Λουκόπουλος Βασίλειος

    • Εφαρμοσμένα Μαθηματικά: μερικές διαφορικές εξισώσεις της Μαθηματικής Φυσικής (Α΄ Έκδοση)

    • Μαθήματα Θεωρητικής Μηχανικής με Εφαρμογές (Α΄ Έκδοση)

Εφαρμοσμένα Μαθηματικά: μερικές διαφορικές εξισώσεις της Μαθηματικής Φυσικής

Μαθήματα Θεωρητικής Μηχανικής με Εφαρμογές