Πανταζή Μαλαματένια - Άλμα

Πανταζή Μαλαματένια - Άλμα

H Πανταζή Μαλαματένια – Άλμα εργάζεται στη ΒτΕ (Βουλή των Ελλήνων) στο Τμήμα Προμηθειών της Δ/νσης Προμηθειών και Διαχείρισης Υλικών. Παλαιότερα, εργάστηκε στον OTE AE (Οργανισμός Τηλεπικοινωνιών Ελλάδας) με κύρια ενασχόληση στους τομείς IT, CRM, BPM. Επίσης, στο Πανεπιστήμιο Μακεδονίας είχε επιτελέσει Επιστημονικός βοηθός στο ερευνητικό έργο τηλε-εκπαίδευσης «ΤΗΛΕΜΑΘΟΣ». Τέλος, στο ΕΚΕΦΕ «Δημόκριτος», απασχολήθηκε ως Επιστημονικός Βοηθός στα ακόλουθα ερευνητικά έργα στα πλαίσια του Ευρωπαϊκού Προγράμματος ACTS (Advanced Communications Techniques and Services): INSURED (INtegrated Satellite UMTS Real-Enviroment Demonstrator) και INFOWIN (INFOrmation WINdow for ACTS).

H Πανταζή Μαλαματένια – Άλμα έλαβε το Πτυχίο Ηλεκτρολόγου Μηχανικού & Μηχανικού Υπολογιστών στο Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών, Πολυτεχνική Σχολή, Α.Π.Θ. Επίσης, έλαβε Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης (MSc) στην Τηλεματική, Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών, Πανεπιστήμιο του Σάρεϋ. Στην συνέχεια έγινε κάτοχος του M.B.A. από το Πανεπιστήμιο Μακεδονίας στο Τμήμα Οργάνωσης & Διοίκησης Επιχειρήσεων. Τέλος, ολοκλήρωσε τις Ακαδημαϊκές της σπουδές στο Πανεπιστήμιο Πειραιώς, Διδακτορικό Δίπλωμα (Ph.D.), στο Τμήμα Οργάνωσης & Διοίκησης Επιχειρήσεων, με αντικείμενο την «Διερεύνηση της επίδρασης της Στρατηγικής Πληροφοριακών Συστημάτων στη Διαχείριση Επιχειρηματικών Διαδικασιών: τόμος Ι&ΙΙ»

 

    • Ηλεκτρονικό Επιχειρείν: Προγραμματισμός & Σχεδίαση (Β΄ Έκδοση)

Ηλεκτρονικό Επιχειρείν: Προγραμματισμός & Σχεδίαση