Σιουγλέ Γεωργία

Η Γεωργία Σιουγλέ είναι Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Λογιστικής στο Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών. Έχει λάβει Πτυχίο Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων (1998), Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης στη Χρηματοοικονομική και Τραπεζική 2000 και Διδακτορικό Δίπλωμα στη Λογιστική 2003 από το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών. Κατά τη διάρκεια των διδακτορικών της σπουδών έλαβε υποτροφία Marie Curie Fellowship από το Πανεπιστήμιο του Manchester.

Τα ερευνητικά της ενδιαφέροντα εστιάζονται στον χώρο της Χρηματοοικονομικής Λογιστικής, της Φορολογίας και της Ανάλυσης Χρηματοοικονομικών Πληροφοριών για τη λήψη Xρηματοοικονομικών Αποφάσεων.

Η έρευνά της έχει δημοσιευτεί σε επιστημονικά περιοδικά, όπως Review of Accounting Studies, International Journal of Accounting, Applied Financial Economics, Applied Economic Letters, Journal of Emerging market Finance και Managerial Finance.

Η Γεωργία Σιουγλέ είναι μέλος των American Accounting Association, European Accounting Association, Marie Curie Fellowship Association, Συνδέσμου Επιστημόνων Χρηματοοικονομικής και Λογιστικής Ελλάδος και του Οικονομικού Επιμελητηρίου της Ελλάδος. Είναι, επίσης, μέλος ερευνητικής ομάδας του Προγράμματος “ΠΥΘΑΓΟΡΑΣ ΙΙ” που χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση και το Υπουργείο Παιδείας.

 

    • Χρηματοοικονομική Λογιστική (Ε΄ Έκδοση)

    • Ανάλυση & Αποτίμηση Επιχειρήσεων (A΄ Έκδοση)

Χρηματοοικονομική Λογιστική

Ανάλυση & Αποτίμηση Επιχειρήσεων