Παλαιολόγος Γιάννης

Παλαιολόγος Γιάννης

Ο Γιάννης Παλαιολόγος είναι ομότιμος καθηγητής στο τμήμα Οικονομικής Επιστήμης του Πανεπιστημίου Πειραιά. Κατά την ακαδημαϊκή του σταδιοδρομία στο τμήμα Οικονομικής Επιστήμης, δίδαξε τα μαθήματα Μικροοικονομική Ι και ΙΙ, Ειδικά μαθήματα Μικροοικονομικής, Μακροοικονομική Θεωρία και Θεωρία Οικονομικής Πολιτικής. Ο κ. Παλαιολόγος είναι μέλος πολλών επιστημονικών εταιριών και τακτικός συνεργάτης διεθνών περιοδικών. Είναι συγγραφέας άρθρων, μονογραφιών και πέντε βιβλίων. Είχε την επιστημονική επιμέλεια της μετάφρασης του βιβλίου «Advanced Macroeconomics» του D. Romer. Τα άρθρα του έχουν δημοσιευτεί στα περιοδικά : Applied Economics, Public Finance, Economic Modelling, Economia Internazionale, Economic Notes, Economic Letters, Kredit und Kapital, Spoudai, Greek Economic Review , Applied Economic Letters, κ.α. Έχει γράψει τα βιβλία: «Σύγχρονη Μικροοικονομική Θεωρία» , «Μικροοικονομική Θεωρία, Τόμος Α΄», «Μικροοικονομική Θεωρία, Τόμος Β΄» «Ασκήσεις Μικροοικονομικής Θεωρίας» και «Ασκήσεις Μακροοικονομικής Θεωρίας» .

Πολλά άρθρα του που αναφέρονται στα προβλήματα και τις προοπτικές της Ελληνικής Οικονομίας έχουν δημοσιευθεί στον «Οικονομικό Ταχυδρόμο» και στις εφημερίδες «Το Βήμα» και «Καθημερινή».

Διετέλεσε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Εθνικής Επιτροπής Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (ΕΕΤΤ).

 

    • Μικροοικονομική Θεωρία – τόμος Α΄ (B΄ Έκδοση)

    • Μικροοικονομική Θεωρία – τόμος B΄ (B΄ Έκδοση)

Μικροοικονομική Θεωρία
(Τόμος A΄)

Μικροοικονομική Θεωρία
(Τόμος Β΄)