Βλησμάς Ορέστης

Βλησμάς Ορέστης

Ο Ορέστης Βλησμάς υπηρετεί ως Εργαστηριακό Διδακτικό Προσωπικό (Ε.ΔΙ.Π) με ειδίκευση στη Λογιστική στο Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών. Είναι απόφοιτος του Τμήματος Οργάνωσης και Διοίκησης των Επιχειρήσεων του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών (1999) και κάτοχος διπλώματος Μ.Β.Α (2001) και Διδακτορικού στη Λογιστική (2009) από το ίδιο Πανεπιστήμιο.

Έχει διδάξει σε προπτυχιακό και μεταπτυχιακό επίπεδο. Επίσης είναι εισηγητής σε επαγγελματικά σεμινάρια και προγράμματα δια βίου μάθησης (e-learning) που διοργανώνονται από το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών. Η διδακτική εμπειρία του εστιάζεται στα γνωστικά πεδία της Λογιστικής Κόστους, των Λογιστικών Πληροφοριακών Συστημάτων και της Χρηματοοικονομικής Λογιστικής. Επίσης, έχει συμμετάσχει στην υλοποίηση ευρωπαϊκού προγράμματος για την ανάπτυξη εκπαιδευτικού υλικού στη Λογιστική με τη βοήθεια των σύγχρονων τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινωνίας (Financial and Accounting Seminars Targeting European Regions – FASTER). Το ερευνητικό έργο του έχει παρουσιασθεί σε διεθνή συνέδρια με το σύστημα κριτών και έχει δημοσιευθεί σε επιστημονικά περιοδικά, όπως είναι: Management Accounting Research, Journal of Intellectual Capital, Global Business and Economics Review, VINE: The Journal of Information and Knowledge Management Systems, κ.ά. Οι ερευνητικές δραστηριότητές του εστιάζονται σε θέματα ασύμμετρης συμπεριφοράς κόστους και στην επίδραση που έχουν τα άυλα περιουσιακά στοιχεία και το νοητικό κεφάλαιο στα λογιστικά μεγέθη και την αποτίμηση των επιχειρηματικών οργανισμών.

  • Λογιστική Κόστους (Γ΄ Έκδοση)

 

Λογιστική Κόστους