Μονοβασίλης Θεόδωρος

Ο Θεόδωρος Μονοβασίλης είναι Καθηγητής στο τμήμα Οικονομικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας με έδρα την Καστοριά. Είναι πτυχιούχος του τμήματος Μαθηματικών του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων και κάτοχος διδακτορικού διπλώματος στα εφαρμοσμένα μαθηματικά του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου. Έχει διδάξει σε προπτυχιακό και μεταπτυχιακό επίπεδο σε διάφορα τμήματα του Τ.Ε.Ι. Δυτικής Μακεδονίας. Τα ερευνητικά του ενδιαφέροντα εστιάζονται στον χώρο των εφαρμοσμένων μαθηματικών. Είναι μέλος του Editorial Board του επιστημονικού περιοδικού Mathematical Methods in the Applied Sciences (Wiley). Είναι μέλος επιστημονικών επιτροπών διαφόρων διεθνών συνεδρίων. Έχει δημοσιεύσει 33 άρθρα σε διεθνή επιστημονικά περιοδικά και 50 άρθρα σε διεθνή συνέδρια. Έχει περισσότερες από 1600 αναφορές στο επιστημονικό του έργο και h – index 21 (σύμφωνα με το scopus). Είναι κριτής σε επιστημονικά περιοδικά των εκδοτικών οίκων Elsevier, Springer, Wiley και Hindawi.

 

    • Εισαγωγή στη Στατιστική με Εφαρμογές σε SPSS και Excel (B΄ Έκδοση)

Εισαγωγή στη Στατιστική με Εφαρμογές σε SPSS & Excel