Ντόκας Ιωάννης

Ντόκας Ιωάννης

Ο Ιωάννης Ντόκας είναι Αναπληρωτής Καθηγητής του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης, στο γνωστικό αντικείμενο της Λογιστικής. Γεννήθηκε στο Αγρίνιο τον Νοέμβριο του 1977 και κατέχει πτυχίο οικονομικών επιστημών από το Οικονομικό Τμήμα του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών (2000) και Διδακτορικό στην Χρηματοοικονομική Λογιστική από το Πάντειο Πανεπιστήμιο (2007). Η διδακτορική διατριβή εκπονήθηκε στο πλαίσιο του προγράμματος υποτροφιών Ηράκλειτος. Κατά το παρελθόν έχει διδάξει σε προπτυχιακά και μεταπτυχιακά προγράμματα σπουδών στο Τμήμα Οικονομικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Αθηνών, σε προπτυχιακά και μεταπτυχιακά προγράμματα του Ανοικτού Πανεπιστημίου Κύπρου και του ΑΤΕΙ Πειραιώς, ενώ υπήρξε εισηγητής στην Εθνική Σχολή Τοπικής Αυτοδιοίκησης. Από το 2011-2019 δίδαξε αμισθί στο ΔΠΜΣ του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου «Μαθηματική Προτυποποίηση με εφαρμογή στις Σύγχρονες Τεχνολογίες και τα Χρηματοοικονομικά» τα μαθήματα Χρηματοοικονομική Ανάλυση και Ειδικά Θέματα Χρηματοοικονομικής Ανάλυσης. Από το 2012-2020 δίδαξε ως ΣΕΠ στο ΠΜΣ «Τραπεζική», και από το 2020-σήμερα στη ΔΕΟ 25 του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου.
Επιστημονικές εργασίες του έχουν δημοσιευθεί σε έγκριτα διεθνή περιοδικά με το σύστημα των κριτών, όπως τα Journal of the Operational Research Society, Applied Economics, Operational Research: An international Journal, International Journal of Financial Research, International Journal of Business Administration, International Journal of Corporate Finance and Accounting, The North American Journal of Economics and Finance, Euromed Journal of Business, Energies, ενώ ο ίδιος συμμετέχει ως κριτής σε περιοδικά αναγνωρισμένου επιστημονικού κύρους. Τα ερευνητικά του ενδιαφέροντα εστιάζουν κυρίως, στην αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας οικονομικών μονάδων μέσα από την χρήση της δημοσιευθείσας λογιστικής πληροφόρησης με έμφαση στην αποτελεσματικότητα της οικονομικής διαχείρισης αυτών, στη διαχείριση κερδών, καθώς και στην ανάπτυξη υποδειγμάτων πρόβλεψης αποτυχίας.

 

    • Προχωρημένη Λογιστική (A΄ Έκδοση)

Προχωρημένη Λογιστική