Παπαθανασίου  Αθ. Ελευθέριος

Παπαθανασίου Αθ. Ελευθέριος

Ο Ελευθέριος Αθ. Παπαθανασίου ήταν καθηγητής του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών (Ο.Π.Α.) μέχρι το 2012, όταν και συνταξιοδοτήθηκε. Από το 1979 μέχρι και το 1997 ήταν καθηγητής με σύμβαση στην Ανωτάτη Σχολή Ναυτικών Δοκίμων (Σ.Ν.Δ.). Διετέλεσε μέλος Σ.Ε.Π. στο Ανοικτό Ελληνικό Πανεπιστήμιο (2006 – 2015), ενώ από το 1999 μέχρι και το 2012 δίδασκε στο πρόγραμμα MBA (Οργάνωση & Διοίκηση Επιχειρήσεων Τροφίμων και Γεωργίας) του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών. Σήμερα είναι πρύτανης του IST College. Είναι τακτικό μέλος της «Εν Αθήναις Αρχαιολογικής Εταιρείας» (The Archaeological Society at Athens – The Greek Archaeological Society) από το 1988. Σπουδές: Διδακτορικό (Ph.D.) στην Επιστήμη Υπολογιστών (Computational Science) στο University of St. Andrews Σκωτίας (1979) και Μαθηματικά στο Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών (1969). (linkedin.com/in/eleutheriospapathanassiou1979 Profile URL)

Στο τμήμα Πληροφορικής του Ο.Π.Α. (1984 – 1989) δίδασκε τα μαθήματα Θεωρία Γλωσσών Προγραμματισμού, Μεταγλωττιστές Ι & ΙΙ, και Γλώσσα Προγραμματισμού COBOL & Εφαρμογές. Στο τμήμα Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων (Ο.Δ.Ε.) ήταν υπεύθυνος της κατεύθυνσης «Διοίκηση Πληροφοριακών Συστημάτων». Δίδασκε μαθήματα Επιχειρηματικής Πληροφορικής (Πληροφοριακά και Υπολογιστικά Συστήματα, Βάσεις Δεδομένων, Διαχείριση Πληροφοριακών Συστημάτων κ.ά.). Από το 1999 μέχρι και το 2012 ήταν Διευθυντής του Εργαστηρίου Επιχειρηματικής Πληροφορικής (BlLab) του Ο.Π.Α., που με δική του πρόταση δημιουργήθηκε. Δίδαξε επίσης για πολλά χρόνια, μαθήματα Επιχειρηματικής Πληροφορικής, Πληροφοριακών Συστημάτων, Ποσοτικές Μεθόδους για τη Λήψη Επιχειρηματικών Αποφάσεων, Εφαρμοσμένη Στατιστική και Προβλέψεις σε μεταπτυχιακά προγράμματα του Ο.Π.Α: «MBA», «Μαθηματικά της Αγοράς και της Παραγωγής» (Διαπανεπιστημιακό Ο.Π.Α. και Ε.Κ.Π.Α.)., «Διοίκηση Υπηρεσιών», «Athens MBA» (Διαπανεπιστημιακό Ο.Π.Α. και Ε.Μ.Π.). Ήταν επιστημονικός υπεύθυνος του Κέντρου Τηλεκπαίδευσης, του Ο.Π.Α. (2000 – 2010). Στο πρόγραμμα MBA του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών δίδασκε το μάθημα Διοίκηση Πληροφοριακών Συστημάτων (MIS). Στο Ανοικτό Ελληνικό Πανεπιστήμιο δίδασκε μαθήματα Τραπεζικής Πληροφορικής, Λογιστικής και Στατιστικής. Στην Ανωτάτη Σχολή Ναυτικών Δοκίμων (Σ.Ν.Δ.) δίδασκε μαθήματα Ηλεκτρονικής και Πληροφορικής (Αρχιτεκτονική Υπολογιστών, Ψηφιακά Κυκλώματα, Βάσεις Δεδομένων και Γλώσσες Προγραμματισμού.

Συγγραφέας πάνω από 25 βιβλίων πληροφορικής, μεταξύ των οποίων τα: «Στοιχεία Υπολογιστικών Συστημάτων», «Στοιχεία Πληροφοριακών Συστημάτων: Από τη Θεωρία στην Πράξη», «Αρχεία και Βάσεις Δεδομένων για Επιχειρηματικά Στελέχη», «Θέματα Πληροφοριακών Συστημάτων», «Επιχειρηματικές Εφαρμογές με το MS-Excel», «Προγραμματισμός με τη γλώσσα Visual Basic», «Η γλώσσα προγραμματισμού Fortran», «Γλώσσες Προγραμματισμού, Γραμματικές, Μεταγλωττιστές», «Η γλώσσα προγραμματισμού COBOL», «Στοιχεία Μετάδοσης Δεδομένων και Δικτύων Υπολογιστικών Συστημάτων», «Διαχείριση Λογισμικού Υποστήριξης Διοικητικών Αναγκών». Έχει ερευνητικό έργο δημοσιευμένο σε επιστημονικά περιοδικά, πρακτικά συνεδρίων και συλλογικούς τόμους, σε διάφορα θέματα πληροφορικής, όπως τα εξής: Επιχειρηματική Πληροφορική, Πληροφοριακά Συστήματα, Ηλεκτρονικό Εμπόριο, Μαζική Εξατομίκευση, Ασαφής Λογική, Τηλεκπαίδευση. Είναι κριτής σε διεθνή ακαδημαϊκά περιοδικά και μέλος επιτροπών σε διεθνή συνέδρια, καθώς επιβλέπων διδακτορικών διατριβών. Διετέλεσε σύμβουλος ελληνικών και πολυεθνικών επιχειρήσεων πληροφορικής και εργάσθηκε ως αναλυτής συστημάτων επί σειράν ετών.

 

    • Στοιχεία Υπολογιστικών Συστημάτων (Δ΄ Έκδοση)

    • Πληροφοριακά Συστήματα: από τη Θεωρία στη Πράξη (A΄ Έκδοση)

Στοιχεία Υπολογιστικών Συστημάτων

Πληροφοριακά Συστήματα: από τη Θεωρία στη Πράξη