Οικονομική της Εργασίας

Θεόδωρος Λιανός,
Άννα Νταούλη – Ντεμούση

 

Γ΄ Έκδοση

 

Εκδότης: Μπένου Ε.
Μορφή: Μαλακό εξώφυλλο
Αριθμός σελίδων: 288
Κωδικός ISBN: 978-960-359-128-3
Διαστάσεις: 17 × 24 εκ.
Κωδ. Εύδοξος: 112695253

Category:

Η παρούσα τρίτη έκδοση του εγχειριδίου αυτού διατηρεί τα ίδια χαρακτηριστικά όπως και οι προηγούμενες. Είναι γραμμένο με απλό αλλά ακριβή και σαφή τρόπο για αναγνώστες πανεπιστημιακού επιπέδου, που έχουν ήδη κάποια γνώση της οικονομικής θεωρίας καθώς και για φοιτητές των μαθημάτων της Οικονομικής της Εργασίας των Ελληνικών πανεπιστημίων.

Στην παρούσα έκδοση έχουν προστεθεί αρκετά νέα τμήματα για τα οικονομικά της εκπαίδευσης, της μετανάστευσης καθώς και της απασχόλησης και της ανεργίας στην Ελλάδα κατά τα τελευταία χρόνια της οικονομικής κρίσης που κατατρέχει τη χώρα.

Αθήνα, Οι συγγραφείς

Περιεχόμενα

Πρόλογος Γ΄ έκδοσης 11
Πρόλογος Β΄ έκδοσης 13
Πρόλογος Α΄ έκδοσης 15
Κεφάλαιο 1
Εισαγωγή
1.1. Ορισμός της Εργασίας 17
1.2. Η Εργασία ως Παραγωγικός Συντελεστής 17
1.3. Η Εργασία ως Πηγή Εισοδήματος 19
1.4. Ειδικά Χαρακτηριστικά της Εργασίας 19
1.5. Θεσμικοί Παράγοντες στην Αγορά Εργασίας 20
1.6. Συμπέρασμα 23
Κεφάλαιο 2
Η Προσφορά Εργασίας
2.1. Εισαγωγή 25
2.2. Προσδιοριστικοί παράγοντες της προσφοράς εργασίας 25
2.3. Ατομική Προσφορά Εργασίας – Επιλογή μεταξύ Εργασίας και Σχόλης 29
2.3.1. Συνάρτηση Χρησιμότητας – καμπύλες Αδιαφορίας 29
2.3.2. Εισοδηματικός και Χρονικός Περιορισμός 31
2.3.3. Ισορροπία του Εργαζόμενου Ατόμου 32
2.3.4. Η Απόφαση Συμμετοχής στο Εργατικό Δυναμικό 34
2.3.5. Ατομική Καμπύλη Προσφοράς Εργασίας – Μεταβολές στον Εργατικό Μισθό και Ώρες Εργασίας 36
2.4. Η συνολική καμπύλη προσφοράς εργασίας 39
2.5. Η ελαστικότητα προσφοράς εργασίας 40
2.6. Μετατοπίσεις της καμπύλης προσφοράς εργασίας 40
12.7. Επίδραση του εισοδήματος στην προσφορά εργασίας 41
12.8. Υπερωριακή Προσφορά Εργασίας – Ωράρια Εργασίας 43
12.9. Φορολογία εισοδήματος και προσφορά εργασίας 46
2.10. Κόστος συμμετοχής στην αγορά εργασίας και προσφορά εργασίας 47
2.11. Ανεργία και Προσφορά Εργασίας 50
2.12. Προσφορά εργασίας της οικογένειας 51
2.13. Η προσέγγιση του Becker 57
2.14. Εμπειρική διερεύνηση της προσφοράς εργασίας ανδρών
και γυναικών 59
2.15. Προσφορά εργασίας στη μακροχρόνια περίοδο 60
2.16. Συμπεράσματα 64
Βιβλιογραφία 66
Παράρτημα 67
Κεφάλαιο 3
Η Ζήτηση Εργασίας
13.1. Εισαγωγή 71
13.2. Η βραχυχρόνια συνάρτηση παραγωγής της επιχείρησης 71
13.3. Βραχυχρόνια συνάρτηση ζήτησης εργασίας της επιχείρησης σε συνθήκες πλήρους ανταγωνισμού 73
13.4. Βραχυχρόνια συνολική καμπύλη ζήτησης εργασίας 77
13.5. Η μακροχρόνια συνάρτηση παραγωγής της επιχείρησης 78
13.6. Η μακροχρόνια συνάρτηση ζήτησης εργασίας της επιχείρησης σε συνθήκες πλήρους ανταγωνισμού 82
13.7. Συνολική μακροχρόνια καμπύλη ζήτησης της εργασίας σε συνθήκες πλήρους ανταγωνισμού 85
13.8. Μετατοπίσεις της καμπύλης ζήτησης για εργασία 86
13.9. Η ελαστικότητα της ζήτησης για εργασία 86
3.10. Δυνατότητα υποκατάστασης και ζήτηση για εργασία 88
3.11. Ζήτηση για εργασία σε συνθήκες ατελούς ανταγωνισμού 95
3.12. Cobb–Douglas συνάρτηση παραγωγής και ζήτηση εργασίας 96
3.13. Συμπεράσματα 97
Βιβλιογραφία 100
Κεφάλαιο 4
Προσδιορισμός εργατικού μισθού και απασχόλησης
14.1. Εισαγωγή 101
14.2. Πλήρης ανταγωνισμός στις αγορές προϊόντος και εργασίας 101
14.3. Μονοπώλιο στην αγορά προϊόντος 104
14.4. Μονοψώνιο στην αγορά εργασίας 105
14.5. Μονοπώλιο στην αγορά εργασίας 108
14.6. Διμερές μονοπώλιο στην αγορά εργασίας 109
14.7. Μεταβολές στο επίπεδο μισθού και απασχόλησης 110
14.8. Εναλλακτικοί τρόποι αμοιβής των εργαζομένων 112
14.9. Αγορά εργασίας και οικονομική πολιτική 114
4.10. Αριθμητικά παραδείγματα 116
4.11. Συμπεράσματα 119
Βιβλιογραφία 120
Κεφάλαιο 5
Γεωγραφική και επαγγελματική μετακίνηση της εργασίας
15.1. Εισαγωγή 121
15.2. Γεωγραφική Μετακίνηση της Εργασίας (Μετανάστευση) 122
15.3. Η Ατομική Απόφαση για Μετανάστευση 123
15.4. Η Απόφαση για Οικογενειακή Μετανάστευση 125
15.5. Οι Συνέπειες της Μετανάστευσης 125
15.6. Επιλεκτικότητα της Μετανάστευσης 128
15.7. Μετανάστευση και Ανεργία 129
15.8. Διεθνής Μετανάστευση 131
15.9. Επαγγελματική Μετακίνηση της Εργασίας 132
5.10. Σχόλια 133
Βιβλιογραφία 134
Κεφάλαιο 6
Ανθρώπινο Κεφάλαιο
6.1. Εισαγωγή 135
6.2. Έννοια της επένδυσης σε ανθρώπινο κεφάλαιο 135
6.3. Η εκπαίδευση ως επένδυση ανθρώπινου κεφαλαίου 136
6.4. Ζήτηση και προσφορά επένδυσης σε ανθρώπινο κεφάλαιο 140
6.5. Επιλογή επαγγέλματος και επαγγελματική μετακίνηση 145
6.6. Ειδίκευση που αποκτάται πάνω στη δουλειά, ως επένδυση σε ανθρώπινο κεφάλαιο 146
6.7. Επένδυση σε Ανθρώπινο Κεφάλαιο και Εισόδημα: Εμπειρική Διερεύνηση 149
6.8. Υπερεκπαίδευση και Ετεροαπασχόληση 151
6.9. Η Ανώτατη εκπαίδευση ως Καταναλωτικό Αγαθό 156
6.10. Σύνοψη 157
Βιβλιογραφία 158
Κεφάλαιο 7
Γενικά περί εργατικών σωματείων
7.1. Εισαγωγή 159
7.2. Ο Χαρακτήρας των Εργατικών Σωματείων 159
7.3. Προέλευση και Συνθήκες Δημιουργίας των Εργατικών Σωματείων 161
7.4. Αντικειμενικοί Σκοποί των Εργατικών Σωματείων 163
7.5. Μέθοδοι προς Επίτευξη των Αντικειμενικών Στόχων 166
7.6. Η Ισχύς του Εργατικού Σωματείου 168
7.7. Εργατικά Σωματεία στην Ελλάδα 169
Βιβλιογραφία 173
Κεφάλαιο 8
Συλλογικές διαπραγματεύσεις και εργατικός μισθός
8.1. Εισαγωγή 175
8.2. Επίτευξη Συμφωνίας χωρίς Διαπραγματεύσεις 175
8.3. Επίτευξη Συμφωνίας με Διαπραγματεύσεις 177
8.3.1. Καμπύλες Ίσου Κέρδους 177
8.3.2. Ζώνη των Αποτελεσματικών Συμφωνιών 179
8.4. Συλλογικές Διαπραγματεύσεις 182
8.5. Διαπραγματευτική Ισχύς 183
8.6. Διάρκεια της Απεργίας 186
8.7. Σχόλια 189
Βιβλιογραφία 189
Κεφάλαιο 9
Οι επιδράσεις των εργατικών σωματείων επί της αγοράς εργασίας
19.1. Εισαγωγή 191
19.2. Επιδράσεις επί των Σχετικών Μισθών 191
19.3. Επιδράσεις επί της Παραγωγικότητας της Εργασίας 193
19.4. Η Επίδραση των Εργατικών Σωματείων στην Κατανομή των Πόρων 195
19.5. Το Κόστος των Απεργιών 196
19.6. Η Επίδραση των Εργατικών Σωματείων επί της Διανομής των Εισοδημάτων 197
Βιβλιογραφία 199
Κεφάλαιο 10
Διακρίσεις στην αγορά εργασίας
10.1. Εισαγωγή 201
10.2. Η Θεωρία των Προτιμήσεων και ο Συντελεστής Διάκρισης 201
10.3. Η Θεωρία του Επαγγελματικού Συνωστισμού 205
10.4. Η Θεωρία της Προτεραιότητας στην Απασχόληση 206
10.5. Σχόλια 209
Βιβλιογραφία 210
Κεφάλαιο 11
Διαφορές μισθών
11.1. Εισαγωγή 211
11.2. Προσδιοριστικοί παράγοντες των διαφορών μισθών 212
11.3. Εξισωτικές διαφορές μισθών 214
11.4. Ατελής λειτουργία της αγοράς εργασίας 217
11.5. Προσωρινές διαφορές μισθών 219
11.6. Συμπεράσματα 220
Βιβλιογραφία 221
Κεφάλαιο 12
Ανεργία
112.1. Εισαγωγή 223
112.2. Ορισμός της Ανεργίας 224
112.3. Οι Ροές στην Αγορά Εργασίας 227
112.4. Είδη Ανεργίας 231
112.5. Η καμπύλη Beveridge 236
112.6. Αναζήτηση εργασίας 239
112.7. Η Καμπύλη Phillips 241
112.8. Ηθελημένη και Ακούσια Ανεργία 244
112.9. Χαρακτηριστικά των Ανέργων 245
12.10. Σχόλια 247
Βιβλιογραφία 248
Κεφάλαιο 13
Διανομή του εισοδήματος
13.1. Εισαγωγή 249
13.2. Ορισμοί 250
13.3. Διανομή του Εισοδήματος – Γραφική Παρουσίαση και Μετρήσεις της Ανισότητας 252
13.4. Προσδιοριστικοί Παράγοντες των Ανισοτήτων στη Διανομή των Εισοδημάτων 255
13.5. Οι Σχετικές Μερίδες της Εργασίας και του Κεφαλαίου 258
13.5.1. Η Νεοκλασική Θεωρία Διανομής 258
13.5.2. Η Θεωρία Διανομής του Kalecki 269
13.6. Συμπεράσματα 277
Βιβλιογραφία 278
Ελληνική Βιβλιογραφία 279
Αλφαβητικό Ευρετήριο 281