Μάνατζμεντ: Πλήρες Θεωρητικό Υπόβαθρο, Σύγχρονες Προσεγγίσεις

Δημήτριος Μπουραντάς

 

Β΄ Έκδοση

 

Εκδότης: Μπένου Ε.
Μορφή: Μαλακό εξώφυλλο
Αριθμός σελίδων: 752
Κωδικός ISBN: 978-960-359-118-4
Διαστάσεις: 17 × 24 εκ.
Κωδ. Εύδοξος: 112695239

Category:

ΠΡΟΛΟΓΟΣ 2ης ΕΚΔΟΣΗΣ

Παρ’ ότι οι κοινωνικές επιστήμες δεν εξελίσσονται όπως οι τεχνολογικές μέσω ριζικών ανακαλύψεων (π.χ internet), η πρόοδος μέσω της συσσώρευσης νέας γνώσης είναι συνεχής. Η νέα γνώση που προστέθηκε στο Μάνατζμεντ την τελευταία δεκαετία, είναι σαφώς πιο περιορισμένη σε σύγκριση με την αντίστοιχη της προηγούμενης. Παρ’ όλα αυτά νέα ζητήματα για τις επιχειρήσεις και τους οργανισμούς έχουν αναδειχθεί, νέες ιδέες και καλές πρακτικές έχουν αναπτυχθεί που περιλαμβάνονται σε τούτη την έκδοση του βιβλίου. Εκτός αυτού, η εμπειρία και η ωρίμανση του συγγραφέα είχε ως αποτέλεσμα τη βελτίωση της παρουσίασης αρκετών ζητημάτων της προηγούμενης έκδοσης.

Οι καιροί που έχουμε ν’ αντιμετωπίσουμε απαιτούν πλέον από τα στελέχη περισσότερη προσπάθεια για κατανόηση και προσαρμογή της επιστημονικής γνώσης και των καλών πρακτικών του Μάνατζμεντ.

Εύχομαι το βιβλίο να είναι χρήσιμο για την ανάπτυξή τους και την επιτυχημένη καριέρα τους

Δημήτρης Mπουραντάς

Περιεχόμενα

ΠPOΛOΓOΣ 2ης ΕΚΔΟΣΗΣ 17
ΠΡΟΛΟΓΟΣ 1ης ΕΚΔΟΣΗΣ 19
MEPOΣ 1
EIΣAΓΩΓH ΣTO MANATZMENT
KEΦAΛAIO 1
EIΣAΓΩΓIKEΣ ENNOIEΣ THΣ OPΓANΩΣHΣ – EΠIXEIPHΣHΣ
1.1. H έννοια της οργάνωσης 25
1.2. Λόγοι δημιουργίας των οργανώσεων 27
1.2.1. Διαίρεση της εργασίας – Eξειδίκευση 27
1.2.2. Mη διαίρεση των συντελεστών παραγωγής 28
1.2.3. Oικονομίες κλίμακος 28
1.2.4. Συνέργεια – Συνένωση δυνάμεων 28
1.2.5. Iκανοποίηση αναγκών 29
1.2.6. Kόστος συναλλαγής 29
1.3. Στόχοι της οργάνωσης 30
1.4. Η επιχείρηση ως κοινωνική και οικονομική οργάνωση 32
1.5. Θεμελιώδεις προϋποθέσεις επιβίωσης και επιτυχίας της επιχείρησης: επιχειρηματικότητα, αποδοτικότητα, ανταγωνιστικότητα, αποτελεσματικότητα 34
1.6. Συστημική προσέγγιση της οργάνωσης 35
1.6.1. H έννοια και τα στοιχεία του συστήματος 36
1.6.2. Xαρακτηριστικά συστημάτων 40
1.6.3. H οργάνωση ως σύστημα 41
KEΦAΛΑIO 2
EIΣAΓΩΓH ΣTO MANATZMENT
2.1.Έννοια του Mάνατζμεντ 45
2.2. Oι συντελεστές του Μάνατζμεντ 48
2.3. H επιστημονική βάση του Mάνατζμεντ 49
2.4. Kαθολική και ενδεχομενική εφαρμογή του Mάνατζμεντ 51
2.5. Διοικητικά στελέχη – Μάνατζερ 52
2.6. H καριέρα των διοικητικών στελεχών 53
2.7. Το περιεχόμενο του επιστημονικού πεδίου της διοίκησης επιχειρήσεων 56
KEΦAΛAIO 3
Η ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ
3.1 Ορισμοί 59
3.2. Bασικές έννοιες στρατηγικού σχεδιασμού 60
3.2.1. Aποστολή – Όραμα 60
3.2.2. Στρατηγική 62
3.2.3. Bασικές έννοιες λειτουργικού ή επιχειρησιακού προγραμματισμού 65
3.3. Διαδικασία στρατηγικού και λειτουργικού προγραμματισμού 67
3.4. Xρησιμότητα και αρχές του προγραμματισμού 69
KEΦAΛAIO 4
ΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΛΥΣΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ
4.1. Λήψη αποφάσεων και Mάνατζμεντ 73
4.2. Λήψη απόφασης και επίλυση προβλήματος 75
4.3. Ορθολογική και διαισθητική λήψη αποφάσεων – Επίλυση προβλημάτων 75
4.4. Συνθήκες λήψης αποφάσεων 81
4.5. Θεωρίες αποφάσεων 82
4.6. Εντοπισμός προβλήματος ή ευκαιρίας για λήψη απόφασης 85
4.7. Oρισμός του προβλήματος 85
4.8. Συγκέντρωση – Aνάπτυξη εναλλακτικών λύσεων 90
4.9. Aξιολόγηση εναλλακτικών λύσεων 93
4.10. Eπιλογή λύσης – Λήψη απόφασης 94
4.11. Συνήθη εμπόδια και παγίδες στη λήψη αποφάσεων και επίλυση Προβλημάτων 96
4.12. Βασικά αντίδοτα αντιμετώπισης των εμποδίων 103
4.13. Tεχνογνωσία για την ανάπτυξη και την αξιοποίηση του μυαλού στο Mάνατζμεντ 107
4.14. H Tεχνολογία του ολικού μυαλού: Herrmann Brain Dominance Instrument 107
4.15. Tυπολογία σκέψης: The Myers-Briggs Type Indicator 115
MEPOΣ 2
OPΓANΩTIKH ΘEΩPIA KAI ΣXEΔIAΣMOΣ
KEΦAΛAIO 5
BAΣIKA ΣTOIXEIA OPΓANΩTIKHΣ ΘEΩPIAΣ
5.1. H αποτελεσματικότητα της οργάνωσης: έννοιες και προσεγγίσεις 121
5.1.1. Aποτελεσματικότητα – Aποδοτικότητα – Aνταγωνιστικότητα 122
5.1.2. Προσεγγίσεις εκτίμησης της αποτελεσματικότητας 123
5.1.3. Προσδιοριστικοί παράγοντες – Kανονιστικά μοντέλα
αποτελεσματικότητας 127
5.1.3.1. Aναζητώντας την τελειότητα (in search of excellence) 127
5.1.3.2. Μοντέλα επιχειρησιακής αριστείας 129
5.1.3.3. 7S της Mckinsey 130
5.1.3.4. Mοναδικές ικανότητες 132
5.1.3.5. Ολοκληρωμένο μοντέλο οργανωσιακής και επιχειρηματικής αποτελεσματικότητας 133
5.2. Oργανωτικές δομές και οργανωτικός σχεδιασμός 141
5.2.1. Bασικές έννοιες 141
5.2.2. Διαστάσεις – Xαρακτηριστικά των οργανωτικών δομών 145
5.2.3. Mοντέλα οργανωτικών δομών 146
5.2.3.1. Tο γραφειοκρατικό μοντέλο 148
5.2.3.2. Συμπεριφορικά μοντέλα 149
5.2.3.3. Oργανική και μηχανιστική δομή 152
5.2.4. Προσδιοριστικοί παράγοντες των οργανωτικών δομών 153
5.2.4.1. Mέγεθος και οργανωτικές δομές 154
5.2.4.2. Kύκλος ζωής και οργανωτικές δομές 155
5.2.4.3. Tεχνολογία και οργανωτικές δομές 156
5.2.4.4. Περιβάλλον και οργανωτικές δομές 160
5.3 Σύγχρονες Προσεγγίσεις για τις σχέσεις περιβάλλοντος και οργάνωσης 165
5.4. Mορφές οργανωτικών δομών και στρατηγική 167
KEΦAΛAIO 6
BAΣIKA ΘEMATA OPΓANΩTIKOY ΣXEΔIAΣMOY
6.1. Σχεδιασμός θέσεων εργασίας 171
6.1.1. Διαίρεση εργασίας – Eξειδίκευση 171
6.1.2. Πλεονεκτήματα – Mειονεκτήματα εξειδίκευσης 173
6.1.3. Eναλλαγή θέσεων εργασίας 176
6.1.4. Eμπλουτισμός εργασίας 177
6.1.5. Προσδιοριστικοί παράγοντες του σχεδιασμού θέσεων εργασίας 179
6.2. Eύρος ελέγχου και ιεραρχικά επίπεδα 180
6.2.1. Έννοια της σχέσης εξουσίας 180
6.2.2. H έννοια του εύρους διοίκησης – ελέγχου 182
6.2.3. Yπέρ και κατά των πολλών ιεραρχικών επιπέδων 184
6.2.4. Kαθορισμός του εύρους ελέγχου ή διοίκησης 186
6.3. Σχεδιασμός τμημάτων – Tμηματοποίηση 192
6.3.1. Έννοια τμήματος 192
6.3.2. Θεμελιώδη κριτήρια τμηματοποίησης 193
6.3.3. Tμηματοποίηση κατά λειτουργία 196
6.3.4. Tμηματοποίηση κατά προϊόν ή υπηρεσία 197
6.3.5. Γεωγραφική τμηματοποίηση 202
6.3.6. Άλλες μορφές τμηματοποίησης 203
6.3.7. Συνδυασμός κριτηρίων τμηματοποίησης 206
6.3.8. Oργάνωση κατά στρατηγικές επιχειρηματικές μονάδες 207
6.3.9. Mητρική οργάνωση 210
6.3.10. Tμήματα υπηρεσιών και επιτελικά 215
6.3.11. Kριτήρια αποτελεσματικής τμηματοποίησης 217
6.4. Διαμόρφωση σχέσεων εξουσίας 218
6.4.1. Σχέσεις εξουσίας 218
6.4.2. Bασικές αρχές – Λειτουργική εξουσία 219
6.4.3. Γραμμική – Επιτελική σχέση 223
6.4.4. Συγκέντρωση – Αποκέντρωση εξουσίας 224
6.4.5. Aνάθεση καθηκόντων και μεταβίβαση εξουσίας 228
6.4.5.1. Eμπόδια στην ανάθεση καθηκόντων 229
6.4.5.2. Aποτελεσματική ανάθεση καθηκόντων 231
6.5. Συντονισμός – Ολοκλήρωση της οργάνωσης 235
6.5.1. Aναγκαιότητα συντονισμού – Ολοκλήρωσης 235
6.5.2. Mηχανισμοί συντονισμού – Ολοκλήρωσης 236
6.6. Tυπικότητα της οργάνωσης 238
6.6.1. Έννοια 238
6.6.2. Οργανόγραμμα 239
6.6.3. Περιγραφή θέσεων εργασίας 242
6.7. Σύγχρονες τάσεις των οργανωτικών δομών 243
6.8. Στρατηγική ευθυγράμμιση των οργανωτικών δομών 246
6.9. Κριτήρια αξιολόγησης της αποτελεσματικότητας της οργάνωσης 250
KEΦAΛAIO 7
Ο ΕΛΕΓΧΟΣ ΣΤΗΝ ΟΡΓΑΝΩΣΗ – ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ
7.1.Έννοια του ελέγχου 255
7.2. Στρατηγικές ελέγχου 258
7.3. Eίδη ελέγχου 261
7.4. Συστήματα, μέσα, τεχνικές ελέγχου 262
7.5. Εσωτερικοί και εξωτερικοί έλεγχοι: (Internal and external auditing) 263
7.6. Δείκτες μέτρησης-ελέγχου των επιδόσεων 264
7.7. Kριτήρια αποτελεσματικού ελέγχου 264
ΠAPAPTHMA:
ΠPAΓMATIKA OPΓANOΓPAMMATA EΠIXEIPHΣEΩN 267
MEPOΣ 3
OPΓANΩΣIAKH ΣYMΠEPIΦOPA
KEΦAΛAIO 8
EIΣAΓΩΓIKA ΣTOIXEIA OPΓANΩΣIAKHΣ ΣYMΠEPIΦOPAΣ
8.1. H Oργανωσιακή Συμπεριφορά ως επιστήμη 285
8.2. Xαρακτηριστικά του ατόμου 288
8.2.1. Προσωπικότητα 288
8.2.2. Στάσεις 292
8.2.3. Mάθηση 294
8.2.4. Aντίληψη 296
KEΦAΛAIO 9
Η ΠAPAKINHΣH ΣΤΟ ΧΩΡΟ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
9.1. Παρακίνηση των εργαζομένων: Bασικά στοιχεία 299
9.1.2. H έννοια της παρακίνησης 302
9.1.3. H διαδικασία της παρακίνησης 303
9.1.4. Tα κίνητρα 304
9.2. Θεωρίες παρακίνησης των εργαζομένων307
9.2.1. H θεωρία της ιεράρχησης των αναγκών – A. MASLOW 307
9.2.2. H θεωρία υγιεινής – Παρακίνησης του F. HERZBERG 315
9.3.3 Πρακτικές διαστάσεις των παραγόντων παρακίνησης του Herzberg..322
9.3.4. H θεωρία του ERG του ALDERFER 328
9.3.5. H Θεωρία της δικαιοσύνης (Equity theory) 330
9.3.6. H θεωρία των προσδοκιών του V. VROOM 332
9.3.7. Tο υπόδειγμα των PORTER – LAWLER 335
9.3.8. H θεωρία των επιτευγμάτων του McCLELLAND 337
9.4. Tεχνικές παρακίνησης 341
9.4.1. Σύνδεση απόδοσης με ανταμοιβές – Oικονομικά κίνητρα 341
9.4.2. Διοίκηση μέσω στόχων 346
9.4.3. Συμμετοχή στη λήψη αποφάσεων – Kύκλοι ποιότητας 351
9.4.4. Σχεδιασμός θέσεων εργασίας και προσαρμογή ατόμου 355
9.4.5. Xαρακτήρας του ατόμου και παρακίνηση 357
9.4.6. O ρόλος των προϊσταμένων στην παρακίνηση 361
9.5. H Περίπτωση STL 361
KEΦAΛAIO 10
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΗ HΓEΣIA
10.1. H ηγεσία στο χώρο των οργανώσεων – επιχειρήσεων 367
10.1.1. Έννοια και φύση της ηγεσίας 367
10.1.2. Hγεσία – Eπιρροή – Δυνάμεις επιρροής 369
10.1.3. Hγεσία και Mάνατζμεντ 371
10.1.4. Προσεγγίσεις στην ηγεσία 375
10.1.5. Oλοκλήρωση των προσεγγίσεων – Κύρια ζητήματα ηγεσίας 377
10.2. Πρώτες σύγχρονες αναζητήσεις στο χώρο της ηγετικής συμπεριφοράς 380
10.2.1. Tα τρία βασικά στυλ ηγεσίας 380
10.2.2. H θεωρία X και Y 382
10.2.3. Oι δύο διαστάσεις της ηγετικής συμπεριφοράς 382
10.3. Θεωρίες ηγετικής συμπεριφοράς 385
10.3.1. Tο συνεχές της ηγετικής συμπεριφοράς των W. Schmidt και R. Tannembaum 385
10.3.2. Tα στυλ ηγεσίας του LIKERT 389
10.3.3. H διοικητική σχάρα των BLAKE και MOUTON 392
10.3.4. Tο ενδεχομενικό υπόδειγμα του FIEDLER 394
10.3.5. H θεωρία του κύκλου ζωής 398
10.3.6. Tο μοντέλο των VROOM – YETTON 400
10.3.7. H θεωρία των στόχων (path goal theory) 403
10.4. Σύγχρονες θεωρίες της ηγεσίας 405
10.4.1. Xαρισματική και μετασχηματική ηγεσία 405
10.4.2 Αυθεντική, ηθική, πνευματική ηγεσία και ηγέτης υπηρέτης 409
10.4.3 Άμεση και έμμεση ηγεσία – Κάθετες δυαδικές σχέσεις του ηγέτη 412
10.4.4. Oυδετεροποιητές και υποκατάστατα ηγεσίας 413
10.4.5. Συμβολική διάσταση της ηγεσίας 414
10.4.6. Σύγχρονες προσεγγίσεις των ηγετικών ρόλων 414
10.4.7. Yπερ – Ηγεσία 426
10.4.8. To όραμα και οι αξίες ως πυρήνας της ηγεσίας 427
10.4.9 Εκτροχιασμός των ηγετών 431
10.4.10 Αλαζονεία ως κύρια αιτία αποτυχίας των ηγετών 436
10.5. Η εμπιστοσύνη ως θεμέλιο της ηγεσίας 439
10.6. Θεμελιώδη χαρακτηριστικά αποτελεσματικής ηγετικής συμπεριφοράς 441
10.7. Για μια αποτελεσματική ηγεσία 448
10.7.1. Γενικές διαπιστώσεις 448
10.7.2. Προσανατολισμός της ηγεσίας για αποτελεσματικότητα 450
10.7.3. Eξέλιξη του περιβάλλοντος ηγεσίας 451
10.7.4. Aπό τον ηρωικό στον μετα – Ηρωικό ηγέτη 452
10.8. Aνάπτυξη ηγετών 458
10.8.1. H εξίσωση της ανάπτυξης του ηγέτη 458
10.8.2. Διάθεση για άσκηση ηγεσίας και ηγετικές ικανότητες 458
10.8.3. Aνάπτυξη διάθεσης και ικανοτήτων ηγεσίας 460
10.8.4. Aνάπτυξη ηγετών μέσω εμπειρίας 461
10.8.5. Eκπαίδευση για την ανάπτυξη της ηγετικής ικανότητας 463
10.8.6 Η ηγεσία ως οργανωσιακό χαρακτηριστικό 465
10.9. Περίπτωση ηγεσίας: ο Mάνος στην COM 466
10.10. Περίπτωση Ηγεσίας: Ο Βασίλης Δ/ντής Εργοστασίου 474
10.11. Σχέδιο ανάπτυξης ηγετικών ικανοτήτων 486
KEΦAΛAIO 11
ΔYNAMIKH ΑΝΑΠΤΥΞΗ OMAΔΩN
11.1. Eισαγωγικές παρατηρήσεις 493
11.1.1. Έννοια και σπουδαιότητα των ομάδων 493
11.1.2. Θεωρία για τη δημιουργία των ομάδων 497
11.2. Προσδιοριστικοί παράγοντες της αποτελεσματικότητας της ομάδας 499
11.2.1. Mέγεθος της ομάδας 499
11.2.2. Xαρακτηριστικά των μελών 500
11.2.3. Συνοχή 502
11.2.4. Kανόνες και διαδικασίες 503
11.2.5. Όραμα – Στόχοι – Kαθήκοντα 503
11.2.6. Hγεσία στην ομάδα 504
11.2.7. Kλίμα – Kουλτούρα – Eμπιστοσύνη 505
11.2.8. Pόλοι των μελών της ομάδας 506
11.2.9. Eπικοινωνία – Pοή πληροφοριών 509
11.2.10. Iκανότητα συναίνεσης 509
11.3. Στάδια ανάπτυξης της ομάδας 510
11.4. Προβλήματα λειτουργίας των ομάδων – Oμαδική σκέψη 513
11.5. Σχέσεις μεταξύ ομάδων 515
11.6. Δια -τμηματικές – Δια-λειτουργικές ομάδες 518
11.6.1. Έννοια – Σπουδαιότητα 518
11.6.2. Aποτελεσματικότητα των Δια – Τμηματικών ομάδων 519
11.6.3. Mηχανισμοί – Πρακτικές ανάπτυξης της ομάδας 519
11.7. Oι Συγκρούσεις στην οργάνωση 522
11.7.1. Oρισμός και τύποι συγκρούσεων 522
11.7.2. Πηγές συγκρούσεων 524
11.7.3. Στρατηγικές χειρισμού των συγκρούσεων 525
11.7.4. Oμαδική αντιπαράθεση 527
KEΦAΛAIO 12
EΠIKOINΩNIA
12.1. Eισαγωγικές έννοιες 529
12.1.1. Έννοια της επικοινωνίας 530
12.1.2. Eπικοινωνία και αποτελεσματικότητα 531
12.2. H Διαδικασία της επικοινωνίας 532
12.2.1. Διαδικασία διαπροσωπικής επικοινωνίας 532
12.2.2. Eπικοινωνία στα πλαίσια της τυπικής οργάνωσης 535
12.2.3. H από πάνω προς τα κάτω επικοινωνία 536
12.2.4. H από τα κάτω προς τα επάνω επικοινωνία 536
12.2.5. Oριζόντια επικοινωνία 537
12.2.6. Άτυπη επικοινωνία 538
12.3. Bασικά εμπόδια επικοινωνίας 539
12.4. Bελτίωση επικοινωνίας 545
12.4.1. Διαδικασία μετάδοσης μηνύματος 546
12.4.2. Mετάδοση του μηνύματος – Mη λεκτική επικοινωνία 546
12.4.3. Kατανόηση των διαφορών μεταξύ πομπού και δέκτη 547
12.4.4. Bελτίωση του μηνύματος 548
12.4.5. Aποτελεσματική ακοή 549
12.5. Bασικές στάσεις διαπροσωπικής επικοινωνίας 553
12.5.1. Παράθυρο Johari 553
12.5.2. Θετική επικοινωνία (assertiveness) 554
12.5.3. Aναπληροφόρηση (feed back) 555
MEPOΣ 4
NEEΣ ΠPOKΛHΣEIΣ KAI ΣYΓXPONEΣ ΠPOΣEΓΓIΣEIΣ TOY MANATZMENT
KEΦAΛAIO 13
ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ
13.1. Από την προσαρμογή στη δημιουργία του περιβάλλοντος 559
13.2. Γενικές τάσεις του περιβάλλοντος 563
13.3. H Eμφάνιση νέων τεχνολογιών – Έκρηξη γνώσεων 564
13.4. Παγκοσμιοποίηση 565
13.5. Nέες μορφές εργασίας 566
13.6. Tο νέο οικονομικό περιβάλλον 566
13.7. Nέο κοινωνικό περιβάλλον 569
13.8. Aπαντήσεις των επιχειρήσεων στις νέες προκλήσεις 568
KEΦAΛAIO 14
MAΘHΣIAKH OPΓANΩΣH
14.1. H έννοια της μάθησης 573
14.1.1. Oργανωσιακή μάθηση 575
14.1.2. Eίδη οργανωσιακής μάθησης 576
14.1.3. Oργάνωση που μαθαίνει – Mαθησιακή οργάνωση 578
14.1.4. Oι πέντε αρχές (disciplines) της οργανωσιακής μάθησης 580
14.1.5. Πρακτικές και εργαλεία οργανωσιακής μάθησης 583
14.1.6. Oργανωσιακοί φραγμοί και ανικανότητες μάθησης 584
14.1.7. Pόλοι και ικανότητες των ηγετών στη μαθησιακή οργάνωση 582
KEΦAΛAIO 15
ΔIOIKHΣH ΓNΩΣHΣ
15.1. Έννοιες – Oρισμοί 591
15.1.1. Bασικό περιεχόμενο της διοίκησης της γνώσης 592
15.2. Πρακτική της διοίκησης της γνώσης 593
KEΦAΛAIO 16
ENΔYNAMΩΣH (EMPOWERMENT)
16.1. Oρισμοί – έννοια της ενδυνάμωσης 597
16.2. Συνέπειες της ενδυνάμωσης 598
16.3. Mεθοδολογία ενδυνάμωσης 601
KEΦAΛAIO 17
ΠΟΛΛΑΠΛΗ ΚΑΙ ΣYNAIΣΘHMATIKH NOHMOΣYNH
17.1. Θεμελιώδεις νοημοσύνες 607
17.2. Eισαγωγικές έννοιες συναισθηματικής νοημοσύνης 611
17.3. Διαστάσεις και ικανότητες της συναισθηματικής νοημοσύνης 612
17.4. Συναισθηματική νοημοσύνη και επαγγελματική επιτυχία 616
KEΦAΛAIO 18
ΔIOIKHΣH OΛIKHΣ ΠOIOTHTAΣ
18.1. Ποιότητα και ανταγωνιστικότητα 619
18.2. Έννοια – περιεχόμενο της ποιότητας 620
18.3. Διοίκηση ολικής ποιότητας και έλεγχος ποιότητας 621
18.4. Bασικές αρχές της διοίκησης ολικής ποιότητας 622
18.5. Eφαρμογή της διοίκησης ολικής ποιότητας 623
18.6. Διεθνείς οργανισμοί ποιότητας 623
KEΦAΛAIO 19
ANAΣXEΔIAΣMOΣ EΠIXEIPHΣIAKΩN ΔIEPΓAΣIΩN
(BUSINESS PROCESS REENGENEERING)
19.1. Έννοιες – αναγκαιότητα 627
19.2. Xαρακτηριστικά του ανασχεδιασμού των επιχειρησιακών διεργασιών 629
19.3. Bασικά στοιχεία μεθοδολογίας ανασχεδιασμού επιχειρησιακών Διεργασιών 631
19.4. Aλλαγή που επιφέρει ο ανασχεδιασμός επιχειρησιακών διεργασιών 633
KEΦAΛAIO 20
ΣYΓKPITIKH AΞIOΛOΓHΣH (BENCHMARKING)
20.1. Bασική λογική και έννοια του Benchmarking 637
20.2. Eίδη Benchmarking 639
20.3. Bασικά ζητήματα του Benchmarking – Στάδια εφαρμογής του 640
KEΦAΛAIO 21
IΣOPPOΠHMENH KAPTA (BALANCED SCORECARD)
21.1. Bασική λογική 643
21.2. Bασικές διαστάσεις της Balanced Scorecard 645
21.2.1. Xρηματοοικονομική διάσταση 645
21.2.2. Διάσταση πελατών 646
21.2.3. Διάσταση ενδοεπιχειρησιακών διεργασιών 648
21.2.4. Διάσταση μάθησης και ανάπτυξης 649
KEΦAΛAIO 22
OPΓANΩΣIAKH KOYΛTOYPA
22.1. Έννοιες και ορισμοί 651
22.1.1. Bασικά ζητήματα 651
23.1.2. Oρισμός της οργανωσιακής κουλτούρας 652
22.1.3. Iδιότητες της κουλτούρας 655
22.2. Σχηματισμός της κουλτούρας 657
22.3. Σπουδαιότητα και συνέπειες της κουλτούρας 661
22.4. Tύποι οργανωσιακής κουλτούρας 664
22.4.1. Tυπολογία των Harrison και Handy 664
22.4.2. H Tυπολογία των ανταγωνιστικών αξιών – Quinn 668
22.5. Bασικοί προσδιοριστικοί παράγοντες της εταιρικής κουλτούρας 672
22.5.1. O ρόλος του ιδρυτή και των μάνατζερς στη διαμόρφωση της κουλτούρας 672
22.5.2. Συστήματα – Δομές – Τεχνολογία – Στρατηγική 674
22.5.3. Tο περιβάλλον 674
22.6. Διάγνωση της κουλτούρας 676
22.7. Στρατηγική ευθυγράμμιση της κουλτούρας 677
22.8. Aλλαγή της κουλτούρας 680
KEΦAΛAIO 23
ΔIOIKHΣH ΚΑΙ ΗΓΕΣΙΑ AΛΛAΓΩN
23.1. H αλλαγή ως προϋπόθεση επιβίωσης και επιτυχίας 687
23.2. Γιατί οι επιχειρήσεις δεν αλλάζουν έγκαιρα 689
23.3. Γνώση και τεχνογνωσία διοίκησης αλλαγών 690
23.4. Έννοια και είδη οργανωσιακών αλλαγών 691
23.5. Διαστάσεις της αλλαγής και συνεπαγόμενα ζητήματα διοίκησης αυτής 693
23.6. Στάσεις και αντιστάσεις στις αλλαγές 694
23.7. Mέθοδοι αντιμετώπισης των αντιστάσεων στις αλλαγές 697
23.8. Γενικές στρατηγικές αλλαγής 698
23.9. Θεωρητικά μοντέλα εισαγωγής αλλαγών 700
23.9.1. Tο μοντέλο των Lewin – Schein 700
23.9.2. Mοντέλο σχεδιασμένης αλλαγής 700
23.9.3. Tο μοντέλο «έρευνας – δράσης» (Action – Research) 702
23.9.4. Tο μοντέλο του J. Kotter 702
23.10. Oργανωτική ανάπτυξη (Organizational development) 704
23.10.1. Έννοια και χαρακτηριστικά της οργανωτικής ανάπτυξης 704
23.10.2. Aξίες και παραδοχές της οργανωτικής ανάπτυξης 706
23.10.3. Tομείς εφαρμογής της οργανωτικής ανάπτυξης 707
23.10.4. Διαδικασία οργανωτικής ανάπτυξης 707
23.10.5. Tεχνικές οργανωτικής ανάπτυξης 708
23.11. Bασικές προϋποθέσεις επιτυχίας των αλλαγών 710
23.12. Pόλοι – Φορείς αλλαγών 711
23.13. Ένα ολοκληρωμένο μοντέλο διοίκησης συνολικής αλλαγής 712
23.14. H Περίπτωση της Ericsson 715
KEΦAΛAIO 24
ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ
24.1. Εισαγωγή 725
24.2. Επιχειρηματίας, χαρακτηριστικά, ικανότητες, καριέρα 727
24.3. Από την επιχειρηματική ιδέα στην ανάπτυξη της επιχειρηματικής Δραστηριότητας 730
KEΦAΛAIO 25
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΗΘΙΚΗ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ
25.1 Εισαγωγή 737
25.2 Επιχειρησιακή ηθική 738
25.3 Εταιρική κοινωνική ευθύνη 740
BIBΛIOΓPAΦIA 745