Σαμαντά Ειρήνη

Σαμαντά Ειρήνη

Η Ειρήνη Σαμαντά είναι Aναπληρώτρια Καθηγήτρια Μάρκετινγκ, στο Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής. Μετά τη λήψη του βασικού της πτυχίου στη Διοίκηση Επιχειρήσεων, συνέχισε τις σπουδές της και απέκτησε το M.Sc. in International Marketing στο University of Paisley (UK) ολοκληρώνοντας τις ακαδημαϊκές της σπουδές με την λήψη του Διδακτορικού Διπλώματος από το University of the West of Scotland (UK).

Τα ερευνητικά της ενδιαφέροντα επικεντρώνονται e-relationships, e-marketing, Διεθνές marketing και στη Μεθοδολογία Έρευνας. Έχει συγγράψει Μονογραφία με τίτλο: “The Relationship in the B2B under e-Marketing Orientation” Εκδόσεις Lambert Publishing Germanyκαθώς και έχει την επιστημονική επιμέλεια του “Chapter Book: Strategic Marketing in Fragile Economic Conditions” με εκδότη την IGI Global International Publisher USA. Έχει διδάξει σε σωρεία Μεταπτυχιακών Προγραμμάτων στην Ελλάδα και στο Εξωτερικό.

Έχει συμμετάσχει στα ερευνητικά προγράμματα “Analysis of the factors affecting e-customer satisfaction”, “Internal Marketing in Banking Sector” and “Iinvestigation of expertise in education” χρηματοδοτηθέντα από τα ερευνητικά προγράμματα Αρχιμήδης I και Αρχιμήδης II.

Είναι Μέλος του Μητρώου Πιστοποιημένων Αξιολογητών ν. 4310/2014. Επιστημονική υπεύθυνη των Working Papers Series του Εργαστηρίου Marketing του Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων.

Οι ερευνητικές της εργασίες, πλέον των 40 άρθρων, έχουν δημοσιευτεί σε διεθνή επιστημονικά περιοδικά, και σε κεφάλαια επιστημονικών τόμων μετά από κρίση και έχουν τύχει αναγνώρισης (citation) από ικανό αριθμό ερευνητών ανά τον κόσμο. Έχει συμμετάσχει σε πλέον των 35 διεθνών επιστημονικών συνεδρίων καθώς και σε εθνικά επιστημονικά συνέδρια.

Είναι μέλος του Editorial Board σε διεθνή επιστημονικά περιοδικά, καθώς και σε διεθνή συνέδρια. Έχει συγγράψει οκτώ βιβλία μεταξύ των οποίων: “Σύγχρονο Μarketing”, “Mέθοδοι Έρευνας Αγοράς”,“Εισαγωγή στην Μεθοδολογία Έρευνας Εκπόνησης Επιστημονικών Εργασιών”, “Διεθνές Μarketing”, “Διαχείριση Ανθρώπινων Πόρων”, “Οργανωσιακή Συμπεριφορά”.

 

    • Μέθοδοι Έρευνας Αγοράς (A΄ Έκδοση)

    • Σύγχρονο Marketing (A΄ Έκδοση)

    • ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΠΩΛΗΣΕΩΝ: Στρατηγική Προσέγγιση (A΄ Έκδοση)

Μέθοδοι Έρευνας Αγοράς

Σύγχρονο Marketing

ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΠΩΛΗΣΕΩΝ: Στρατηγική Προσέγγιση