Διεθνείς Οικονομικές Σχέσεις: Θεωρία – Μεθοδολογία – Εφαρμογές

Γεώργιος Βάμβουκας

Β΄ Έκδοση

Εκδότης: Μπένου Ε.
Μορφή: Μαλακό εξώφυλλο
Αριθμός σελίδων: 832
Κωδικός ISBN: 978-960-359-123-8
Διαστάσεις: 17 × 24 εκ.
Κωδ. Εύδοξος: 112694572

Η δεύτερη έκδοση του παρόντος βιβλίου έχει βελτιωθεί σε πολλά σημεία σε σχέση με το περιεχόμενο της πρώτης έκδοσης. Εκεί που κρίθηκε αναγκαίο για διδακτικούς και ερευνητικούς σκοπούς, οι περισσότεροι στατιστικοί πίνακες στα διάφορα Κεφάλαια του βιβλίου έχουν ανανεωθεί, δίνοντας έμφαση στην επικαιροποίηση των ποιοτικών και των ποσοτικών δεδομένων. Η χρήση και η επεξεργασία στατιστικών δεδομένων της περιόδου 2007-2015 για τις διάφορες φτωχές, αναπτυσσόμενες και προηγμένες χώρες της παγκόσμιας οικονομίας αποτέλεσε βασική μας προτεραιότητα, αποσκοπώντας στην άρτια και εμπεριστατωμένη διερεύνηση των σημαντικότατων αλλαγών που παρατηρούνται στην παγκόσμια οικονομία, μετά την εκδήλωση του χρηματοοικονομικού κραχ της περιόδου 2007-2009.

Ενδεικτική είναι η παρατήρηση, ότι, μετά το 2013 η Κίνα είναι η χώρα με το μεγαλύτερο ΑΕΠ (Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν) από την οποιαδήποτε άλλη χώρα του κόσμου. Σε αρκετά Κεφάλαια έχουν προστεθεί νέες "αναλύσεις" και "εφαρμογές", ώστε ο αναγνώστης να έχει πληρέστερη άποψη για τα δρώμενα της παγκόσμιας οικονομίας. Το Κεφάλαιο 22 αποτελεί μια από τις βασικότερες προσθήκες της δεύτερης έκδοσης. Στο Κεφάλαιο αυτό αναλύονται οι παγκόσμιες οικονομικές κρίσεις και διερευνώνται οι αιτιώδεις παράγοντες που τις προκαλούν. Τα κραχ των περιόδων 1929-1933 και 2007-2009 συνιστούν το κυριότερο αντικείμενο διερεύνησης του Κεφαλαίου 22.

Το Κεφάλαιο 23 αφιερώνεται στις πτωχεύσεις του νεοελληνικού κράτους. Το Κεφάλαιο αυτό είναι εκτενές και περιλαμβάνει πολλές πληροφορίες για τις πτωχεύσεις της Ελλάδας των ετών 1827, 1843, 1893, 1932 και 2009. Τα τελευταία χρόνια και πιο συγκεκριμένα μετά το Μάιο του 2010, που η χώρα μας δεσμεύτηκε με τις μνημονιακές συμβάσεις, η Ελλάδα αποτελεί ένα από τα βασικότερα αντικείμενα ανάλυσης της διεθνούς πολιτικοοικονομικής επικαιρότητας. Με τα μέχρι τούδε δεδομένα, η Ελλάδα συνιστά ιδιάζουσα και πρωτόγνωρη περίπτωση στην πορεία της παγκόσμιας οικονομίας, καθότι κατά την περίοδο 2008-2016 η ελληνική οικονομία πλήττεται από μια σφοδρότατη και παρατεταμένη κρίση, σε συνθήκες συνεχούς αύξησης του συνολικού δημοσίου χρέους. Συνεπώς, δεν είναι τυχαίο ότι το σύνολο ίων διεθνών οργανισμών, όπως ΔΝΤ (Διεθνές Νομισματικό Ταμείο), ΟΟΣΑ (Οργανισμός Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης), Παγκόσμια Τράπεζα, κ.λπ., πολύ συχνά αφιερώνουν ειδικές μελέτες και εκθέσεις για τις βραχυμεσοπρόθεσμες εξελίξεις της ελληνικής οικονομίας.

Στο σημείο αυτό θα ήθελα να εκφράσω τις θερμότερες ευχαριστίες μου, στους πολυάριθμους φοιτητές μου, στους καλούς φίλους μου στο Facebook και στους πολυπληθείς αναγνώστες των άρθρων μου στον έντυπο και ηλεκτρονικό τύπο, οι οποίοι με τις πολύτιμες παρατηρήσεις τους και μέσα από τον καλοπροαίρετο και αποδοτικό διάλογο, συνέβαλαν στη βελτίωση της κριτικής και αναλυτικής μου σκέψης. Το μέρος στοχασμού, περίσκεψης και συγγραφής των περισσότερων κειμένων που συμπεριλαμβάνονται στην δεύτερη έκδοση του βιβλίου αυτού, ήταν η οικογενειακή επιχείρηση SF Lounge Coffee Bar του Ευστάθιου (Σούλη) Φωτόπουλου στο Ξυλόκαστρο. Ένας χώρος ήρεμος και λίαν φιλικός, ο οποίος με ενέπνευσε ιδίως κατά την επεξεργασία των κειμένων, που συνθέτουν τα Κεφάλαια 22 και 23. Πολλές ευχαριστίες ανήκουν στο Γιώργο Μητρόπουλο, που με ζήλο και συνέπεια ασχολήθηκε με την τεχνική επεξεργασία (σελιδοποίηση) και ταξινόμηση των κειμένων. Ο φίλος εκδότης Σωτήριος Μπένος, με ευσυνειδησία και υπευθυνότητα, υποστήριξε τόσο την παρούσα όσο και την πρώτη έκδοση του παρόντος βιβλίου.

Γιώργος Α. Βάμβουκας

Περιεχόμενα

Σύντομο Βιογραφικό του Συγγραφέα 7
Πρόλογος Β’ Έκδοσης 21
Πρόλογος Α’ Έκδοσης 23
ΜΕΡΟΣ I
ΘΕΩΡΙΑ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΕΜΠΟΡΙΟΥ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1
ΔΙΕΘΝΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
1.1 Εισαγωγή 31
1.2 Βασικά Χαρακτηριστικά Διεθνούς Οικονομίας 33
1.3 Διεθνές Εμπόριο και Οικονομική Ανάπτυξη 36
1.4 Διάρθρωση και Κατεύθυνση Διεθνούς Εμπορίου 48
1.5 Συμπεράσματα – Διαπιστώσεις 51
Βασικές Έννοιες και Κύριοι Όροι 52
Ερωτήσεις και Θέματα προς Συζήτηση 53
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2
ΘΕΩΡΙΑ ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΟΥ ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΟΣ
2.1 Εισαγωγή 55
2.2 Η Περίοδος της Εμποροκρατίας 56
2.3 Η Θεωρία του Απόλυτου Πλεονεκτήματος 61
2.4 Η Θεωρία του Συγκριτικού Πλεονεκτήματος 66
2.5 Συγκριτικό Πλεονέκτημα και Αμοιβή Εργασίας 71
2.6 Συμπεράσματα – Διαπιστώσεις 73
Βασικές Έννοιες και Κύριοι Όροι 74
Ερωτήσεις και Θέματα προς Συζήτηση 74
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3
ΟΦΕΛΗ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΚΑΙ ΚΑΜΠΥΛΕΣ ΑΝΤΑΛΛΑΓΗΣ
3.1 Εισαγωγή 77
3.2 Παραγωγικές Δυνατότητες της Οικονομίας 78
3.3 Όροι Εμπορίου 82
3.4 Κοινωνική Ισορροπία 85
3.5 Οφέλη Διεθνούς Εμπορίου σε Συνθήκες Σταθερού Κόστους Ευκαιρίας 87
3.6 Οφέλη Διεθνούς Εμπορίου σε Συνθήκες Αυξανόμενου Κόστους Ευκαιρίας 92
3.7 Οφέλη Διεθνούς Εμπορίου: Μια Εναλλακτική Προσέγγιση 95
3.8 Οι Καμπύλες Ανταλλαγής 99
3.9 Οικονομική Ισορροπία στο Εμπόριο Ευρωζώνης και ΗΠΑ 107
3.10 Συμπεράσματα – Διαπιστώσεις 109
Βασικές Έννοιες και Κύριοι Όροι 110
Ερωτήσεις και Θέματα προς Συζήτηση 110
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4
ΘΕΩΡΙΑ HECKSCHER-OHLIN ΚΑΙ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
4.1 Εισαγωγή 113
4.2 Ανάλυση Θεωρίας Hecksher-Ohlin 114
4.3 Εναλλακτική Γεωμετρική Απεικόνιση της Θεωρίας Heckscher-Ohlin 118
4.4 Θεώρημα της Εξίσωσης των Τιμών των Συντελεστών Παραγωγής 121
4.5 Θεώρημα του Rybczynski 125
4.6 Παράδοξο Leontief 127
4.7 Οικονομική Ανάπτυξη, Διεθνές Εμπόριο και Ευημερία 131
4.8 Συμπεράσματα – Διαπιστώσεις 136
Βασικές Έννοιες και Κύριοι Όροι 137
Ερωτήσεις και Θέματα προς Συζήτηση 137
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5
ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΘΕΩΡΙΕΣ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΕΜΠΟΡΙΟΥ
5.1 Εισαγωγή 139
5.2 Θεωρίες Ενδοκλαδικού Εμπορίου 140
5.3 Αυξανόμενες Αποδόσεις Κλίμακας και Οφέλη Διεθνούς Εμπορίου 145
5.4 Διεθνές Εμπόριο και Εξειδικευμένη Γνώση 148
5.5 Κύκλος Ζωής Προϊόντος και Εξειδίκευση στην Παραγωγική Διαδικασία 150
5.6 Μέθοδοι Υπολογισμού Ενδοκλαδικού Εμπορίου 153
5.7 Συμπεράσματα – Διαπιστώσεις 156
Βασικές Έννοιες και Κύριοι Όροι 156
Ερωτήσεις και Θέματα προς Συζήτηση 157
ΜΕΡΟΣ II
ΔΙΕΘΝΕΣ ΕΜΠΟΡΙΟ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6
ΔΑΣΜΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΣΜΟΣ
6.1 Εισαγωγή 161
6.2 Κατηγορίες Δασμών 162
6.3 Επιδράσεις Δασμού στη Μικρή Οικονομία: Μέθοδος Μερικής Ισορροπίας 164
6.4 Επιδράσεις Δασμού στη Μεγάλη Οικονομία: Μέθοδος Μερικής Ισορροπίας 170
6.5 Επιδράσεις Δασμού στη Μικρή Οικονομία: Μέθοδος Γενικής Ισορροπίας 172
6.6 Επιδράσεις Δασμού στη Μεγάλη Οικονομία: Μέθοδος Γενικής Ισορροπίας 175
6.7 Θεώρημα Stolper – Samuelson και Παράδοξο Metzler 178
6.8 Πραγματικός Βαθμός Προστασίας 180
6.9 Συμπεράσματα – Διαπιστώσεις 184
Βασικές Έννοιες και Κύριοι Όροι 185
Ερωτήσεις και Θέματα προς Συζήτηση 185
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7
ΝΕΟΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΔΙΕΘΝΩΝ ΑΝΤΑΛΛΑΓΩΝ
7.1 Εισαγωγή 187
7.2 Ποσοστώσεις 188
7.3 Πολιτική Ντάμπιγκ 194
7.4 Εξαγωγικές Επιδοτήσεις 197
7.5 Εναλλακτικές Μέθοδοι Νεοπροστατευτικής Πολιτικής 201
7.6 Εγχώρια Μονοπώλια, (Νεο)Προστατευτισμός και Διεθνές Εμπόριο 204
7.7 Από το Γύρο της Γενεύσης στο Γύρο του Τόκιο 207
7.8 Γύρος της Ουρουγουάης, Γύρος της Ντόχα και Οργανισμός Παγκόσμιου Εμπορίου 211
7.9 Συμπεράσματα – Διαπιστώσεις 215
Βασικές Έννοιες και Κύριοι Όροι 217
Ερωτήσεις και θέματα προς Συζήτηση 217
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 8
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΝΟΠΟΙΗΣΗ
8.1 Εισαγωγή 219
8.2 Μορφές Οικονομικής Ενοποίησης 220
8.3 Δημιουργία Εμπορίου 223
8.4 Εκτροπή Εμπορίου 225
8.5 Παράγοντες Δημιουργίας Οικονομικής Ενοποίησης 229
8.6 Ευρωπαϊκή Ένωση – Ευρώπη χωρίς Σύνορα 234
8.7 θεσμικά Όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 241
8.8 Κοινή Αγροτική Πολιτική 258
8.9 Η Οικονομική Ενοποίηση στην Πράξη 261
8.10 Συμπεράσματα – Διαπιστώσεις 267
Βασικές Έννοιες και Κύριοι Όροι 269
Ερωτήσεις και Θέματα προς Συζήτηση 270
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 9
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ, ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗ ΚΑΙ ΠΟΛΥΕΘΝΙΚΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ
9.1 Εισαγωγή 273
9.2 Θεωρία Νηπιακής Βιομηχανίας 274
9.3 Υπόδειγμα Ισορροπημένης Ανάπτυξης 280
9.4 Διεθνής Μετανάστευση και Οικονομική Ευημερία 282
9.5 Πολυεθνικές Εταιρείες 287
9.6 Βιομηχανική Πολιτική και Οικονομική Ανάπτυξη 297
9.7 Συμπεράσματα – Διαπιστώσεις 304
Βασικές Έννοιες και Κύριοι Όροι 305
Ερωτήσεις και Θέματα προς Συζήτηση 305
ΜΕΡΟΣ III
ΙΣΟΖΥΓΙΟ ΠΛΗΡΩΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΕΘΝΗΣ ΑΓΟΡΑ ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑΤΟΣ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 10
ΙΣΟΖΥΓΙΟ ΠΛΗΡΩΜΩΝ
10.1 Εισαγωγή 309
10.2 Διπλογραφικό Λογιστικό Σύστημα 310
10.3 Εμπορικό Ισοζύγιο και Ισοζύγιο Τρεχουσών Συναλλαγών 311
10.4 Ισοζύγιο Χρηματοοικονομικών Συναλλαγών 316
10.5 Θεωρία Διπλών Ελλειμμάτων 322
10.6 Η Καμπύλη J 327
10.7 Συμπεράσματα – Διαπιστώσεις 334
Βασικές Έννοιες και Κύριοι Όροι 335
Ερωτήσεις και Θέματα προς Συζήτηση 336
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 11
ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑΤΙΚΗ ΙΣΟΤΙΜΙΑ ΚΑΙ ΑΓΟΡΑ ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑΤΟΣ
11.1 Εισαγωγή 337
11.2 Τρέχουσα και Προθεσμιακή Τιμή Συναλλάγματος 338
11.3 Ισορροπία στην Αγορά Συναλλάγματος 341
11.4 Ισοζύγιο Πληρωμών και Αγορά Συναλλάγματος 346
11.5 Συνθήκη Marshall – Lerner και Προσαρμογή στο Ισοζύγιο Πληρωμών 349
11.6 Συμπεράσματα – Διαπιστώσεις 356
Βασικές Έννοιες και Κύριοι Όροι 357
Ερωτήσεις και Θέματα προς Συζήτηση 357
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 12
ΙΣΟΔΥΝΑΜΟ ΑΓΟΡΑΣΤΙΚΗΣ ΔΥΝΑΜΗΣ ΚΑΙ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΗ ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑΤΙΚΗ ΙΣΟΤΙΜΙΑ
12.1 Εισαγωγή 359
12.2 Ισοδύναμο Αγοραστικής Δύναμης 360
12.3 Ισοδύναμο Επιτοκίων και Αποτέλεσμα Fisher 363
12.4 Πραγματική Συναλλαγματική Ισοτιμία 365
12.5 Σταθμισμένη Συναλλαγματική Ισοτιμία 368
12.6 Συμπεράσματα – Διαπιστώσεις 378
Βασικές Έννοιες και Κύριοι Όροι 379
Ερωτήσεις και Θέματα προς Συζήτηση 380
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 13
ΠΑΡΑΓΩΓΑ, ΚΙΝΔΥΝΟΣ, ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΑ, ΑΝΤΙΣΤΑΘΜΙΣΗ
13.1 Εισαγωγή 381
13.2 Συμβάσεις Ανταλλαγής 382
13.3 Μελλοντικές Αγορές και Αγορές Δικαιωμάτων 384
13.4 Κερδοσκοπική Αγοραπωλησία 386
13.5 Ακάλυπτο και Καλυμμένο Αρμιτράζ Επιτοκίων Ισοδύναμο Καλυμμένο Αρμπιτράζ Επιτοκίων 391
13.6 Γεωμετρική Απεικόνιση ΙΚΑΕ και ΚΑΕ 395
13.7 Συναλλαγματικός Κίνδυνος και Αντιστάθμιση 399
13.8 Συμπεράσματα – Διαπιστώσεις 403
Βασικές Έννοιες και Κύριοι Όροι 405
Ερωτήσεις και Θέματα προς Συζήτηση 405
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 14
ΒΑΣΙΚΕΣ ΘΕΩΡΙΕΣ ΙΣΟΖΥΓΙΟΥ ΠΛΗΡΩΜΩΝ
14.1 Εισαγωγή 407
14.2 Απορρόφηση και Ισοζύγιο Πληρωμών 408
14.3 Μηχανισμός Τιμών — Ροής Χρήματος 413
14.4 Νομισματική Προσέγγιση Ισοζυγίου Πληρωμών και Σταθερή Ισοτιμία 415
14.5 Νομισματική Προσέγγιση, Εύκαμπτη Ισοτιμία και Ισοδύναμο
14.6 Αγοραστικής Δύναμης 419
14.7 Συμπεράσματα – Διαπιστώσεις 426
Βασικές Έννοιες και Κύριοι Όροι 428
Ερωτήσεις και Θέματα προς Συζήτηση 428
ΜΕΡΟΣ IV
ΔΙΕΘΝΗΣ ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ ΝΟΜΙΣΜΑΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 15
ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ
15.1 Εισαγωγή 431
15.2 Εισόδημα Ισορροπίας στην Κλειστή Οικονομία
15.3 Εισόδημα Ισορροπίας στην Ανοιχτή Οικονομία
15.4 Υπόδειγμα του Swan 448
15.5 Συμπεράσματα – Διαπιστώσεις 452
Βασικές Έννοιες και Κύριοι Όροι 453
Ερωτήσεις και Θέματα προς Συζήτηση 454
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 16
ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΤΟΜΕΑΣ, ΚΡΑΤΙΚΑ ΕΛΛΕΙΜΜΑΤΑ ΚΑΙ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΧΡΕΟΣ
16.1 Εισαγωγή 455
16.2 Ρικαρντιανή Πρόταση Αντιστάθμισης 456
16.3 Η Κεϋνσιανή Άποψη περί Ελλείμματος και Δημοσίου Χρέους 465
16.4 Ποιοτικά και Ποσοτικά Χαρακτηριστικά Δημοσίου Τομέα 475
16.5 Εξωτερικό Χρέος Αναπτυσσόμενων Χωρών 483
16.6 Συμπεράσματα – Διαπιστώσεις 501
Βασικές Έννοιες και Κύριοι Όροι 502
Ερωτήσεις και Θέματα προς Συζήτηση 503
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 17
ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΙΣΟΡΡΟΠΙΑ ΚΑΙ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ IS-LM-BP
17.1 Εισαγωγή 505
17.2 Καμπύλη IS 507
17.3 Καμπύλη LM 510
17.4 Καμπύλη ΒΡ 512
17.5 Μακροοικονομική Ισορροπία 521
17.6 Υπόδειγμα Dornbusch 523
17.7 Συμπεράσματα – Διαπιστώσεις 532
Βασικές Έννοιες και Κύριοι Όροι 532
Ερωτήσεις και Θέματα προς Συζήτηση 533
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 18
ΘΕΩΡΙΑ MUNDELL-FLEMING ΣΕ ΣΤΑΘΕΡΕΣ ΚΑΙ ΚΥΜΑΙΝΟΜΕΝΕΣ ΙΣΟΤΙΜΙΕΣ
18.1 Εισαγωγή 535
18.2 Μακροοικονομική Ισορροπία με Ατελή Κινητικότητα Κεφαλαίου και Σταθερή Συναλλαγματική Ισοτιμία 536
18.3 Μακροοικονομική Ισορροπία με Πλήρη Κινητικότητα Κεφαλαίου και Σταθερή Συναλλαγματική Ισοτιμία 542
18.4 Μακροοικονομική Ισορροπία με Ατελή Κινητικότητα Κεφαλαίου και Κυμαινόμενες Συναλλαγματικές Ισοτιμίες 546
18.5 Μακροοικονομική Ισορροπία με Πλήρη Κινητικότητα Κεφαλαίου και Κυμαινόμενες Συναλλαγματικές Ισοτιμίες 550
18.6 Υπόδειγμα Πολιτικής Προσδιορισμού Μέσων και Στόχων 553
18.7 Συμπεράσματα – Διαπιστώσεις 563
Βασικές Έννοιες και Κύριοι Όροι 565
Ερωτήσεις και Θέματα προς Συζήτηση 565
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 19
ΔΙΕΘΝΕΣ ΝΟΜΙΣΜΑΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ (1870-1972)
19.1 Εισαγωγή 567
19.2 Σύστημα Κανόνα Χρυσού (1870-1914) 568
19.3 Η Περίοδος του Μεσοπολέμου (1918-1939) 574
19.4 Σύστημα Bretton Woods (1945-1972) 583
19.5 Αίτια Κατάρρευσης του Συστήματος Bretton Woods 592
19.6 Συμπεράσματα – Διαπιστώσεις 597
Βασικές Έννοιες και Κύριοι Όροι 598
Ερωτήσεις και Θέματα προς Συζήτηση 599
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 20
ΠΑΡΟΝ ΚΑΙ ΜΕΛΛΟΝ ΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΝΟΜΙΣΜΑΤΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ
20.1 Εισαγωγή 601
20.2 Σύστημα Εύκαμπτων Ισοτιμιών 602
20.3 Ομοσπονδιακή Κεντρική Τράπεζα ΗΠΑ 605
20.4 Ευρωπαϊκό Νομισματικό Σύστημα (1979-1998) 607
20.5 Ευρωσύστημα και Προοπτικές ΟΝΕ 612
20.6 Συμπεράσματα – Διαπιστώσεις 618
Βασικές Έννοιες και Κύριοι Όροι 619
Ερωτήσεις και Θέματα προς Συζήτηση 620
ΜΕΡΟΣ V
ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΡΙΣΕΙΣ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 21
ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΠΟΙΗΣΗ: ΨΕΥΔΑΙΣΘΗΣΗ Ή ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ;
21.1 Εισαγωγή 623
21.2 Το Ανταγωνιστικό Περιβάλλον της Παγκοσμιοποίησης 625
21.3 Το Φαινόμενο της Φτώχειας στην Εποχή της Παγκοσμιοποίησης 637
21.4 Η Ομάδα των BRICS 646
21.5 Συμπεράσματα – Διαπιστώσεις 650
Βασικές Έννοιες και Κύριοι Όροι 651
Ερωτήσεις και Θέματα προς Συζήτηση 651
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 22
ΠΑΓΚΟΣΜΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΡΙΣΕΙΣ
22.1 Εισαγωγή 653
22.2 Το Κραχ της περιόδου 1929-1933 654
22.3 Η παγκόσμια κρίση 2007-2009 669
22.4 Συμπεράσματα – Διαπιστώσεις 677
Βασικές Έννοιες και Κύριοι Όροι 679
Ερωτήσεις και Θέματα προς Συζήτηση 679
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 23
ΠΤΩΧΕΥΣΕΙΣ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ
23.1 Εισαγωγή 681
23.2 Οι Πτωχεύσεις του 1827 και του 1843 686
23.3 Η Πτώχευση του 1893 693
23.4 Η Πτώχευση του 1932 711
23.5 Η Χρεοκοπία του 2009 716
23.6 Το Κραχ της Ελληνικής Οικονομίας 735
23.7 Ο Εναλλακτικός Δρόμος 743
23.8 Συμπεράσματα-Διαπιστώσεις 757
Βασικές Έννοιες και Κύριοι Όροι 763
Ερωτήσεις και Θέματα προς Συζήτηση 763
ΓΕΝΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 767
ΓΛΩΣΣΑΡΙΟ 797
ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ ΥΛΗΣ 827