Κατρανίδης Στυλιανός

Ο Κατρανίδης Στυλιανός είναι καθηγητής στο Τμήμα Οικονομικών Επιστημών στο Πανεπιστήμιο Μακεδονίας. Τα κύρια ερευνητικά ενδιαφέροντα αφορούν Οικονομικά της Ευημερίας, Θεωρία και Πολιτική Διεθνούς Εμπορίου και Οικονομικής Ολοκλήρωσης και Κοινή Αγροτική Πολιτική.

 

    • Αγροτική Οικονομική: Θεωρία και Πολιτική (Δ΄ Έκδοση)

Αγροτική Οικονομική: Θεωρία και Πολιτική