regional Development and Spatial Planning: European and International Dimensions & Perspectives (pp. 310-314). July 4th – 7th, 2014, Mytilene, Lesvos, Greece.
 • Giavrimis, P., Giossi, S., & Papastamatis, A. (2017). Educational policies and teachers’ professional development. In G.K. Verma & D. Kalekin-Fishman (Eds), Approaches to educational and social inclusion (pp. 119-130). Routledge.
 • Γιαβρίμης, Π. (2011). Η επιμόρφωση ως αντικείμενο δομικής αμφισημίας των εκπαιδευτικών. Στο Παπασταμάτης, Α., Βαλκάνος, Ε., Πανιτσίδου, Ε. & Ζαρίφης, Γ. (Επιμ.), Δια βίου μάθηση & εκπαιδευτές ενηλίκων: Θεωρητικές & εμπειρικές προσεγγίσεις (275-298). Θεσσαλονίκη: Εκδ. Πανεπιστημίου Μακεδονίας
 • Βαρελτζή, Ε. & Γιαβρίμης, Π. (2018). Μαθητές με χαμηλή σχολική επίδοση και η Θεωρίας της «Ετικέτας». Επιστήμες της Αγωγής, 1, 137-152.

 

 • Εισαγωγή στην Κοινωνιολογία της Εκπαίδευσης (Α΄ Έκδοση)
 • Κοινωνιολογία & Εκπαίδευση: Θεωρία και Έρευνα (Α΄’Εκδοση)

 

Εισαγωγή στην Κοινωνιολογία της Εκπαίδευσης

Κοινωνιολογία και Εκπαίδευση: Θεωρία και Έρευνα