Ασκήσεις Χρηματοοικονομικής Λογιστικής

Έλλη Βασιλάτου – Θανοπούλου

 

E΄ Έκδοση

 

Εκδότης: Μπένου Γ.
Μορφή: Μαλακό εξώφυλλο
Αριθμός σελίδων: 496
Κωδικός ISBN: 960-824-902-3
Διαστάσεις: 17 × 24 εκ.
Κωδ. Εύδοξος: 3588

Category:

Η νέα έκδοση του βιβλίου Ασκήσεις Χρηματοοικονομικής Λογιστικής θεωρήθηκε αναγκαία, μετά τις νέες, βελτιωμένες και επαυξημένες εκδόσεις των τευχών Β' και Γ' του συγγράμματος Εισαγωγή στη Χρηματοοικονομική Λογιστική, για να καλύψει με ασκήσεις και ερωτήσεις την ύλη των κεφαλαίων που προστέθηκαν. Και η έκδοση αυτή έχει ως βασικό αντικειμενικό σκοπό να βοηθήσει τους φοιτητές στην πληρέστερη κατανόηση των λογιστικών εννοιών και μεθόδων με την εφαρμογή θεωρητικών γνώσεων σε συγκεκριμένα προβλήματα. Η αντιμετώπιση λογιστικών προβλημάτων με παραδείγματα και εφαρμογές αναμφίβολα συμβάλλει στην ευχερέστερη κατανόηση και εμπέδωση των θεωρητικών εννοιών. Εξυπακούεται, όμως, ότι η ευχερής προσπέλαση στις ασκήσεις και ερωτήσεις προϋποθέτει μελέτη, κατανόηση και εμπεδωμένη γνώση της ύλης του συγγράμματος Εισαγωγή στη Χρηματοοικονομική Λογιστική, το οποίο με κανένα τρόπο το παρόν τεύχος δεν υποκαθιστά.

Στην έκδοση αυτή περιλαμβάνονται ασκήσεις που καλύπτουν όλα τα επίπεδα ενασχόλησης και γνωστικής εμβάθυνσης στη Χρηματοοικονομική Λογιστική. Γι’ αυτό περιλαμβάνονται ασκήσεις που είναι πολύ απλές μέχρι ασκήσεις με αρκετή δυσκολία. Για να είναι η λύση των ασκήσεων πιο εύκολη και απαλλαγμένη από πολύπλοκους και μη αναγκαίους αριθμητικούς υπολογισμούς, τα ποσά που περιλαμβάνονται σ’ αυτές είναι σκόπιμα μικρά.

Η πέμπτη έκδοση έδωσε την ευκαιρία αναθεωρήσεων, βελτιώσεων

και συμπληρώσεων των παλαιών ασκήσεων καθώς και την προσθήκη ενός νέου τμήματος πενήντα ασκήσεων που αναφέρονται αποκλειστικά στη «Χρησιμοποίηση των Λογιστικών Στοιχείων για τη Λήψη Αποφάσεων», που αποτελεί την ύλη του δευτέρου μέρους Γ/ τεύχους του συγγράμματος Εισαγωγή στη Χρηματοοικονομική Λογιστική. Η έκδοση αυτή έδωσε επίσης την ευκαιρία για την προσθήκη τριακοσίων επιπλέον ερωτήσεων που καλύπτουν την ύλη των νέων κεφαλαίων των τευχών Β' και Γ' του συγγράμματος.

Θερμές ευχαριστίες οφείλονται στην επιστημονική συνεργάτιδα του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών και Σοφία Βερροιοπούλου-Ασπρο- γέρακα για τη βοήθεια και το μεγάλο της ενδιαφέρον.

Έλλη Βασιλάτου-Θανοπούλου

Περιεχόμενα

ΠΡΟΛΟΓΟΣ
ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ
ΑΣΚΗΣΗΣ
Ι ΘΕΜΕΛΙΩΔΩΝ ΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΕΝΝΟΙΩΝ 1-85
II ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ ΚΥΚΛΩΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΩΝ ΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ 86-175
III ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΩΝ ΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ 176-225
IV ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ 226-300
ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ
ΕΡΩΤΗΣΗΣ
I ΘΕΜΕΛΙΩΔΩΝ ΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΕΝΝΟΙΩΝ 1-400
II ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ ΚΥΚΛΩΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΩΝ ΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ 401-600
ΙΙΙ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΩΝ ΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ 601-800
ΜΕΡΟΣ ΤΡΙΤΟ
ΛΥΣEIΣ ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΩΝ ΑΣΚΗΣΕΩΝ