Μαρούδας Λεωνίδας

Μαρούδας Λεωνίδας

Ο Λεωνίδας Ε. Μαρούδας είναι Καθηγητής Διεθνούς Διοίκησης και Εργασιακών Σχέσεων στο Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων του Πανεπιστημίου Πατρών. Γεννήθηκε στην Αθήνα και έλαβε το πτυχίο του από την Ανωτάτη Σχολή Οικονομικών και Εμπορικών Επιστημών (ΑΣΟΕΕ). Συνέχισε τις μεταπτυχιακές σπουδές του στο Université de Paris VIII, απ’ όπου έλαβε το Diplôme d’ Etudes Approfondies (DEA) και το Doctorat de 3ème Cycle. Έχει εργαστεί ως ερευνητής και ως διοικητικό στέλεχος σε φορείς του δημόσιου και ιδιωτικού τομέα, ενώ επίσης είναι μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του Επιστημονικού Πάρκου Πατρών.

 

    • Σύγχρονο Μάνατζμεντ (A΄ Έκδοση)

Σύγχρονο Μάνατζμεντ