Σαπουντζόγλου Γεράσιμος

Ο Γεράσιμος Σαπουντζόγλου, είναι οικονομολόγος, Διδάκτωρ της Οικονομικής Σχολής του Πανεπιστημίου της Dijon και διδάσκει σε προπτυχιακό και μεταπτυχιακό επίπεδο στο Τμήμα Οικονομικής Επιστήμης του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών. Το διδακτικό του έργο καλύπτει γνωστικά αντικείμενα που ανήκουν στο χώρο της τραπεζικής οικονομικής.
Ο Γ. Σαπουντζόγλου διετέλεσε Γενικός Διευθυντής και Αντιπρόεδρος του Δ.Σ. της Ιονικής & Λαϊκής Τράπεζας της Ελλάδος, καθώς επίσης Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος της «Ιονική Επενδύσεων Α.Ε.» και της «Ιονική Finance Α.Ε.». Υπήρξε μέλος της Εκτελεστικής Επιτροπής και του Επιστημονικού Συμβουλίου της Ένωσης Ελληνικών Τραπεζών, καθώς και μέλος του Δ.Σ. της «ΔΙΑΣ Α.Ε.- Διατραπεζικά Συστήματα».
Επί σειρά ετών, ήταν μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της European Investment Bank (Luxemburg), της Economic Policy Committee, της Monetary Committee και του Competitiveness Advisory Group της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.
Τα ερευνητικά του ενδιαφέροντα και το συγγραφικό του έργο κινούνται στο χώρο της Τραπεζικής Οικονομικής, της Δημοσιονομικής Πολιτικής και της Ευρωπαϊκής Οικονομικής Ολοκλήρωσης.

 

    • Τραπεζική Οικονομική Τόμος Α΄ (A΄ Έκδοση)

    • Τραπεζική Οικονομική Τόμος Β΄ (A΄ Έκδοση)

    • Τραπεζική Οικονομική (Β΄ Έκδοση – Επικαιροποιημένη)

Τραπεζική Οικονομική
(Τόμος Α΄)

Τραπεζική Οικονομική
(Τόμος B΄)

Τραπεζική Οικονομική