Κιουντούζης  Ευάγγελος

Κιουντούζης Ευάγγελος

Ομότιμος Καθηγητής Πληροφορικής του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών (ΑΣΟΕΕ). Διετέλεσε Καθηγητής της Ανάλυσης και του Σχεδιασμού Πληροφοριακών Συστημάτων στο Τμήμα Πληροφορικής του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών. Σπούδασε Μαθηματικά στο Πανεπιστήμιο Αθηνών και μετεκπαιδεύτηκε στη Πληροφορική στο Πανεπιστήμιου του ULSTER (Β. Ιρλανδία) όπου έλαβε το διδακτορικό του (Ph.D.). Το 1978 ανακηρύχθηκε Υφηγητής του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, το 1985 εξελέγη Αναπληρωτής Καθηγητής στο Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών (ΑΣΟΕΕ) και το 1990 Καθηγητής του ιδίου Πανεπιστημίου. Δίδαξε στα Πανεπιστήμια: Αθηνών (1966-1971), Ulster (1971-1974), Ιωαννίνων (1975- 1981). Εργάσθηκε στο Υπουργείο Εθνικής Άμυνας (Διεύθυνση Μελετών Γενικού Επιτελείου Στρατού) ως Ειδικός Επιστήμονας στην ανάπτυξη Πληροφορικών Συστημάτων Διοίκησης (1981-1985).

Από το 1997 έως το 2004 υπήρξε Διευθυντής Σπουδών στο Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα εξειδίκευσης στα Πληροφοριακά Συστήματα του Τμήματος Πληροφορικής του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών .

Υπήρξε μέλος του ΤΕ.ΣΥ.Π. (1987-89) και μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του Κέντρου Προγραμματισμού και Οικονομικών Ερευνών (ΚΕΠΕ). Από το 1997 έως το 2003 υπήρξε μέλος της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (Ανεξάρτητη Διοικητική Αρχή του Ν.2472/97).

Το δημοσιευμένο επιστημονικό έργο του έχει δημοσιευθεί σε αναγνωρισμένα επιστημονικά περιοδικά του εξωτερικού με κριτές, όπως: European Journal of Information Systems, Computers and Security, Information Management and Computer Security , Jour. Applied Intelligence, Computer Journal, J. Opl. Res. Soc., Journal of the Royal Statistical Society ( Series C, Applied Statistics), κ.α.

Υπήρξε ο κύριος επιβλέπων σε διδακτορικές διατριβές και διπλωματικές εργασίες που ολοκληρώθηκαν με επιτυχία.

Το έργο του έχει παρουσιαστεί σε διεθνή συνέδρια και έχει αναγνωριστεί ερευνητικά από τη διεθνή επιστημονική κοινότητα όπως προκύπτει από το πλήθος των αναφορών που γίνονται σε αυτό από άλλους ερευνητές τόσο σε διεθνή επιστημονικά περιοδικά όσο και σε βιβλία (textbooks).

Τα επιστημονικά ενδιαφέροντα του είναι:

    1. Η ανθρωποκεντρική Ανάλυση και ο Σχεδιασμός  Συστημάτων.
    2. Η Ασφάλεια Πληροφοριακών Συστημάτων.
    3.  Η Διαχείριση  της Ασφάλειας   Πληροφοριακών Συστημάτων.

 

    • Μεθοδολογίες Ανάλυσης & Σχεδιασμού Πληροφοριακών Συστημάτων (Γ΄ Έκδοση)

Μεθοδολογίες Ανάλυσης & Σχεδιασμού Πληροφοριακών Συστημάτων