Αρσένος Παναγιώτης

Αρσένος Παναγιώτης

Ο Αρσένος Παναγιώτης είναι Καθηγητής στο Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής, όπου διδάσκει Χρηματοοικονομική Διοίκηση, Διοικητική Λογιστική, Τραπεζική Λογιστική και Λογιστική Κόστους.

Κατέχει διδακτορικό δίπλωμα (Ph.D.) από τη Σχολή Επιστημών της Διοίκησης, Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων του Πανεπιστημίου Αιγαίου και μεταπτυχιακό δίπλωμα (MSc) του Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών. Είναι πτυχιούχος του Οικονομικού Τμήματος του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, όπως και πτυχιούχος του Τμήματος Λογιστικής του ΤΕΙ Αθήνας. Έχει παρακολουθήσει, επίσης, μαθήματα Διεθνούς και Ευρωπαϊκής Λογιστικής του Πανεπιστημίου Herriot Watt της Μ. Βρετανίας. Η επιμόρφωσή του είναι συνεχής, διεθνής, διαθεματική και διεπιστημονική. Είναι πιστοποιημένος στην Ανοικτή και εξ Αποστάσεως Εκπαίδευση από το Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο (2017).

Σε επίπεδο τριτοβάθμιας εκπαίδευσης έχει αναγνωρισμένο και εκτεταμένο έργο τόσο διδακτικό (διαμόρφωση και διδασκαλία προπτυχιακών και μεταπτυχιακών μαθημάτων -συμβατικών και εξ αποστάσεως, καθοδήγηση και εξέταση διπλωματικών εργασιών, προπτυχιακών και μεταπτυχιακών) όσο και ερευνητικό. Ακόμη, διαθέτει έργο δημοσιευμένο και συγγραφικό με αξιόλογο αριθμό ετεροαναφορών, καθώς και λοιπό επιστημονικό (οργάνωση συνεδρίων, συντονισμός εκδη-λώσεων κ.ά.) και διοικητικό.

Συνολικά, διαθέτει άνω των είκοσι πέντε ετών εμπειρία ως επιτελικό στέλεχος σε θέσεις σημαντικής διοικητικής και επιστημονικής ευθύνης στο Δημόσιο και τον Ιδιωτικό Τομέα.

 

    • Χρηματοοικονομική Διοίκηση (A΄ Εκδοση)

Χρηματοοικονομική Διοίκηση