Νταούλη – Ντεμούση Άννα

Ιωάννα Νταούλη-Ντεμούση έχει διατελέσει Αντιπρύτανης (2003-2006) και καθηγήτρια στο τμήμα Οικονομικών Σπουδών του Πανεπιστήμιου Πατρών.

 

    • Οικονομική της εργασίας (Γ΄ Έκδοση)

Οικονομική της Εργασίας