Σιώκης Φώτιος

Ο Φώτιος Σιώκης είναι καθηγητής στη Σχολή Οικονομικών και Περιφερειακών Σπουδών του Πανεπιστημίου Μακεδονίας και έχει διδάξει σε Πανεπιστήμια της Ελλάδος και των Η.Π.Α. Από το 2008 ασχολείται εκτενώς με θέματα πιστοποίησης καταλληλότητας προσώπων που παρέχουν επενδυτικές υπηρεσίες και έχει συμμετάσχει ως εισηγητής σε σεμινάρια πιστοποίησης και ειδικότερα σε σεμινάρια «Λήψη, διαβίβαση και εκτέλεση εντολών σε κινητές αξίες» (α1) και «Παροχή επενδυτικών συμβουλών σε κινητές αξίες» (β1). Επίσης εκτός από τη διοργάνωση και επίβλεψη εξετάσεων πιστοποίησης, έχει συνεργαστεί με την Επιτροπή Εξετάσεων και συνέδραμε στη δημιουργία των τραπεζών θεμάτων για τα ανωτέρω πιστοποιητικά.

 

    • Επενδυτικές Υπηρεσίες: Ειδικά Θέματα Κεφαλαιαγοράς α1 (A΄ Έκδοση)

Επενδυτικές Υπηρεσίες: Ειδικά Θέματα Κεφαλαιογοράς α1