Ντεμούσης Μιχάλης

Πρόεδρος του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών από το Νοέμβριο του 2015. Υπηρετεί στο Τμήμα Οικονομικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Πατρών από το 1986. Διδάσκει Μικροοικονομική Θεωρία και Δημόσια Οικονομική. Τα τρέχοντα ερευνητικά του ενδιαφέροντα επικεντρώνονται σε θέματα προσφοράς και συμμετοχής στην αγορά εργασίας καθώς και στην εκτίμηση παραμέτρων ζήτησης και καταναλωτικών προφίλ με μικροστοιχεία.

Οργανική Μονάδα / Εργαστήριο: Εργαστήριο Μικρο-οικονομετρικής Ανάλυσης της Αγοράς Εργασίας

Εκπαίδευση Ph.D. Department of Economics, North Carolina State University, USA, 1981, Μ.A.Department of Economics, North Carolina State University, USA, 1978, Πτυχιούχος του Τμήματος Οικονομικής Επιστήμης της ΑΣΟΕΕ, 1976.

Γνωστικό Αντικείμενο: Μικροοικονομική Ανάλυση

 

    • Αγροτική Οικονομική: Θεωρία και Πολιτική (Δ΄ Έκδοση)

Αγροτική Οικονομική: Θεωρία και Πολιτική