Βελέντζας Κωνσταντίνος

Βελέντζας Κωνσταντίνος

Ο Κωνσταντίνος Βελέντζας είναι Καθηγητής στο Τμήμα Οικονομικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Μακεδονίας, στο οποίο διετέλεσε Αντιπρύτανης Ακαδημαϊκών Υποθέσεων και Πρύτανης κατά την περίοδο 2000-2006 και από τον Νοέμβριο του 2013 μέχρι τον Αύγουστο του 2017 ήταν Κοσμήτορας της Σχολής Οικονομικών και Περιφερειακών Σπουδών.

Έχει πραγματοποιήσει προπτυχιακές σπουδές στην Ελλάδα (Ανωτάτη Βιομηχανική Σχολή Θεσσαλονίκης) και μεταπτυχιακές σπουδές στις ΗΠΑ (Florida Atlantic University και Iowa State University). Τα επιστημονικά του ενδιαφέροντα είναι στον χώρο της Μικροοικονομικής Ανάλυσης. Ειδικότερα ασχολείται με θέματα ζήτησης, παραγωγής και κόστους, παραγωγικότητας, αποτελεσματικότητας και τεχνολογικών αλλαγών.

Διαθέτει μεγάλη διδακτική εμπειρία σε προπτυχιακό και μεταπτυχιακό επίπεδο. Σε προπτυχιακό επίπεδο, διδάσκει στο Τμήμα Οικονομικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Μακεδονίας τα μαθήματα «Εισαγωγή στη Μικροοικονομική», «Μικροοικονομική Ι» και «Ειδικά Θέματα Μικροοικονομικής Θεωρίας» και στο Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής του Πανεπιστημίου Μακεδονίας το μάθημα «Μικροοικονομική». Σε μεταπτυχιακό επίπεδο, διδάσκει στο Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στη Διοίκηση Επιχειρήσεων (ΜΒΑ) του Πανεπιστημίου Μακεδονίας το μάθημα «Αρχές Οικονομικής Θεωρίας και Πολιτικής» και στο Διιδρυματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών Δίκαιο και Οικονομικά του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Μακεδονία και της Νομικής Σχολής του Α.Π.Θ. το μάθημα «Δίκαιο και Οικονομικά των Επιχειρήσεων».

Έχει συμμετάσχει με εισήγηση σε ένα μεγάλο αριθμό διεθνών επιστημονικών συνεδρίων και έχει δημοσιεύσει αρκετές εργασίες σε ανεγνωρισμένα επιστημονικά περιοδικά, μεταξύ των οποίων περιλαμβάνονται τα περιοδικά: Journal of Comparative Economics, Journal of Agricultural and Applied Economics, International Review of Economics and Business, Scottish Agricultural Economics Review, Operational Research: An International Journal, Applied Economics, International Economics, Journal of Agricultural Economics, Applied Economics Letters και Agricultural Economics. Ακόμη, έχει συμμετάσχει στην εκπόνηση αρκετών ερευνητικών προγραμμάτων. Η έρευνά του απαριθμεί σημαντικό αριθμό ετεροαναφορών και έχει διατελέσει κριτής άρθρων σε αρκετά επιστημονικά περιοδικά.

 

  • Εισαγωγή στην Οικονομική Ανάλυση: Αριθμητικά Παραδείγματα & Εφαρμογές (Β΄ Έκδοση)

 

Εισαγωγή στην Οικονομική Ανάλυση:
Αριθμητικά Παραδείγματα & Εφαρμογές