Πολυχρονίου Παναγιώτης

Πολυχρονίου Παναγιώτης

Ο Παναγιώτης Πολυχρονίου είναι Αναπληρωτής Καθηγητής Διοίκησης Ανθρω-πίνων Πόρων και Διαχείρισης Συγκρούσεων στο τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων του Πανεπιστημίου Πατρών. Αποφοίτησε από το τμήμα Επιχειρησιακής Έρευνας και Μάρκετινγκ του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών και στη συνέχεια έλαβε μεταπτυχιακό (MBA) και διδακτορικό δίπλωμα από το τμήμα Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων του ιδίου πανεπιστημίου. Έχει διδάξει στο Eυρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου, στο Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο, στο Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών και στο Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων. Παράλληλα έχει απασχοληθεί σε μεταπτυχιακά προγράμματα σπουδών, σε ευρωπαϊκά ερευνητικά προγράμματα και σε προγράμματα εκπαίδευσης για διοικητικά στελέχη οργανισμών. Επίσης έχει δημοσιεύσει εργασίες και είναι κριτής σε έγκριτα διεθνή επιστημονικά περιοδικά και συνέδρια. Επιπλέον είναι πλήρες μέλος διεθνών επιστημονικών εταιρειών στο χώρο της διοίκησης επιχειρήσεων. Τα ερευνητικά του ενδιαφέροντα εστιάζονται στη διαχείριση συγκρούσεων, στην συναισθηματική νοημοσύνη και στη μετασχηματιστική ηγεσία, στη συμβουλευτική (mentoring) και στη διαχείριση οργανωσιακών κρίσεων.

 

    • Σύγχρονο Μάνατζμεντ (A΄ Έκδοση)

Σύγχρονο Μάνατζμεντ