Κατσαρός Κλεάνθης

Κατσαρός Κλεάνθης

Ο Δρ. Κλεάνθης Κ. Κατσαρός ανήκει στο ακαδημαϊκό προσωπικό του Open University οf Switzerland (Royal Academy of Economics and Technology) και είναι επισκέπτης καθηγητής στο ESCE – International Business School (Ecole Superrieure du Commerce Exterieur, Paris, France), ενώ παράλληλα διδάσκει σε προπτυχιακά και μεταπτυχιακά προγράμματα ελληνικών πανεπιστημιακών ιδρυμάτων. Είναι Διδάκτορας του Πανεπιστημίου Μακεδονίας με γνωστικό αντικείμενο την Στρατηγική Διοίκηση Αλλαγής. Έχει δημοσιεύσεις σε διεθνή επιστημονικά περιοδικά και διεθνή συνέδρια με κριτές, ενώ τα ερευνητικά του ενδιαφέροντα σχετίζονται με την Οργανωσιακή Συμπεριφορά και πιο συγκεκριμένα με την Ηγεσία, την Διοίκηση Ανθρωπίνου Δυναμικού και την Διοίκηση Αλλαγής.

 

    • Διοικώντας τις Αλλαγές στις Επιχειρήσεις (A΄ Έκδοση)

Διοικώντας τις Αλλαγές στις Επιχειρήσεις