Παπαδάκης Βασίλειος

Παπαδάκης Βασίλειος

Ο Βασίλης Παπαδάκης είναι Αντιπρύτανης Διεθνούς Συνεργασίας και Ανάπτυξης και Καθηγητής στο Τμήμα Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών, έχοντας διατελέσει και Πρόεδρός του (Σεπτ. 2008-Φεβρ. 2013). Είναι πτυχιούχος του Ο.Π.Α., κάτοχος ΜΒΑ από το Ο.Π.Α. και Διδακτορικού από το London Business School, στο οποίο και εργάστηκε μετά την λήψη του διδακτορικού του.
Τα ερευνητικά του ενδιαφέροντα εστιάζουν στο χώρο της Επιχειρησιακής Στρατηγικής, της Λήψης Στρατηγικών Αποφάσεων και των Εξαγορών και Συγχωνεύσεων. Άρθρα του έχουν δημοσιευθεί σε διεθνώς αναγνωρισμένα επιστημονικά περιοδικά (πχ Strategic Management Journal, Organization Science, British Journal of Management, European Management Journal, Business Strategy Review, Management Decision κ.α.). Πέντε φορές άρθρα του ήταν υποψήφια για Best Papers σε συνέδρια της Αμερικανικής Ακαδημίας Διοικήσεως Επιχειρήσεων (1996 και 2003) και του Strategic Management Society (1997, 2010 και 2012). Είναι κριτής επιστημονικών εργασιών σε κορυφαία διεθνή ακαδημαϊκά περιοδικά και συνέδρια.
Στο ΟΠΑ διδάσκει μαθήματα που άπτονται της Στρατηγικής των Επιχειρήσεων και του Μάνατζμεντ Στρατηγικών Αλλαγών. Για το διδακτικό του έργο έχει τιμηθεί επανειλημμένα με Αριστεία Διδασκαλίας, από τα Μεταπτυχιακά Προγράμματα: α) Στελεχών στη Διοίκηση Επιχειρήσεων (Executive MBA), β) Διατμηματικό Πρόγραμμα στη Διοίκηση των Επιχειρήσεων (ΜΒΑ πλήρους και μερικής φοίτησης), γ) MBA International και ε) Μάρκετινγκ και Επικοινωνία με Νέες Τεχνολογίες.
O Βασίλης Παπαδάκης συνεργάζεται με ομάδες ανώτατης διοίκησης επιχειρήσεων για την ανάπτυξη στρατηγικής σκέψης, τη χάραξη στρατηγικής και τη διαχείριση στρατηγικών αλλαγών. Έχει συμμετάσχει σε μελέτες που εκπονήθηκαν για Ελληνικές και πολυεθνικές επιχειρήσεις, καθώς και σε έρευνες σε διεθνές και εθνικό επίπεδο. Έχει εμπειρία ως σύμβουλος και εκπαιδευτής στελεχών επιχειρήσεων στην Ελλάδα και στο εξωτερικό, έχοντας συνεργαστεί με επιχειρήσεις όπως Apivita, Vodafone, Alpha Bank, Eurobank, Roche, Abbott Laboratories, Gilead Sciences, Ταχυδρομικό Ταμιευτήριο, Όμιλος Γερμανός, SAP Hellas, Praktiker, Sunlight κ.α.
Είναι μέλος της Βρετανικής και της Αμερικανικής Ακαδημίας Διοικήσεως Επιχειρήσεων καθώς και τoυ Strategic Management Society.

    • Στρατηγική των Επιχειρήσεων: Ελληνική & Διεθνής Εμπειρία Ασκήσεις-Μελέτες Περιπτώσεων (Δ΄ Έκδοση)

    • Στρατηγική των Επιχειρήσεων: Ελληνική & Διεθνής Εμπειρία (Τόμος A΄ – 7η Έκδοση)

    • Επίκαιρα Θέματα Στρατηγικής των Επιχειρήσεων (Β΄ Έκδοση)

    • Στρατηγική των Επιχειρήσεων: Θεωρία & Μελέτες Περιπτώσεων (Α΄ Έκδοση)

Στρατηγική των Επιχειρήσεων: Ελληνική & Διεθνής Εμπειρία Ασκήσεις – Μελέτες Περιπτώσεων

Στρατηγική των Επιχειρήσεων: Ελληνική & Διεθνής Εμπειρία (Τόμος Α΄)

Επίκαιρα Θέματα Στρατηγικής των Επιχειρήσεων

Στρατηγική των Επιχειρήσεων: Θεωρία & Μελέτες Περιπτώσεων