Χύτης Ευάγγελος

Χύτης Ευάγγελος

O Χύτης Ευάγγελος είναι Αναπληρωτής Καθηγητής στο τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων. Έχει σπουδάσει Οικονομικά και Διοίκηση Επιχειρήσεων στην Ελλάδα και στην Γερμανία και είναι κάτοχος Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης στην Τραπεζική- Χρηματοοικονομική και διδακτορικού τίτλου στη Λογιστική.

Διδάσκει εδώ και 15 έτη σε προπτυχιακό και μεταπτυχιακό επίπεδο τα μαθήματα της εταιρικής Λογιστικής και Φορολογίας, των Διεθνών Λογιστικών Προτύπων (IFRS/IAS), των Λογιστικών Πληροφοριακών Συστημάτων (AIS) και της Αποτίμησης Επιχειρήσεων. Είναι Συνεργαζόμενο Επιστημονικό Προσωπικό στο Ελληνικό Ανοικτό και το Διεθνές Πανεπιστήμιο και εισηγητής σε εξειδικευμένα επαγγελματικά σεμινάρια επιμόρφωσης.

Είναι διευθυντής του ερευνητικού εργαστηρίου Λογιστικής-Ελεγκτικής και Φορολογίας, με τα ερευνητικά του ενδιαφέροντα να επικεντρώνονται στα επιστημονικά πεδία των Διεθνών Πρότυπων Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης, της Εταιρικής Λογιστικής και Διακυβέρνησης και της Φορολογίας. Έχει σειρά δημοσιεύσεων σε διεθνή επιστημονικά και επαγγελματικά περιοδικά, συλλογικούς τόμους και συνέδρια και έχει συμμετάσχει στην ελληνική έκδοση 2 ξενόγλωσσων επιστημονικών συγγραμμάτων στην Λογιστική.

Διαθέτει πάνω από 15 έτη επαγγελματική εμπειρία στον ιδιωτικό και τον δημόσιο τομέα ως Οικονομικός Διευθυντής και Προϊστάμενος Λογιστηρίου εισηγμένων στο Χρηματιστήριο Αθηνών Εταιρειών και ως αξιολογητής Ιδιωτικών Επενδύσεων στα Υπουργεία Οικονομίας και Ανάπτυξης.

Είναι Πιστοποιημένο διευθυντικό Στέλεχος της Κεφαλαιαγοράς, κάτοχος Αδείας Λογιστή-Φοροτεχνικού Α΄ Τάξης, μέλος του Οικονομικού Επιμελητηρίου της Ελλάδας, του European Accounting Association και του Συνδέσμου Επιστημόνων Χρηματοοικονομικής και Λογιστικής Ελλάδας.

Email: ehytis@uoi.gr

    • Λογιστική Εταιρειών, Φορολογία και Εταιρικοί Μετασχηματισμοί (A΄ Έκδοση)

Λογιστική Εταιρειών, Φορολογία και Εταιρικοί Μετασχηματισμοί