Μέργος Γεώργιος

Μέργος Γεώργιος

Ο Γεώργιος Μέργος είναι Ομότιμος Καθηγητής στον Τομέα Ανάπτυξης και Διεθνούς Οικονομικής, στο Τμήμα Οικονομικών Επιστημών του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών. Σπούδασε Οικονομικά στο Πανεπιστήμιο Αθηνών. Έχει MSc από το Πανεπιστήμιο της Οξφόρδης και PhD από το Πανεπιστήμιο Stanford των ΗΠΑ. Στο Πανεπιστήμιο Αθηνών διδάσκει από το 1986. Πριν το Πανεπιστήμιο Αθηνών, εργάστηκε ως Ερευνητής-Οικονομολόγος στην Παγκόσμια Τράπεζα (1983-1986). Έχει εκτενές ερευνητικό, διδακτικό και συγγραφικό έργο που περιλαμβάνει μεγάλο αριθμό άρθρων σε διεθνή επιστημονικά περιοδικά, βιβλία στην Ελλάδα και στο εξωτερικό, καθώς και ανακοινώσεις σε πρακτικά συνεδρίων. Έχει ασχοληθεί ιδιαίτερα με την Αξιολόγηση και δίδαξε Κοινωνικο-οικονομική Αξιολόγηση Επενδύσεων και Πολιτικών (Social Cost Benefit Analysis) για εικοσιπέντε χρόνια και το δίτομο βιβλίο του με τον ίδιο τίτλο διδάσκεται σε πολλά ελληνικά Πανεπιστήμια. Επίσης, έχει ασχοληθεί με τη μέτρηση της παραγωγικότητας της οικονομίας σε άρθρα και βιβλία (Θεωρητική Ανάλυση και Μέτρηση της Παραγωγικότητας – Μεθοδολογία και Εφαρμογή, Εκδόσεις Παπαζήση). Δύο άλλα βιβλία του, για τις Οικονομικές Μεταρρυθμίσεις στην Ελληνική Οικονομία και για τη Στρατηγική Ανάπτυξης της Νησιωτικής Ελλάδος, έχουν εκδοθεί από την Ακαδημία Αθηνών.

Παράλληλα με την πανεπιστημιακή του δραστηριότητα Διετέλεσε Γενικός Γραμματέας στο Υπουργείο Οικονομικών (2012-2013), Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών (2004-2007), Διοικητής του ΙΚΑ (2007-2009), Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας (ΤΧΣ) (2012-2013) και Μέλος του Εποπτικού Συμβουλίου του Ταμείου Συντάξεων του Συμβουλίου της Ευρώπης (5/2009 – 5/2012). Έχει διατελέσει εκπρόσωπος του δημοσίου στο Δ.Σ. της Alpha Bank (2009-2010), μέλος των Δ.Σ. της Εθνικής Τράπεζας (2007-2009), της ΔΕΗ (2005-2009), της ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ (2010-2012), καθώς και άλλων εισηγμένων εταιρειών. Έχει συνεργασθεί ερευνητικά με το ΙΟΒΕ και το ΚΕΠΕ, συμβουλευτικά με Διεθνείς Οργανισμούς (World Bank, FAO, OECD) και ως Εμπειρογνώμων με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή (DG External Relations), σε θέματα αναπτυξιακής συνεργασίας σε πολλές χώρες (Κίνα, Ινδία, λοιπές χώρες της Νότιας Ασίας, Αίγυπτο, όλες τις χώρες της πρώην Ανατολικής Ευρώπης και ορισμένες χώρες της πρώην Σοβιετικής Ένωσης) (1986-2003)

 

    • Κοινωνικο-οικονομική Αξιολόγηση Επενδύσεων & Πολιτικών Τόμος Α΄ (Β΄ Έκδοση)

    • Κοινωνικο-οικονομική Αξιολόγηση Επενδύσεων & Πολιτικών Τόμος Β΄ (Α΄ Έκδοση)

    • Αγροτική Οικονομική: Θεωρία και Πολιτική (Δ΄ Έκδοση)

Κοινωνικο-οικονομική Αξιολόγηση Επενδύσεων & Πολιτικών (Τόμος Α΄)

Κοινωνικο-οικονομική
Αξιολόγηση Επενδύσεων
& Πολιτικών (Τόμος Β΄)

Αγροτική Οικονομική: Θεωρία και Πολιτική