Τζόβας Χρήστος

Ο Χρήστος Τζόβας γεννήθηκε στην Αθήνα το 1972. Σπούδασε Διοίκηση των Επιχειρήσεων στο Πανεπιστήμιο Πειραιώς. Στην συνέχεια πραγματοποίησε μεταπτυχιακές σπουδές στη Λογιστική στο Πανεπιστήμιο το Dundee στη Σκωτία (Master of Accountancy, Ph. D.).

Την περίοδο 2000-2003 εργάστηκε ως στέλεχος λογιστηρίου. Από το 2003 είναι μέλος ΔΕΠ του τμήματος Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής της Σχολής Διοίκησης των Επιχειρήσεων του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών.

 

    • Χρηματοοικονομική Λογιστική (Ε΄ Έκδοση)

    • Προχωρημένα Θέματα Χρηματοοικονομικής Λογιστικής (A΄ Έκδοση)

Χρηματοοικονομική Λογιστική

Προχωρημένα Θέματα Χρηματοοικονομικής Λογιστικής σύμφωνα με τα ΕΛΠ και ΔΠΧΑ