Θέματα Μακροοικονομικής

Αθηνά Πετράκη – Κώττη

 

A΄ Έκδοση

 

Εκδότης: Μπένου Ε.
Μορφή: Μαλακό εξώφυλλο
Αριθμός σελίδων: 200
Κωδικός ISBN: 960-359-079-7
Διαστάσεις: 17 × 24 εκ.
Κωδ. Εύδοξος: 2689

Σκοπός του εγχειριδίου αυτού είναι να δοθεί η δυνατότητα στους φοιτητές να κατανοήσουν σε βάθος την επιστήμη της Μακροοικονομικής και να αξιοποιήσουν τις σχετικές γνώσεις τους για να εξηγήσουν ορισμένα πρακτικά θέματα και προβλήματα που συνδέονται με τη λειτουργία των συγχρόνων οικονομιών. Το εγχειρίδιο περιέχει επιλογή ερωτήσεων και ασκήσεων από θέματα μου σε εξετάσεις στο μάθημα της Μακροοικονομικής, κατά τη διάρκεια της μακρόχρονης θητείας μου στο Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, καθώς και σε άλλα πανεπιστήμια του εξωτερικού.

Οι ερωτήσεις και οι ασκήσεις έχουν ταξινομηθεί σε θεματικές ενότητες, ώστε το εγχειρίδιο αυτό να είναι δυνατόν να χρησιμοποιηθεί συμπληρωματικά με οποιοδήποτε σύγγραμμα Μακροοικονομικής. Στο δεύτερο μέρος περιλαμβάνονται οι απαντήσεις τους. Αυτό κρίθηκε σκόπιμο για να μπορούν οι χρήστες να ελέγχουν τις δικές τους απαντήσεις και να διορθώνουν ενδεχόμενα λάθη τους. Στο σημείο αυτό θα πρέπει να επισημανθεί ότι είναι απαραίτητο οι χρήστες του εγχειριδίου να καταβάλλουν προσπάθεια να απαντήσουν οι ίδιοι στις ερωτήσεις και στις ασκήσεις, και να ανατρέχουν στις απαντήσεις μόνο για να ελέγξουν την ορθότητα των δικών τους απαντήσεων, ώστε να έχουν τη δυνατότητα να επισημάνουν τις ελλείψεις τους. Μόνο με τον τρόπο αυτό μπορεί να αποδώσει η χρησιμοποίηση του. Αξιοποίηση των απαντήσεων πριν επιδιώξει ο χρήστης να διαμορφώσει τις δικές του απαντήσεις θα αποτελέσει σπατάλη πολύτιμου χρόνου και για τον λόγο αυτό πρέπει να αποφεύγεται.

Για οικονομία χώρου και για να αποφευχθούν οι επαναλήψεις, όταν ορισμένα θέματα έχουν ήδη αναλυθεί, οι απαντήσεις παρουσιάζονται συνοπτικά ή γίνεται σχετική παραπομπή. Σε άλλες περιπτώσεις, όταν οι απαντήσεις μπορούν να συναχθούν εύκολα από την ύλη του βιβλίου της συγγραφέως Μακροοικονομική θεωρία και Πολιτική γίνεται παραπομπή σ’ αυτό, ώστε να αποφευχθούν περιττές επαναλήψεις. Στην περίπτωση αυτή για συντομία γίνεται αναφορά στο «σύγγραμμα» χωρίς να αναφέρεται ο τίτλος του.

Η σκοπιμότητα της συγγραφής ενός εγχειριδίου με ερωτήσεις και ασκήσεις, στο οποίο να δίδονται και οι απαντήσεις, με προβλημάτισε για αρκετό καιρό. Κατέληξα όμως στο συμπέρασμα ότι αν οι χρήστες χρησιμοποιούν το εγχειρίδιο αυτό σωστά, μπορούν να βοηθηθούν σημαντικά στην προσπάθειά τους να αφομοιώσουν την ύλη της Μακροοικονομικής και να κατανοήσουν καλύτερα τον τρόπο λειτουργίας μιας οικονομίας. Σ’ αυτό συμβάλλει σημαντικά και η συμπερίληψη πολλών ερωτήσεων και ασκήσεων που αναφέρονται σε συγκεκριμένα προβλήματα και θέματα των σύγχρονων οικονομιών. Άλλωστε η συμπλήρωση των συγγραμμάτων οικονομικής επιστήμης με βοηθήματα ερωτήσεων και ασκήσεων, στα οποία δίδονται και οι απαντήσεις, αποτελεί καθιερωμένη πρακτική στις χώρες του εξωτερικού, οι οποίες έχουν την πρωτοπορία στην εκπαίδευση στους κλάδους των οικονομικών και της διοίκησης των επιχειρήσεων.

Ελπίζω ότι το παρόν εγχειρίδιο όχι μόνο θα συμβάλει στην αποτελεσματικότερη αξιοποίηση του χρόνου που θα αφιερώσουν οι φοιτητές και οι άλλοι χρήστες για την προετοιμασία τους σε σχετικά μαθήματα, αλλά επιπλέον θα τους δώσει τη δυνατότητα να διεισδύσουν βαθύτερα στον πολυδαίδαλο κλάδο της Μακροοικονομικής και θα αυξήσει την ικανότητά τους να αναλύουν και να κατανοούν πολλά επίκαιρα οικονομικά θέματα και προβλήματα που απασχολούν τις σύγχρονες κοινωνίες.

Τελειώνοντας θα ήθελα να εκφράσω τις ευχαριστίες μου στους φοιτητές μου, που με το ζωηρό ενδιαφέρον τους και μέσα από ερωτήσεις και συζητήσεις κατά τη διάρκεια των μαθημάτων, μου έδωσαν το έναυσμα διαμόρφωσης πολλών από τις ερωτήσεις και τις ασκήσεις που συμπεριλαμβάνονται στο εγχειρίδιο αυτό. Ιδιαίτερες ευχαριστίες οφείλονται στον κο Γιώργο Τζαμτζή για το σχεδίασμά του εξωφύλλου, στην κα Κάτια Τουρνά για την επιμέλεια της έκδοσης και στην οικογένεια του κου I. Γάγγου για όλες τις εργασίες που σχετίζονται με την έκδοση του εγχειριδίου.

ΑΘΗΝΑ ΠΕΤΡΑΚΗ-ΚΩΤΤΗ

Περιεχόμενα

Πρόλογος 11
ΜΕΡΟΣ Α’
ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΣΚΗΣΕΙΣ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1: Εισαγωγή 15
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2: Υπολογισμός των κυριότερων μακροοικονομικών μεγεθών με τους εθνικούς λογαριασμούς και σχετικές ταυτότητες 17
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3: Το απλό κλασικό υπόδειγμα 25
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4: Προσδιορισμός του εισοδήματος σε οικονομία χωρίς αγορά χρήματος σύμφωνα με το απλό υπόδειγμα του Keynes και θέματα σχετικά με τον πολλαπλασιαστή δαπάνης 28
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5: Η συνάρτηση κατανάλωσης 42
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6: Η ζήτηση για επένδυση από τον ιδιωτικό τομέα 43
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7: Το χρήμα στην οικονομία 45
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 8: Υπόδειγμα προσδιορισμού του εισοδήματος με αγορά προϊόντος, αγορά χρήματος και σταθερό επίπεδο τιμών 47
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 9: Υπόδειγμα προσδιορισμού του εισοδήματος με αγορά προϊόντος, αγορά χρήματος, αγορά εργασίας και μεταβλητό επίπεδο τιμών 56
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 10: Υπόδειγμα προσδιορισμού του εισοδήματος με τις καμπύλες της συνολικής προσφοράς και της συνολικής ζήτησης 57
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 11: Ο επιχειρηματικός κύκλος και η εξήγησή του σύμφωνα με την κλασική και την κεϋνσιανή θεωρία 59
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 12: Η θεωρία των μονεταριστών και η κλασική θεωρία με ορθολογικές προσδοκίες 60
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 13: Πληθωρισμός και ανεργία 63
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 14: Θέματα οικονομικής πολιτικής 65
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 15: Διεθνές εμπόριο, ισορροπία ανοικτής οικονομίας και ευρωπαϊκή ενοποίηση 67
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 16: Οικονομική μεγέθυνση 79
ΜΕΡΟΣ Β’
ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΤΙΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1: Εισαγωγή 83
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2: Υπολογισμός των κυριότερων μακροοικονομικών μεγεθών με τους εθνικούς λογαριασμούς και σχετικές ταυτότητες 87
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3: Το απλό κλασικό υπόδειγμα 97
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4: Προσδιορισμός του εισοδήματος σε οικονομία χωρίς αγορά χρήματος σύμφωνα με το απλό υπόδειγμα του Keynes και θέματα σχετικά με τον πολλαπλασιαστή δαπάνης 103
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5: Η συνάρτηση κατανάλωσης 122
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6: Η ζήτηση για επένδυση από τον ιδιωτικό τομέα 124
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7: Το χρήμα στην οικονομία 129
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 8: Υπόδειγμα προσδιορισμού του εισοδήματος με αγορά προϊόντος, αγορά χρήματος και σταθερό επίπεδο τιμών 132
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 9: Υπόδειγμα προσδιορισμού του εισοδήματος με αγορά προϊόντος, αγορά χρήματος αγορά εργασίας και μεταβλητό επίπεδο τιμών 146
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 10: Υπόδειγμα προσδιορισμού του εισοδήματος με τις καμπύλες της συνολικής προσφοράς και της συνολικής ζήτησης 149
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 11: Ο επιχειρηματικός κύκλος και η εξήγησή του από την κλασική και την κεϋνσιανή θεωρία 152
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 12: Η θεωρία των μονεταριστών και η κλασική θεωρία με ορθολογικές προσδοκίες 154
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 13: Πληθωρισμός και ανεργία 159
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 14: Θέματα οικονομικής πολιτικής 164
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 15: Διεθνές εμπόριο, ισορροπία ανοικτής οικονομίας και ευρωπαϊκή ενοποίηση 169
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 16: Οικονομική μεγέθυνση 191
Κυριότερες επιστημονικές εργασίες της καθηγήτριας Αθήνας Πετράκη-Κώττη