Πολυχρονόπουλος Γεώργιος

Πολυχρονόπουλος Γεώργιος

Ο Γεώργιος Ι. Πολυχρονόπουλος είναι Καθηγητής Πολιτικής Οικονομίας στο Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής. Διετέλεσε Πρόεδρος του τμήματος Διοίκηση Επιχειρήσεων, Κοσμήτορας και αναπληρωτής Κοσμήτορας της Σχολής Διοίκησης και Οικονομίας. Είναι ακαδημαϊκός σύμβουλος στο ΔΟΑΤΑΠ και Εμπειρογνώμονας του ΕΣΠΑ στο Υπουργείο Ανάπτυξης καθώς και μέλος της Διοικούσας Επιτροπής του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής. Είναι πτυχιούχος του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθήνας(ΑΣΟΕΕ), με μετα-πτυχιακές σπουδές στα οικονομικά και στη φιλοσοφία στο Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών (ΕΚΠΑ), στο Concordia University Montreal Canada, MSc(Econs) στο City University London (PhD Research) και στο Πάντειο Πανεπιστήμιο Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών (PhD).

Διετέλεσε καθηγητής και πρόεδρος μεταπτυχιακών σπουδών στο Ternopil National Economic University. Έχει διδάξει στο Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών (1980-1988) και υπήρξε Επιστημονικός Συνεργάτης στο Ινστιτούτο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΙΠΑ) του Παντείου Πανε-πιστημίου, στο Ινστιτούτο Οικονομικών και Βιομηχανικών Ερευνών (ΙΟΒΕ) και στο Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης. Υπήρξε επίσης Οικονομικός Σύμβουλος στην Καναδική Εταιρεία Kool-Shade. Είναι στο Editorial Board των Περιοδικών: Journal of European Economy (Ternopil National Economic University), Regional and Socio-Economic Issues, Regional Sciences Inquire, Tourism Issues (Tourism Research Institute), Journal of Statistics, Journal of Finance and Informatics, Review of Economic Sciences, Review of Management and Economics, Journal of Clinical Pharmacology and Pharmacokinetics.

Άρθρα του, έχουν δημοσιευθεί σε διεθνή και Ελληνικά Περιοδικά όπως: Journal of European Economy, Journal of Regional and Socio-Economic Issues, Journal of Informatica Economica, Archives of Economic History, Economic Science Review, EuroMed Journal of Business (Emerald/Scopus), Marketing Intelligence and Planning (Emerald Pub’s), Management Research News (Emerald Publications), International Journal of Finance and Policy Analysis, Journal of Finance and Economics, Journal of Clinical Pharmacology and Pharmacokinetics, Medical Annals, Hellenic Oncology Journal, Public Sector Review, Scientific Marketing Journal και άλλα. Έχει συγγράψει διδακτικά εγχειρίδια και επιστημονικές μονογραφίες, και έχει συμμετάσχει ως μέλος επιστημονικής επιτροπής και ως ομιλητής σε διεθνή συνέδρια.

 

    • Μικροοικονομική Ανάλυση (Β΄ Έκδοση)

    • Διεθνείς Οικονομικές Σχέσεις, Διεθνές Εμπόριο & Διεθνείς Νομισματικές Σχέσεις (Β΄ Έκδοση)

Μικροοικονομική Ανάλυση

Διεθνείς Οικονομικές Σχέσεις – Διεθνές Εμπόριο & Διεθνείς Νομισματικές Σχέσεις