Παπαδάκη Αφροδίτη

Η Αφροδίτη Παπαδάκη είναι επίκουρη Καθηγήτρια στο Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών.

 

    • Ανάλυση & Αποτίμηση Επιχειρήσεων (A΄ Έκδοση)

    • Χρηματοοικονομική Λογιστική (E΄ Έκδοση)

Ανάλυση & Αποτίμηση Επιχειρήσεων

Χρηματοοικονομική Λογιστική