Νικολάου Ανδρέας

Ο Ανδρέας Νικολάου διετέλεσε καθηγητής στο Πανεπιστημίου Πειραιώς.

 

    • Ανάλυση Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων (A΄ Έκδοση)

    • Λογιστικά Πληροφοριακά Συστήματα (Α΄τόμος) (A΄ Έκδοση)

Ανάλυση Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων

Λογιστικά Πληροφοριακά Συστήματα (Τόμος Α΄)