Ματιάτος Σπυρίδων

Ο Ματιάτος Σπυρίδων Π. είναι Καθηγητής Εφαρμογών στο τμήμα Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστικών Συστημάτων στο ΑΕΙ Πειραιά Τεχνολογικού Τομέα.

 

    • Συμβολικές Γλώσσες και Αρχιτεκτονική Μικροεπεξεργαστών (Α΄ Έκδοση)

Συμβολικές Γλώσσες και Αρχιτεκτονική Μικροεπεξεργαστών