Τσούνης Νικόλαος

Τσούνης Νικόλαος

Ο Νικόλαος Τσούνης είναι Καθηγητής Οικονομικών στο Τμήμα Οικονομικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας με έδρα την Καστοριά. Έχει εμπειρία στην εξ αποστάσεως εκπαίδευση στο Ελληνικό Ανοικτό Πανεπι-στήμιο από το 2006. Έχει διδάξει επίσης, στο Πανεπιστήμιο του Manchester, στη Σχολή Ικάρων και στην Εθνική Σχολή Δημόσιας Διοίκησης, Τμήμα Εμπορικών Ακολούθων. Έχει Πτυχίο Οικονομικών από το Οικονομικό Τμήμα του Αριστο-τελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, Master (M.A.(Econ)) στα Οικονομικά και Διδακτορικό Δίπλωμα (Ph.D.) στα Οικονομικά, με ειδίκευση στη Θεωρία Διεθνούς Εμπορίου, από το Τμήμα Οικονομικών του Πανεπιστημίου του Manchester, U.K. Είναι συγγραφέας άνω των 40 επιστημονικών εργασιών και 5 μονογραφιών που έχουν συγκεντρώσει άνω των 300 αναφορών από άλλους ερευνητές.

Έχει επιμεληθεί 8 συλλογικούς τόμους. Είναι κριτής ερευνητικών προγραμμάτων πολλών χωρών (Ρωσία, Σλοβακία, Σερβία, Τσεχία και Ε.Ε.). Έχει συμμετάσχει στην επιστημονική επιτροπή πολλών επιστημονικών συνεδρίων και είναι συνιδρυτής και πρόεδρος του ετήσιου διεθνούς συνεδρίου στα Εφαρμοσμένα Οικονομικά (International Conference on Applied Economics-ICOAE). Είναι αναπληρωτής εκδότης (Associate Editor) στο διεθνές επιστημονικό περιοδικό International Journal of Computational Economics and Econometrics και μέλος της συντακτικής επιτροπής (editorial board) σε τρία διεθνή επιστημονικά περιοδικά.

Έχει διατελέσει προσκεκλημένος εκδότης (guest editor) στα περιοδικά: International Journal of Financial Economics and Econometrics, Journal of International Trade Law and Policy, Open Journal of Applied Sciences και Journal of European Economy. Είναι ακαδημαϊκός σύμβουλος στο ΔΟΑΤΑΠ από το 2008 και μέλος του Συμβουλίου της Αρχής Διασφάλισης και Πιστοποίησης της Ποιότητας στην Ανώτατη Εκπαίδευση (ΑΔΙΠ) από το 2018.

 

    • Μικροοικονομική Ανάλυση (Β΄ Έκδοση)

    • Διεθνείς Οικονομικές Σχέσεις, (Β΄ Έκδοση)

Μικροοικονομική Ανάλυση

Διεθνείς Οικονομικές Σχέσεις – Διεθνές Εμπόριο & Διεθνείς Νομισματικές Σχέσεις