Σπύρου Σπύρος

Σπύρου Σπύρος

Ο Σπύρος Σπύρου είναι Καθηγητής στο Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών (Τμήμα Λογιστικής & Χρηματοοικονομικής) και Διευθυντής του Εργαστηρίου Συμπεριφορικής Χρηματοοικονομικής στο Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών (BeFin Lab). Έχει διατελέσει Πρόεδρος του Τμήματος Λογιστικής & Χρηματοοικονομικής, Διευθυντής του Μεταπτυχιακού προγράμματος στην Λογιστική & Χρηματοοικονομική, μέλος της Συγκλήτου του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών, μέλος της Κοσμητείας της Σχολής Διοίκησης Επιχειρήσεων, και Αναπληρωτής Πρύτανη. Έχει επίσης διατελέσει μέλος της Διοικούσας Επιτροπής μεταπτυχιακών προγραμμάτων (MSc in Shipping, Finance, & Management, MBA International, MSc in Accounting & Finance).

Κατά την περίοδο 1994-2001 εργάστηκε στα University of Durham (Department of Economics & Finance, 1999-2001), Middlesex University Business School (1997-1999), και Brunel University (Department of Economics & Finance 1994-1997). Σπούδασε Οικονομικά στο Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών (1990), και έχει PhD στα Χρηματοοικονομικά (1997) και MSc στα Χρηματοοικονομικά των Επιχειρήσεων (1993) από το Brunel University. Έχει, επίσης, εργαστεί ως αναλυτής σε χρηματιστηριακή εταιρεία και σύμβουλος. Το 2001 εκλέχτηκε Λέκτορας στο Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών.

Έχει οργανώσει και διδάξει μεταπτυ-χιακά μαθήματα Χρηματοοικονομικής Διοίκησης και Παραγώγων Αγορών σε Αγγλικά Πανεπιστήμια, (Financial Engineering, Security Investment Analysis, Portfolio Management) και διδάσκει σε Μεταπτυχιακά Προγράμματα του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών (Αγορές Χρήματος & Κεφαλαίου, Διαχείριση Κινδύνων & Παράγωγα, Συμπεριφορική Χρηματοοικονομική), καθώς και στο Προπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών του Τμήματος Λογιστικής & Χρηματοοικονομικής (Αγορές Χρήματος & Κεφαλαίου). Επίσης, έχει επιβλέψει επιτυχημένα Διδακτορικές Διατριβές (PhD) και Μεταπτυχιακές Διατριβές (MSc), και έχει διατελέσει υπεύθυνος επιλογής φοιτητών στα Μεταπτυχιακά Προγράμματα (MSc Admission Tutor) του University of Durham (Department of Economics & Finance) και Middlesex University Business School.

Τα ερευνητικά του ενδιαφέροντα είναι στην περιοχή της αποτίμησης αξιογράφων, της συμπεριφοράς του επενδυτή κατά την λήψη επενδυτικών αποφάσεων, και των αναδυόμενων κεφαλαιαγορών.

Μελέτες του έχουν δημοσιευτεί σε διεθνούς κύρους ακαδημαϊκά περιοδικά, όπως Journal of Banking & Finance, Journal of Financial Stability, Journal of Business Finance & Accounting, European Financial Management, Journal of Futures Markets, International Review of Financial Analysis, Quarterly Review of Economics and Finance, Derivatives, Use, Trading & Regulation, Journal of Emerging Markets Finance, The Manchester School, μεταξύ άλλων. Διατελεί κριτής άρθρων (referee) για διεθνή ακαδημαϊκά περιοδικά και διεθνή εκδοτικό οίκο.

 

    • Αγορές Χρήματος & Κεφαλαίου (Γ΄ Έκδοση)

    • Εισαγωγή στην Συμπεριφορική Χρηματοοικονομική (Β΄ Έκδοση)

    • Αγορές Κεφαλαίου και Συμπεριφορά Επενδυτή (A΄ Έκδοση)

Αγορές Χρήματος & Κεφαλαίου

Εισαγωγή στην Συμπεριφορική Χρηματοοικονομική
κεφαλαιαγορές & επενδυτική ψυχολογία

Αγορές Κεφαλαίου και Συμπεριφορά Επενδυτή