Ραγκούση Μαρία

Η Μαρία Ραγκούση έλαβε το δίπλωμα του Ηλεκτρολόγου Μηχανικού ΕΜΠ (1987 – κατεύθυνση Πληροφορικής), μεταπτυχιακό δίπλωμα ειδίκευσης (MSc) στην Ψηφιακή Επεξεργασία Σήματος από το University of Virginia, USA (1990) και διδακτορικό δίπλωμα (PhD) από το Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών ΕΜΠ (1994), στην Ψηφιακή Επεξεργασία Σήματος και Αναγνώριση Προτύπων. Το 1995 εργάστηκε ως επισκέπτρια ερευνήτρια στο Institute of Electronics, Aalborg University, Denmark και το 1996 ως έκτακτη επίκουρος καθηγήτρια (ΠΔ 407/80) στο Εργαστήριο Τηλεπικοινωνιών του Τμήματος Ηλεκτρονικών Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών του Πολυτεχνείου Κρήτης.

Το 1998 εξελέγη επίκουρος καθηγήτρια στο Τμήμα Ηλεκτρονικής του ΤΕΙ Πειραιά, όπου υπηρετεί σήμερα ως καθηγήτρια και Διευθύντρια της Σχολής Τεχνολογικών Εφαρμογών. Έχει εικοσαετή εμπειρία σε διδασκαλία και έρευνα, με συμμετοχή σε σειρά από ερευνητικά προγράμματα και έργα, εθνικά και ευρωπαϊκά / διεθνή, είτε ως ερευνήτρια είτε ως συντονίστρια. Έχει συγγράψει δύο διδακτικά εγχειρίδια και άνω των 100 δημοσιεύσεων στην περιοχή της Ψηφιακής Επεξεργασίας Σήματος, της Φασματικής Ανάλυσης και της Αναγνώρισης Προτύπων, καθώς και των εφαρμογών τους σε διάφορα πεδία, με έμφαση στην επεξεργασία Φωνής, Ήχου και Βιοϊατρικών Σημάτων.

Πέραν των πεδίων αυτών, τα τρέχοντα ερευνητικά της ενδιαφέροντα αφορούν στις τεχνολογίες περιβαλλοντικής επίβλεψης, στον χαρακτηρισμό και μοντελοποίηση νέων υλικών, διατάξεων και συστημάτων μέσω γραμμικών και μη γραμμικών μεθόδων καθώς και στις σύγχρονες εκπαιδευτικές τεχνολογίες. Τέλος η Μαρία Ραγκούση είναι μέλος του ΙΕΕΕ (1988), του ISCA (1993) και του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος (1988).

 

    • Συμβολικές Γλώσσες και Αρχιτεκτονική Μικροεπεξεργαστών (Α΄ Έκδοση)

Συμβολικές Γλώσσες και Αρχιτεκτονική Μικροεπεξεργαστών