Καρναχωρίτης Π. Δημήτριος

Καρναχωρίτης Π. Δημήτριος

Ο Καρναχωρίτης Δημήτριος είναι σύμβουλος επιχειρήσεων και εξειδικευμένο στέλεχος Marketing για περισσότερο από 15 χρόνια. Παράλληλα αποτελεί μέλος Διοικητικού Συμβουλίου με αρμοδιότητες Στρατηγικού Σχεδιασμού Marketing και Έρευνας σε Ανώνυμη Επιχείρηση Marketing και Συμβούλων. Στο Χρηματοοικονομικό κλάδο διετέλεσε Εσωτερικός Ελεγκτής και Υπεύθυνος πρόληψης Νομιμοποίησης Εσόδων από παράνομες δραστηριότητες σε φορέα Επενδυτικής Διαμεσολάβησης. Έχει διδάξει στα πεδία της Διοίκησης, Οικονομίας και Marketing/Πωλήσεων σε προγράμματα δια βίου μάθησης. Από το 2015 έως και σήμερα, είναι Διευθυντής Σπουδών και Διευθύνων Σύμβουλος σε εκπαιδευτικό οργανισμό Μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. Είναι πιστοποιημένος από την Τράπεζα της Ελλάδος για τη Διαμεσολάβηση Προϊόντων Ασφαλίσεων Ζωής που συνδέονται με επενδύσεις και πιστοποιημένος Ασφαλιστικός Διαμεσολαβητής από το Υπουργείο Οικονομίας Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας.

Μετά τη λήψη του βασικού του πτυχίου στη Διοίκηση Επιχειρήσεων, συνέχισε τις σπουδές του και απέκτησε το M.Sc. in International Marketing από το Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής συνεχίζοντας τις ακαδημαϊκές του σπουδές ως υποψήφιος Διδάκτορας στο τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων του ΠΑΔΑ. Τα ερευνητικά του ενδιαφέροντά εστιάζουν στην περιοχή της Διοίκησης Πωλήσεων, Στρατηγικής Marketing, Συμπεριφοράς Καταναλωτή, Έρευνας Marketing και Marketing Χρηματοοικονομικών Υπηρεσιών.

 

    • ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΠΩΛΗΣΕΩΝ: Στρατηγική Προσέγγιση (A΄ Έκδοση)

ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΠΩΛΗΣΕΩΝ: Στρατηγική Προσέγγιση